Acatist de mulțumire și slava lui Dumnezeu pentru toate

Rugaciunile începatoare, apoi:

Condacul 1:

Imparate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricaciune, Tu tii in dreapta Ta toate cararile vietii omenesti cu puterea proniei Tale celei mantuitoare. Iti multumim pentru binefacerile Tale cele aratate si cele ascunse, pentru viata pamanteasca si pentru cerestile bucurii ale Imparatiei Tale. Arata-ne si de acum mila Ta, celor ce cantam: Slava Tie, Dumnezeule in veci! Continue reading

Acatistul Preasfintei și de Viață Făcătoarei Treimi

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1:

Imparate al veacurilor si Doamne cel mai inainte de veci, Facatorule a toata faptura cea vazuta si nevazuta, Dumnezeule cel slavit in Sfanta treime, Caruia se inchina tot genunchiul: al celor ceresti, al celor pamantesti si al celor de desupt. Pentru aceasta si noi, ca cei ce suntem luminati cu sfantul Botez intru numele Tau cel intreit sfant, desi nevrednici fiind, indraznim a-Ti aduce aceasta cantare de lauda; iar Tu, ca Facatorul, Purtatorul de grija si judecatorul nostru, ia aminte spre glasul rugaciunii robilor tai, si nu departa mila Ta de la noi, pentru ca noi din adancul sfantului pururea sa strigam Tie: Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel sfant. Continue reading

Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1

Tată Ceresc, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase – Mântuitorul nostru, Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt – Lumina vieţii noastre, Preafântă Treime – Care ai făcut toate cele văzute şi nevăzute şi pe noi ne-ai binecuvântat cu multe daruri cereşti, ne închinăm Ţie. Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Icosul 1

Treime Preasfântă şi Multmilostivă luminează-ne cu Lumina Ta cea Sfântă! Deschide-ne inimile să creştem în ele sămânţa Iubirii Tale Sfinte, pe care ai sădit-o la naşterea noastră în această lume!

Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne-ai binecuvântat şi ne-ai dat viaţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate Sfintele Puteri Cereşti care ne ajută!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Sfinţii Îngeri Pǎzitori!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru familiile noastre şi pentru prietenii noştri întru Domnul!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate frumuseţile şi darurile Tale sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru iluminarea minţilor, inimilor şi sufletelor noastre!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 2

Tată Ceresc, Putere Absolută şi Sfinţitoare, în faţa Căruia se închină toate Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, ne-ai făcut pe noi oamenii din Iubire şi Lumină Sfântă şi ne-ai dat liberul arbitru. Cu smerenie şi cu recunoştinţă Îţi dăruim iubirea şi mulţumirea noastră şi Îţi cântăm:Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 2

Doamne Tată Ceresc, ajută-ne să creştem în inimile noastre iubirea pentru Tine şi pentru aproapele nostru, să Te iubim cu foc nestins în inimile noastre şi cu genunchiul plecat să-Ţi mulţumim!

Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru casa noastră – Pământul!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru lumina şi căldura Soarelui!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru somnul odihnitor noaptea!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru hrana cea spre fiinţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru acoperişul de deasupra capului!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate simţurile noastre!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 3

Cu ce cuvinte să-Ţi mulţumim Doamne pentru toate minunile care în fiecare clipă ne fac viaţa îmbelşugată şi frumoasă? Toate sunt de la Tine, Doamne! Suntem nevrednici, dar putem să-Ţi oferim în dar iubirea noastră necondiţionată şi să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 3

Tată Ceresc iartă-ne că greşim atât de des! Iartă-ne pentru toate cererile noastre nesfârşite! Iartă-ne că nu ştim să-Ţi mulţumim şi că suntem atât de puţin recunoscători, deşi suntem praful şi pulberea Pământului! Iartă-ne pentru orbirea şi împietrirea noastră în faţa infinitei Tale iubiri, bunătăţi, milostiviri şi răbdări!

Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne chemi să fim copiii Tăi, asemenea Ţie!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne ierţi păcatele, oricât de grele ar fi ele!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Învăţătura Cerească pe care ne-o dai!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate comunicările Tale sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne dai înţelepciune şi putere în credinţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne aperi de cei vicleni şi răi!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 4

Preasfântul nostru Tată Ceresc ne iubeşte atât de mult că L-a trimis pe singurul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos – Mântuitorul,să se întrupeze din Sfânta Fecioară Maria prin lucrarea Tainică a Sfântului Duh, să pătimească pentru ridicarea noastră din păcat, să moarăşi să Învieze a treia zi, după Scripturi şi apoi să se Înalţe la Ceruri şi să stea de-a dreapta Sa, până la Judecata de Apoi. Cu recunoştinţă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 4

Domnul Iisus Hristos S-a născut din Iubirea Absolută a Tatǎlui Ceresc. El este Iubire Pură, Compasiune, Milostivire şi Răbdare şi iartă pe orice păcătos care cu adevărat se căieşte şi se roagă pentru iertare!

Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru Jertfa Ta de iubire pentru noi, păcătoşii!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru compasiunea Ta infinită!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru milostivirea Ta nesfârşită!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru răbdarea Ta nelimitată!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru blândeţea şi bunătatea Ta absolută!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru înţelegerea Ta faţă de neputinţele noastre!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 5

Prin întruparea Sa, Domnul Iisus Hristos ne-a adus Sfânta Evanghelie. Ne-a arǎtat că El este Calea, Adevărulşi Viaţa. Urmând învăţătura Sa, iubindu-L pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine, fiind smeriţi şi plini de milostivire avem cheia către Sfânta Împărăţie şi către viaţa veşnică. Cu recunoştinţă, credinţă şi iubire sfântă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 5

Doamne Iisuse Hristoase i-ai îmbrăcat pe Sfinţii Apostoli cu Putere de Sus şi cu Lumină Sfântă. Îmbracă-ne şi pe noi, Doamne, în Lumina Preasfintei Treimi, dă-ne putere în credinţă, luminează-ne, iartă-ne păcatele şi ajută-ne să fim cu Tine acum şi după moarte.

Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toate Învăţăturile Tale Sfinte!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru împărtăşirea cu Sfântul Tău Trup şi Sânge!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toate încercările şi greutăţile vieţii noastre!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne chemi la rugăciune sfântă!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne vindeci de boli şi de patimi!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne-ai dat Crucea Ta Sfântă ca armă asupra diavolilor!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 6

Doamne Iisuse, la Judecata de Apoi cercetează-ne pe noi cei de acum şi pe cei adormiţi de veacuri, după Marea Ta Milostivire şi nu după păcatele noastre! Ajută-ne Doamne în această viaţă, cu Sfinţii Tăi Îngeri de Lumină, să rămânem toţi pe Calea spre Sfânta Împărăţie a Ta! Alături de cei adormiţi Îţi vom cânta şi noi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 6

Doamne Iisuse, Te rugăm scoate de la chinuri rudele, prietenii, cunoştinţele noastre şi pe toţi cei adormiţi de veacuri! Ajută-ne şi pe noi să nu cădem în ispită, să ajungem în Rai spre Slava Ta, spre mântuirea noastră şi bucuria Sfinţilor Îngeri Pǎzitori! Facă-se Voia Ta Doamne!

Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru că ne iubeşti atât de mult!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne ridici atunci când ne împiedicăm la greu!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că scoţi de la chinuri pe cei pentru care ne rugăm!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne mai rabzi, deşi suntem răi şi păcătoşi!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne dai timp să adunăm bogăţii pentru sufletele noastre!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toţi cei care ne îndreaptă spre Tine!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 7

Tată Ceresc Îţi mulţumim că la Sfântul Botez trimiţi Duhul Sfânt să sfinţească apele, să îmbrace oamenii în Hristos, să le dăruiască Înger Sfânt de Pază pe drumurile vieţii! Cu iubire sfântă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 7

Duhule Sfânt, Dătătorule de Viaţăvino şi Te sălăşlueşte întru noi! Luminează-ne Doamne, cu Lumina Ta cea Sfântă ca să nu greşim drumul şi călăuziţi de Tine să ajungem în Sfânta Împărăţie Cerească, unde Îngerii cântă:Osana!

Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Împărate Ceresc, Mângâietorule!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Duh al Adevărului, Care pretutindeni eşti!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Vistier al bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că Te sălăşluieşti întru noi şi ne călăuzeşti cu Lumina Ta!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru toate darurile Tale sfinte, ştiute şi neştiute de noi!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că pe toate le împlineşti!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 8

La Cincizecime Duhul Sfânt a coborât Harul Său peste Sfinţii Apostoli şi peste Preasfânta Maică a Domnului, iluminându-i. Aceştia au dus oamenilor Cuvântul Lui Dumnezeu şi au creat Sfânta Biserică Apostolică. A fost bucurie în Ceruri şi Îngerii au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 8

Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt, Te rugăm coboară Harul Tău şi Lumina Ta cea Sfântă şi peste noi, păcătoşii robii Tăi! Imn de laudă şi de mulţumire Îţi aducem Ţie, Doamne!

Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru Lumina Ta cea Sfântă!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru creaţia Ta văzută şi nevăzută!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru arta şi frumuseţea lucrărilor Tale!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru diversitatea şi desăvârşirea creaţiei Tale!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru imaginaţia Ta nelimitată!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru dărnicia Ta nesfârşită!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 9

Spirit Sfânt şi Desăvârşit al Tatălui Ceresc, Putere Nelimitată, Împărate Ceresc Care pe toate le împlineşti, în faţa Ta ne închinăm cu smerenie şi cu credinţa că ne vei ajuta să nu greşim drumul spre Sfânta Împărăţie a Cerurilor. Cu inimi curate Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 9

Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt iartă-ne pentru orice greşeală a noastră faţă de Tine şi întoarce-Ţi faţa spre noi! Ne rugăm Doamne şi pentru cei care nu se roagăîncă! Ajută-ne să devenim smeriţi, milostivi, răbdători, ascultători, iubitori de oameni şi să Te iubim necondiţionat!

Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru tot ajutorul Tău cel sfânt!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne înveţi să părăsim voile noastre cele rele!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru minunile, bucuriile, fericirile şi darurile vieţii!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru tot Cuvântul Tău, hrana sufletelor noastre!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru prieteni şi pentru duşmani!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne înveţi să învingem necazurile şi bolile!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 10

Domnul Iisus ne-a dăruit-O pe Maica Sa, să ne fie şi nouă Mamă bună şi iubitoare. Ea ridică rugăciunile noastre la Sfântul Tron Divin şi se roagă la Preasfânta Treime să ne ajute în toate cererile noastre cele îndreptăţite. Cu bucurie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 10

Dumnezeu ascultă rugăciunile Maicii Domnului, care este Împărăteasă în Cer şi pe Pământ şi-I îndeplineşte rugăminţile. Să-I mulţumim cu evlavie Mamei Sfinte pentru ajutorul Ei nepreţuit şi să-I înălţăm rugăciuni de mulţumire!

Îţi mulţumim Maică Sfântă, că Te rogi cu lacrimi pentru noi!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să ne rugăm cu inima!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să mulţumim şi să ne smerim!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să fim buni şi milostivi!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să-i ajutăm pe semenii noştri!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că eşti pavăză împotriva celui viclean şi rău!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 11

Domnul Iisus ne învaţă să o iubim pe Sfânta Fecioară şi să-I cântăm imnuri Maicii Sale Sfinte, Care în genunchi se roagă necontenit ca Dumnezeu să mai lase timp oamenilor pentru îndreptarea păcatelor. Pentru aceasta cu iubire, cu recunoştinţă şi cu evlavie Îţi cântăm Doamne:Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 11

Preasfânta Maică a Domnului a dat puteri miraculoase multor Sfinte Icoane ale Sale, pentru ca toţi cei care cred şi se roagă cu inima, ţin post, fac fapte bune, să poată primi ajutor sfânt pentru ei şi pentru cei dragi lor.

Îţi mulţumim Maică Sfântă, că eşti întotdeauna alături de noi la greu!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i ajuţi pe cei dragi nouă să se întoarcă la credinţă!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i călăuzeşti pe copiii noştri!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, pentru comunicările şi apariţiile Tale sfinte!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, pentru Sfintele Tale Icoane făcătoare de minuni!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i luminezi pe cei vii şi pe cei adormiţi!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 12

Tatăl Ceresc ne-a făcut din Inima Sa mare şi plină de Iubire Sfântă! Ne-a trimis pe Fiul Său – Domnul Iisus Hristos, pe Duhul Sfânt, pe Maica Domnului, Sfinte Puteri Cereşti şi Îngereşti, Sfinţi şi Sfinte, ca să nu rătăcim Calea vieţii veşnice, să primim Lumina Sfântă şi Cereasca Învăţătură, care să ne călăuzească spre casă, spre Sfânta Împărăţie. Recunoscători să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 12

Tată Ceresc, numai Iubirea Ta nelimitată ne poartă de grijă şi ne călăuzeşte în viaţă ca să nu greşim! Ajută-ne Doamne, să căştigăm viaţa veşnică alături de Domnul Iisus!

Îţi mulţumim Tată Ceresc, că Preasfânta Treime veghează necontenit asupra vieţii!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru ajutorul Domnului Iisus Hristos – Mântuitorul nostru!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Harul şi Darurile Sfântului Duh!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că împlineşti rugăminţile Maicii Sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate Sfintele Puteri Cereşti care ne ajută!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Toţi Sfinţii şi pentru Sfinţii Îngeri de Lumină!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condacul 13

Tată Ceresc, ne-ai zidit şi ne-ai dat toate cele bune şi de folos vieţii! Ne-ai dat învăţătura sfântă care ne arată calea spre Împărăţia şi viaţa Veşnică! Ne ajuţi când ne rugăm Ţie! Ne ierţi toate păcatele mărturisite cu umilinţă şi cu pocăinţă! Eşti Dumnezeul nostru Atoatefăcător, Multmilostiv, Multiubitor şi ne chemi să fim copiii Tăi asemenea Ţie! Pentru toate Îţi aducem în dar smerenia noastră, toate faptele noastre bune, iubirea noastră sfântă pentru Tine şi pentru semenii noştri şi slăvindu-Te cu recunoştinţă Îţi mulţumim pentru toate şi-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!(de 3 ori)

Apoi Icosul 1 şi Condacul 1

Rugăciune

Tată Ceresc, primeşte această nevrednică rugăciune a noastră şi Te rugămiar tă- ne greşelile noastre făcute cu simţurile, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, cu voia sau fără voia noastră, cu ştiinţă sau cu neştiinţă, de la naşterea noastră şi până în prezent! Ajută-ne Doamne să devenim mai smeriţi, mai răbdători şi din inimile noastre să se reverse iubirea pentru Tine! Ajută-ne Doamne să devenim plăcuţi Ţie, prin toate faptele, gândurile şi vorbele noastre! Luminează-ne Doamne, atât pe noi, cât şi pe cei adormiţi! Doamne Îţi mulţumim pentru toate şi Voia Ta să fie în veci peste noi toţi! Ajută-ne Doamne să fim cu toţii în veşnicie alături de Tine în Iubirea Ta Sfântă! Amin!

Acatist către Dumnezeu Tatăl pentru cei adormiți

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1:

Cel ce cu iconomia Ta cea nepatrunsa ai pregatit pacea spre binele cel vesnic, hotarand tuturor vremea si felul sfarsitului, iarta, Doamne, pacatele celor din veac adormiti, primeste-i in locasul luminii si al bucuriei si le deschide bretele parintesti. Auzi-ne, Milostive, pe noi, cei ce le facem pomenirea si strigam: Tatal nostru, iubirea cea nemarginita, odihneste sufletele adormitilor robilor Tai! Continue reading

Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1 :

Aparatorul cel mai mare si Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbavit de moartea cea vesnica, cele de lauda aducem Tie noi, robii Tai si zidirea Ta. Ci, ca Cel ce ai indurari nenumarate, izbaveste – ne pe noi din toate nevoile, care-Ti strigam Tie: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !

Continue reading

Acatistul Naşterii Domnului (25 decembrie)

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1:

Cela ce din veci Te-ai născut din Tatăl şi la plinirea vremii Te-ai întrupat de la Duhul Sfânt şi Te-ai născut cu trup din Sfânta Fecioară Maria ca să ne mântuieşti din robia păcatului, pace lumii Tale dăruieşte şi ne izbăveşte pe noi de toate ispitele şi necazurile, ca să cântăm Ţie cu uşurinţă aşa: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, miluieşte-mă.

Icosul 1:

Îngerii din cer mirându-se, ziceau: Cum Te va încăpea pe Tine, Cela ce eşti necuprins, cum Te va hrăni cu lapte pe Tine Fecioara, Cela ce eşti hrănitorul tuturor. Iar noi de o taină ca aceasta minunând-ne, cântăm Ţie :

Iisuse, Cela ce din peşteră Te-ai născut, dă-ne nouă har să ne naştem spre viaţa de veci.
Iisuse, Cela ce prunc Te-ai făcut, dă-ne nouă nevinovăţia pruncilor.
Iisuse, Cela ce cu lapte Te-ai hrănit, hrăneşte-ne şi pe noi cu bunătăţile Tale cele duhovniceşti.
Iisuse, Cela ce cu scutece Te-ai înfăşat, dezleagă-ne şi pe noi de blestemul păcatului.
Iisuse, Cela ce în braţe Te-ai purtat, scoate-ne pe noi din ghearele diavolului.
Iisuse, Cela ce de stea ai fost arătat, fă să strălucească şi peste noi lumina dumnezeirii Tale.
Iisuse, Soarele Dreptăţii, scoate-ne din întunericul păcatului.
Iisuse, Păstorul cel bun, caută-mă pe mine, oaia cea rătăcită.
Iisuse, Cela ce din cer Te-ai pogorât, smerindu-Te pentru mine, dă-mi şi mie smerenie ca să mă înalţ la cer.
Iisuse, Cela ce ai luat chipul robului, scoate-mă din robia păcatului.
Iisuse, Cela ce ai venit să mântuieşti lumea, mântuieşte-mă pe mine, dintre toţi cel mai păcătos.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 2:

Iată vine Hristos, pe cel viclean să-l sfarme, pe cei din întuneric să-i lumineze şi să-i dezlege pe cei legaţi de păcate, Căruia, cu îngerii întâmpinându-L, să-I strigăm: Aliluia!

Icosul 2:

Cu suflete curate, cu buze nespurcate, cu inima smerită, veniţi să mărim pe Hristos, Mântuitorul nostru, care Se naşte cu trup pentru mântuirea noastră, strigând:

Iisuse, Cela ce pe pământ Te-ai pogorât, înalţă-ne pe noi la cer.
Iisuse, Cela ce ai luat trup ca al nostru, scapă-ne pe noi de patimile trupeşti.
Iisuse, Cela ce eşti Domnul Păcii, dă-ne nouă, celor învrăjbiţi, pacea Ta.
Iisuse, Cela ce ai fost lăudat de toată făptura cea necuvântătoare, dă-ne nouă, celor necuvântători, să Te lăudăm neîncetat.
Iisuse, Cela ce pe păstori, prin îngeri, i-ai chemat la Tine, chemă-mă şi pe mine, smeritul.
Iisuse, Cela ce darurile magilor le-ai primit, primeşte şi rugăciunile noastre, pornite din inimi smerite.
Iisuse, Cela ce la naştere n-ai avut locaş de sălăşluire, fă-Ţi locaş din inimile noastre.
Iisuse, Cela ce toate uşile le-ai găsit încuiate, deschide inima mea, cea zăvorâtă de păcat.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut la marginea cetăţii, dă-ne nouă să fugim de deşertăciunile lumii acesteia.
Iisuse, Cela ce prima dată ai venit la miezul nopţii, când vei veni a doua oară la aceeaşi oră, miluieşte-mă.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut în taina nopţii, viaţa mea cea plină de păcate în taina nopţii o ascunde, miluindu-mă.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 3:

Steaua a vestit magilor pe Soarele Dreptăţii, Cel ce S-a născut negrăit, în peşteră, ca să mă mântuiască pe mine, cel ce m-am făcut peşteră a toată necurăţia, prin călcarea poruncilor Lui, pentru care, pocăindu-mă, cânt: Aliluia !

Icosul 3:

Cuvântul Tatălui, prin care toate s-au făcut, fără pătimire şi fără stricăciune Se naşte cu trup, din Sfânta Fecioară Maria, ca să mântuiască lumea, Căruia, întâmpinându-L, aşa să-I strigăm:

Iisuse, Cela ce cu Tatăl şi cu Sfântul Duh eşti lăudat de îngeri, miluieşte-mă.
Iisuse, Cela ce de îngeri eşti lăudat, fă ca şi noi pe pământ, neîncetat să Te mărim.
Iisuse, Cela ce pe pământ născându-Te, de cer nu Te-ai despărţit, cu smerenie Îţi slujim.
Iisuse, care ai împreunat prin Naşterea Ta, pe îngeri cu oamenii, pe Tine Te lăudăm.
Iisuse, Cela ce prin Naşterea Ta, ne-ai deschis uşile raiului, închise prin neascultarea lui Adam, Ţie Îţi mulţumim.
Iisuse, Cela ce ai omorât moartea, prin Naşterea Ta făcându-ne părtaşi vieţii celei veşnice, Te preamărim.
Iisuse, Cela ce ai depărtat vrajba şi lumii pace ai adus prin Naşterea Ta, Ţie Îţi slujim.
Iisuse, Care prin Naşterea Ta, mântuire lumii ai adus, dă-ne nouă iertare de păcate.
Iisuse, Cela ce ne-ai descoperit nouă, prin Naşterea Ta, pe Dumnezeu în Treime, Ţie ne închinăm.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 4:

Ca să mă izbăveşti din robia celui viclean, ai binevoit a Te îmbrăca în chip de rob, Cuvinte cel fără de început şi de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, pentru care, slăvind milostivirea Ta, cântăm neîncetat: Aliluia !

Icosul 4:

Dumnezeu oamenilor asemenea S-a arătat şi în peşteră S-a născut şi a sărăcit cu trupul, ca noi să ne îmbogăţim în har; pentru aceasta credincioşii cu gând curat să-L primim, cântându-I:

Iisuse, născându-Te Tu, împărăţia păcatului s-a nimicit.
Iisuse, cugetele cele rele, născându-Te Tu, din multe inimi s-au descoperit.
Iisuse, venind Tu, puterea diavolului a slăbit şi oamenii asupra lui s-au întărit.
Iisuse, născându-Te Tu, de ispitele ce vin de la lume ne-am izbăvit.
Iisuse, trup luând, de ispitele trupului ne-am mântuit.
Iisuse, născându-Te Tu, trupurile şi sufletele de patimi le-am curăţit.
Iisuse, prin întruparea Ta, trupul nostru cel stricăcios cu nestricăciunea l-ai împodobit.
Iisuse, pogorându-Te Tu, din oameni pământeşti, prin har, îngeri ai făcut.
Iisuse, răsărind Tu, lumina adevărului peste toţi a strălucit.
Iisuse, născându-Te Tu, Dreptatea şi Adevărul pe pământ s-au pogorât.
Iisuse, arătându-Te Tu, pe Dumnezeu Cel într-o fiinţă am cunoscut.
Iisuse, lumea, prin Naşterea Ta, de bucuria mântuirii s-a umplut.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 5:

Hristos, cu trupul arătându-Se, Se sălăşluieşte în noi în chip negrăit. Veniţi, credincioşii, să vedem slava Lui, slavă ca a Unuia născut din Tatăl şi să-I cântăm: Aliluia !

Icosul 5:

Cel ce a făcut cerul şi pământul, astăzi Se naşte trupeşte ca un om, din tine, Maica Donului, păzindu-te şi după naştere fecioară, pentru care, bucurându-ne, aşa-I strigăm:

Iisuse, născându-Te cu trup din Sfânta Fecioara Maria, o ai făcut Născătoare de Dumnezeu şi plină de har.
Iisuse, Cela ce Te-ai încredinţat spre îngrijire Maicii prea curate, prunc fiind, încredinţează-ne şi pe noi purtării ei de grijă.
Iisuse, Cela ce în braţe Te-ai purtat, deschide şi nouă păcătoşilor, braţele milostivirii Tale.
Iisuse, Cela ce cu scutece Te-ai înfăşat, încinge-ne şi pe noi cu puterea Crucii Tale, ca să biruim pe vrăjmaşii noştri.
Iisuse, Cela ce cu lapte Te-ai hrănit, hrăneşte-ne şi pe noi, flămânzii şi însetaţii, din darurile Tale.
Iisuse, Cela ce la sânul Sfintei Fecioare Te-ai odihnit, dă-ne şi nouă să aflăm linişte în sânul Bisericii Tale.
Iisuse, Cela ce Te-ai arătat supus Sfintei Fecioare, dă-ne şi nouă să ne supunem voiei Tale celei dumnezeieşti.
Iisuse, Cela ce ai primit dragostea Maicii Tale, primeşte şi de la noi această puţină dragoste şi o înmulţeşte înaintea Ta.
Iisuse, Cela ce ai primit daruri de la magi, primeşte şi de la noi aceste puţine lacrimi, prin care curăţeşte păcatele noastre.
Iisuse, Cela ce primeşti pe toţi păcătoşii care se pocăiesc, primeşte-mă şi pe mine cel cufundat în păcate, pentru Sfântă Naşterea Ta.
Iisuse, Cela ce voieşti să mântuieşti pe toţi oamenii, mântuieşte-mă şi pe mine, după mare mila Ta.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 6:

Cu gura şi cu inima, pe Hristos Cel ce S-a născut cu trupul în peşteră, din curata Fecioară, veniţi credincioşii, cu un gând să-L lăudăm, cântând împreună cu îngerii: Aliluia !

Icosul 6:

O, minune nouă, o, bunătate! O, nespusă răbdare, că iată, ca un prunc se socoteşte Cel ce locuieşte în Cele de Sus, pe Care, de bunăvoie primindu-L în casa sufletului nostru, aşa să-I strigăm:

Iisuse, Cela ce Te-ai născut, de răutatea lui Irod, fereşte-mă.
Iisuse, Cela ce Te-ai întrupat, de fariseismul lui Irod, izbăveşte-mă.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut în peşteră, de păcatul lui Irod păzeşte-mă.
Iisuse, Cela ce în peşteră Te-ai culcat, de necredinţa lui Irod, scapă-mă.
Iisuse, Cela ce ai descoperit gândurile cele rele ale lui Irod, descoperă gândurile rele ale vrăjmaşilor noştri.
Iisuse, mielul cel nevinovat, nu-mi da mie, ca prin păcatele mele, să fiu ucigaş ca Irod.
Iisuse, Cela ce cunoşti gândurile oamenilor, mintea mea de gândurile cele rele o curăţeşte.
Iisuse, Cela ce Te-ai ascuns de Irod cel rău, nu Te ascunde de mine, păcătosul.
Iisuse, Cela ce ai fugit de mânia lui Irod, acoperă-mă şi pe mine de mânia oamenilor, care se pornesc cu răutate asupra mea.
Iisuse, Cela ce pe Irod, ca pe un făcător de rele l-ai arătat, arată şi pe cei ce în ascuns îmi fac mie rău.
Iisuse, Cela ce iubeşti pe toţi oamenii, dă-mi şi mie să iubesc pe toţi, şi chiar pe vrăjmaşii mei.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 7:

Steaua pe magi i-a trimis la Cel ce S-a născut, ca să mântuiască lumea de păcate, iar Irod cel rău, ostaşi a trimis ca să ucidă pe dumnezeiescul Prunc, de a cărui răutate fugind, ca şi magii, neîncetat să cântăm: Aliluia !

Icosul 7:

Pentru mântuirea noastră, Bunule Doamne, ai venit în Betleem şi în peşteră Te-ai născut, Cela ce ai cerul scaun şi în iesle Te-ai culcat, prunc fiind, Cela ce eşti necuprins, cu scutece Te-ai înfăşat şi cu lapte Te-ai hrănit, din dragoste pentru noi, pentru care, cu smerenie lăudându-Te, strigăm Ţie:

Iisuse, Cela ce în peşteră Te-ai născut, vino şi în peştera sufletului meu şi mă mântuieşte.
Iisuse, Cela ce eşti necuprins şi Te-ai lăsat cuprins de o iesle mică, fă ca puterea Ta să cuprindă şi inima cea micşorată de patimi.
Iisuse, Cela ce n-ai socotit locaşul acesta modest, nedemn de măreţia Ta, fă-ţi locaş smeritul meu trup.
Iisuse, Cela ce nu Te poate cuprinde cerul şi pământul, iar prin Naşterea Ta Te-ai lăsat cuprins de fiecare dintre noi, miluieşte-mă.
Iisuse, Cela ce prin Naşterea Ta ai luat firea noastră cea căzută, ridică-mă şi pe mine cel căzut în adâncul răutăţilor.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut în chip dumnezeiesc, fă ca şi sufletul meu să nască lucruri duhovniceşti.
Iisuse, Cela ce Te-ai purtat de trup fecioresc, curăţeşte şi trupul meu cel întinat de patimile desfrânării.
Iisuse, Cela ce ai făcut ca Sfânta Fecioară, născându-Te, să nu simtă dureri, tămăduieşte toate durerile trupului meu.
Iisuse, Cela ce născându-Te, Maica Prea Curată a rămas fecioară, păstrează sufletul şi trupul meu în feciorie duhovnicească.
Iisuse, Cela ce ai ales spre a Te naşte, pe cea mai curată dintre pământeni, cu harul Tău ajută-mă să-mi păstrez curăţenia sufletului şi trupului.
Iisuse, Cela ce pentru a Te naşte, pe Sfânta Fecioară o ai umbrit cu puterea Sfântului Duh, pe acesta sălăşluieşte-L în sufletul meu.
Iisuse, Cela ce prin Naşterea Ta s-a biruit rânduiala firii, dă-mi să biruiesc firea mea cea stricată prin păcate.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 8:

Să alergăm, credincioşii, la Betleem şi înaintea ieslei celei de Dumnezeu primitoare, să aducem laudă împreună cu îngerii şi cu păstorii, lui Iisus, Cuvântul lui Dumnezeu, care din dragoste pentru noi, trup S-a făcut, cântând: Aliluia !

Icosul 8:

Smereniei Tale închinându-ne Hristoase, Cela ce din Tatăl mai înainte de veci Te-ai născut, iar pentru mântuirea noastră, la plinirea vremii, cu trup Te-ai născut din Sfănta Fecioară, cu cântări ca acestea Te lăudăm:

Iisuse, Cela ce pentru mine Te-ai smerit, de păcatul mândriei scapă-mă şi în haina smereniei mă îmbracă.
Iisuse, Cela ce pe magi i-ai chemat la închinarea Ta, cheamă-mă şi pe mine, ca neîncetat, cu smerenie să mă închin Ţie.
Iisuse, care pe păstori de la oi i-ai chemat la mărită Naşterea Ta, cheamă-mă şi pe mine, care stau departe de Tine, păzind turma păcatelor.
Iisuse, care prin Naşterea Ta Te-ai făgăduit să fii cu noi totdeauna, fii şi cu mine, păcătosul şi întunecatul.
Iisuse, care Te-ai născut din Tatăl fără mamă şi din mamă fără tată, miluieşte-mă şi pe mine cel născut în păcate.
Iisuse, Cela ce Te-ai zămislit de la Duhul Sfânt în pântecele Fecioarei, curăţeşte-mă şi pe mine, cel zămislit în fărădelegi.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut peste fire, de păcatele cele peste fire, izbăveşte-mă.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut, nu din pofta trupească, ci de la Duhul Sfânt, potoleşte toată pofta cea trupească de la robii Tăi.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut în noapte, din întunericul păcatului scoate-mă.
Iisuse, Soarele Dreptăţii, cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu luminează-mă.
Iisuse, prin Naşterea Ta, bucuria a venit la toată lumea, căci cu noi este Dumnezeu.
Iisuse, prin Naşterea Ta, raiul s-a deschis, satana s-a biruit şi noi ne-am mântuit.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 9:

Cea negrăită smerenia Cuvântului lui Dumnezeu, cu ochii minţii, mai înainte văzând-o, Avacum a strigat: de la miazăzi va veni Dumnezeu Mântuitorul nostru, Căruia, întâmpinându-L, să-I cântăm: Aliluia !

Icosul 9:

Aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, L-a trimis să mântuiască de păcate lumea, pe care văzându-L în peşteră născut cu smerenie, să-L lăudăm, strigând:

Iisuse, Cela ce din dragoste pentru noi Te-ai născut, umple inima mea de dragoste pentru Tine.
Iisuse, Cela ce pe pământ Te-ai arătat ca să izbăveşti lumea de păcate, dă-mi mie să urăsc toate păcatele.
Iisuse, Cela ce din dragoste pentru oameni Te-ai smerit în chip de rob, dă-mi dragoste şi râvnă pentru binele aproapelui.
Iisuse, Cela ce Te-ai arătat ascultător voiei Tatălui, dă-mi şi mie ascultare de toate poruncile Lui.
Iisuse, Cela ce prunc Te-ai adus de Sfânta Ta Maică în Biserică, dă-mi să iubesc Biserica Ta.
Iisuse, Cela ce prin stea ai luminat pe magi, luminează şi inima mea, pe care o a întunecat pofta cea rea.
Iisuse, Cela ce pentru binele omenirii ai venit în lume, nu mă lipsi pe mine de binele Tău ceresc.
Iisuse, Cela ce ai apărat pe magi de răutatea lui Irod, apără-mă şi pe mine de toată răutatea omenească.
Iisuse, înflăcărează-mi inima de dor pentru Tine, precum ai înflăcărat inima celor trei magi.
Iisuse, condu-mă pe calea cea sigură, care duce la Tine, precum ai condus pe magi prin stea.
Iisuse, dă-mi şi-n viaţa aceasta, şi-n cea viitoare, să aud corul cel dulce al îngerilor.
Iisuse, Care pentru mântuirea noastră Te-ai născut om, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 10:

Pruncule, Iisuse, dă-ne nouă să Te iubim pe Tine mai mult decât am iubit păcatul şi să facem de acum numai voia Ta cea sfântă, cântând neîncetat: Aliluia !

Icosul 10:

Pe Hristos Cel ce S-a născut din Fecioara Maria în chip negrăit, cu îngerii toţi să-L lăudăm, stigând:

Iisuse, curăţenia desăvârşită, de toată întinăciunea curăţeşte-mă.
Iisuse, izvorul vieţii, dă-mi viaţa cea veşnică.
Iisuse, frumuseţea desăvârşită, dă-mi frumuseţea cea dintâi, pe care din cauza păcatelor am pierdut-o.
Iisuse, blândeţea desăvârşită, dă-mi să fiu blând cu semenii mei.
Iisuse, izvorul înţelepciunii, înţelepţeşte-mă.
Iisuse, lumina cea pururea veşnică, luminează-mă.
Iisuse, făcătorul meu, nu mă lăsa să pier.
Iisuse, de bolile cele trupeşti, care vin pentru păcatele mele, tămăduieşte-mă.
Iisuse, de patimile cele sufleteşti, curăţeşte-mă.
Iisuse, de gândurile cele rele, izbăveşte-mă.
Iisuse, de nălucirile diavoleşti, fereşte-mă.
Iisuse, de obiceiul cel rău al patimilor, mântuieşte-mă.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 11:

Slavă întru cei de sus, cetele îngereşti în Betleem, înaintea păstorilor au stătut cântând, la Naşterea Ta, Hristoase, iar noi, păcătoşii pe pământ Te lăudăm, strigând: Aliluia !

Icosul 11:

Dumnezeu oamenilor S-a arătat, asemenea şi în peşteră S-a născut cu trup, ca pe noi cei căzuţi în păcate, să ne facă fiii Lui, pentru care, cu mulţumită, aşa-I cântăm:

Iisuse, Cela ce ai venit în lume cu trupul, dă-mi să Te iubesc mai mult decât am iubit plăcerile lumii.
Iisuse, Cela ce ai luat trup pentru mine păcătosul, dă-mi să Te iubesc mai mult decât îndulcirile trupeşti.
Iisuse, Cela ce pentru păcătoşi Te-ai născut, fă-mă să urăsc din tot sufletul păcatul.
Iisuse, Cuvântul lui Dumnezeu cel întrupat, dă-mi să nu spun niciodată cuvinte necuviincioase.
Iisuse, Cela ce voieşti să se mântuiască toţi oamenii, fă să nu piară nici un suflet din cauza purtării mele celei rele.
Iisuse, Cela ce prin Întruparea Ta ne-ai dat nouă spre viaţa veşnică Sfântul Trup şi Cinstitul Sânge al Tău, fă-ne vrednici împărtăşirii acestora.
Iisuse, Cela ce Te-ai născut în peştera săracă, nu Te scârbi nici de sărăcia sufletului meu, când vii să locuieşti în el prin împărtăşirea cu Sfintele Taine.
Iisuse, când mă apropii de Tine, în Sfintele Taine, fă-mă să vin cu toată cucernicia, cu frica, cu credinţa şi cu dragostea.
Iisuse, când mă apropii de Tine, fereşte-mă de răutatea lui Irod.
Iisuse, pe preoţii Tăi, când slujesc Sfânta Liturghie, curăţeşte-i de toată necurăţia şi-i fă vrednici slujirii acestei Taine dumnezeieşti.
Iisuse, pe credincioşii Tăi, care iau parte la Sfânta Liturghie, de darurile Tale cele cereşti îi împărtăşeşte.
Iisuse, pe cei ce iubesc bună cuviinţa Bisericii Tale, cu darurile cele veşnice îi răsplăteşte.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 12:

Tatăl bine a voit, Cuvântul trup S-a făcut şi Fecioara a născut pe Dumnezeu întrupat, cu umbrirea Sfântului Duh, Steaua vesteşte, magii se închină, păstorii se minunează şi toată făptura se bucură, cântând: Aliluia!

Icosul 12:

Iată, a venit chemarea tuturor, Hristoase, curăţirea, lumina, izbăvirea, pacea, sănătatea, bunătatea, pe care primindu-le credincioşii cu inimi curate, să-I strigăm :

Iisuse, Domnul păcii, potoleşte războaiele şi dă lumii pacea Ta.
Iisuse, izvorul păcii, împacă pe toţi care sunt învrăjbiţi.
Iisuse, făcătorul păcii, pe soţii care sunt despărţiţi, uneşte-i iarăşi în pace şi în dragoste.
Iisuse, Cela ce pe pământ Te-ai arătat ascultător Părintelui Tău, întoarce pe fii cu dragoste către părinţii lor.
Iisuse, Cela ce Te-ai arătat prunc, pe copiii noştri îi ocroteşte.
Iisuse, pe cei tineri îi înţelepţeşte şi pe calea învăţăturilor Tale îi călăuzeşte.
Iisuse, pe bătrâni îi sprijineşte şi cu darul răbdării şi al înţelepciunii îi împodobeşte.
Iisuse, pe cei buni, în bunătate îi păzeşte.
Iisuse, pe cei răi, de la răutatea lor îi întoarce.
Iisuse, pe cei rătăciţi de la adevăr, pe calea cea dreaptă îi întoarce cu bunătatea Ta.
Iisuse, pe cei bolnavi şi suferinzi îi tămăduieşte.
Iisuse, pe Sfântă Biserica Ta în pace şi linişte o păzeşte.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, mântuieşte-mă.

Condacul 13:

O ! Prea dulce Iisuse, Cela ce în peşteră Te-ai născut cu trupul, primeşte şi de la noi această smerită rugăciune, precum ai primit daruri de la magi şi cântare de la păstori, şi depărtează de la noi toată răutatea, cearta, vrăjmăşia, obiceiul cel rău şi toate ispitele şi necazurile ce vin asupra noastră, ca trăind în pace şi bună înţelegere unii cu alţii, cu un gând să Te lăudăm pe Tine, Dumnezeu Cel de Sus, cântând : Aliluia !
Acest condac se cântă de trei ori. Apoi Icosul 1 şi Condacul 1.

RUGĂCIUNE

Stăpâne, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, când Te-ai născut din Fecioara Maria în Betleemul Iudeii, cu spaimă făpturile s-au minunat şi lumea s-a bucurat de Naşterea Ta, Cela ce ai făcut pe om după chipul şi asemănarea Ta şi i-ai dat botezul spre pocăinţă; Care ne-ai adus pe noi la prea curatele zilele acestea pentru înfrânarea patimilor, spre nădejdea Învierii
şi ne îndreptezi pe noi spre adevărul dumnezeirii Tale şi ai luminat mintea noastră spre a Te cunoaşte pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele a toată lumea.Tu şi acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, primeşte pe robii Tăi precum ai primit pe Petru, care se afundase în mare, iar mai pre urmă, lepădându-se de Tine, dar plângând cu amar, iarăşi l-ai primit. Că am auzit glas grăind şi magii închinându-se cu daruri şi îngerii cântând, iar Irod tulburând-se, că Dumezeu în trup S-a arătat spre mântuirea noastră. Pe Tine acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, toată făptura Te laudă, grăind:
Hristos Se naşte, măriţi-L !
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L !
Hristos pe pământ, înălţaţi-vă !
Puterile îngerilor se bucură, cetele mucenicilor se veselesc văzând mărita şi cinstita serbare, şi toţi după vrednicie o laudă cu inima şi cu buzele.
Şi acum Bunule, Iubitorule de oameni, primeşte pe robii Tăi precum şi plecarea genunchilor şi umilinţa noastră, ca plinind poruncile Tale, curaţi şi neprihăniţi, ajungând acum la cinstită Naşterea Ta, să ne împărtăşim cu Prea Curatul trup şi Cinstitul Sânge al Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine mărirea, cinstea şi închinăciunea împreună şi Tatălui şi Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Acatistul Botezului Domnului (6 ianuarie)

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1:

Pe Tine, Împăratul cerului şi al pământului, Luminătorul nostru, văzându-Te în Iordan, botezat de robul Tău, cerurile s-au înfricoşat şi tot pământul s-a înfiorat, îngerii s-au mirat şi toată făptura s-a bucurat. La pacatosi si la vamensi ai venit ca sa speli cu ape pacatle oamenilor. Iar noi necrednicii, cu multumire Îţi cantam: Slava Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat, slavă Ţie.

Icosul 1:

Veniti in graba astazi puteri ingeresti, vazand pe Stapanul Hristos, venit la repejunile Iordanului sa curete pacatul lui Adam si cunoscand Dumneyeiasca taina, cu frica proslaviti marea Sa coborare, ca Dumnezeu s-a facut om si nestiind de pacat vine ca un Miel al lui Dumnezeu sa ridice pacatele la toata lumea. Pentru aceasta, cei ce proslaviti Dumnezeiasca aratare a lui Hristos, cantati lui ca si la Betleem aceste laude:

Slava Ţie, Fiul lui Dumnezeu, ca din cer de la Tatal, ai venit in acesta lume;
Slavă Ţie, Dumnezeule Cel Prea-înalt, care Te-ai coborât chiar până la chipul de rob;
Slavă Ţie, Mântuitorul lumii, căci ca un om ai venit la Ioan să te botezi;
Slavă Ţie, Luminătorul făpturii, căci ca un nou Adam, păcatele lui Adam cel căzut ai purtat;
Slavă Ţie, Lumina cea fără de Început, care la Iordan ai vrut să strălucească lumina cea mare a cunostintei la toată lumea;
Slavă Ţie, Soarele Dreptăţii, care ai dorit să dăruieşti oamenilor în Arătarea Ta, prealuminoasa dimineaţă a harului;
Slavă Ţie, Cel ce ai venit să scapi lumea de vechea înşelăciune;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai arătat nouă marea taină a credinţei;
Slavă Ţie, Cel ce ai săvârsit pentru noi minuni mari cu ape multe:
Slavă Ţie, Cel ce ai luminat cerurile şi tot pământul cu lumina învăţăturilor Tale;
Slavă Ţie, Cel ce pe faraon cel gândit l-ai înecat în repejunile Iordanului;
Slavă Ţie, Cel ce ai adus oamenii, prin apele botezului, la viaţa veşnică;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat, slavă Ţie.

Condacul 2:

Văzând cu Duhul Dumnezeiescul Înaintemergător venirea Ta în lume, Hristoase, a venit la Iordan şi luminat a grăit oamenilor: s-a apropiat Izbăvirea noastră. Siliţi-vă să-L întâmpinaţi pe Dânsul şi cu buze neîntinate să-I cântăm: Aliluia.

Icosul 2:

Gând ceresc având întru sine, Luminătorul lumii, marele Înaintemergător, a grăit către oameni: Curăţiţi-vă pentru că vine Hristos să izbăvească lumea din stricăciune şi să dezlege blestemul lui Adam cel întâi zidit. Să se bucure pustia Iordanului şi precum crinul să înflorească, iar pământul să se bucure acum. Pregătiţi căile Domnului şi drepte faceţi cărările Dumnezeului nostru si cântati cu veselie unele ca acestea:

Slavă Ţie, Lumina cea nespusă, care ai fost vestită de Luminătorul lumii;
Slavă Ţie, Cuvânt nepătruns, care ai fost prezis de glasul Inaintemergătorului Tău;
Slavă Ţie, Foc curătitor, căci cu lucrarea Ta se stinge toată necurăţia;
Slavă Ţie, Izvor binecuvântat, prin care toată firea omenească se sfinţeşte;
Slavă Ţie, Făcătorul cerului si al pământului, care ai binevoit a Te boteza de rob;
Slavă Ţie, Fiule, Unule Născut, care ai binevoit să Te arăţi la Iordan;
Slavă Ţie, Împăratul Adevărului, că Înaintemergătorul s-a temut să-Ţi dezlege cureaua încălţămintei;
Slavă Ţie, Stăpânul făpturii, că tot neamul omenesc s-a veselit de Botezul Tău;
Slavă Ţie, Dumnezeule Preaveşnic, că Arătarea Ta luminează şi înţelepţeşte pruncii;
Slavă Ţie, Lumina lumii, că venirea Ta luminează şi înţelepţeşte orbii;
Slavă Ţie, că întru lumina Ta vom vedea lumina;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea întreagă ai luminat, slavă Ţie.

Condacul 3:

Înţelegând, Înaintemergătorul, puterea Dumnezeirii Tale, Hristoase, cu frică privindu-Te venind la Iordan, se bucură cu duhul si saltă arătându-Te cu mâna oamenilor: Acesta este Cel ce izbăveste lumea din stricăciune. Acesta este Cel ce ne liberează din necazuri. Acesta este Cel ce din robi ne face fiii lui Dumnezeu. Acesta, în locul întunericului, luminează oamenii cu apa Dumnezeiescului Botez. Acesta este Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii, pe Acesta întâmpinându-L Să-I cântăm: Aliluia.

Icosul 3:

Având bogăţie de milostivire ai venit Iisuse, la păcătoşi şi la vameşi, la râul Iordanului, pentru că nu ai mai răbdat să vezi neamul omenesc muncindu-se de diavolul, ci ai venit ca să-l întrebi iarăşi pe Adam: Unde eşti? Nu te ascunde de mine. Vreau să te văd dacă eşti gol şi dezbrăcat şi astfel să te învredniceşti să nu te mai ruşinezi. Pentru aceasta propovăduim marea Ta coborâre cântându-Ţi unele ca acestea:

Slavă Tie, Păstorul Cel Bun, că ai voit să cauti oaia cea rătăcită;
Slavă Tie, Fiule, Unule Născut, căci ai venit să o porţi pe aceasta pe umerii Tăi;
Slavă Tie, Milostivire Nemăsurată, că Te-ai pogorât la omul cel căzut;
Slavă Tie, Iubire Nespusă, că ai scos pe oameni din deznădejde;
Slavă Tie, Cel ce întăresti mâinile slăbănogite ale bolnavilor;
Slavă Tie, Cel ce vindeci picioarele slăbănogite ale şchiopilor;
Slavă Ţie, Cel ce veseleşti pustia însetată precum câmpia Libanului;
Slavă Tie, Cel ce pustia Iordanului precum Carmelul ai înfrumuseţat-o;
Slavă Tie, Rouă de viată dătătoare;
Slavă Ţie, că eşti Multîndurat precum trestia care se pleacă;
Slavă Ţie, Cel ce ai venit să cauţi şi să pe cel pierdut;
Slavă Tie, Cel ce ai venit să-l chemi pe Adam cel izgonit;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea întreagă ai luminat, slavă Ţie.

Condacul 4:

Furtună de gânduri îndoite avea întru sine Înaintemergătorul, când Tu, Hristoase, Împărate, ai venit ca un om la râul Iordanului si ai vrut să primeşti botezul ca un rob, zicând: întinde mâna ta şi te atinge de capul Meu, şi frica l-a cuprins, săvârşind cele poruncite. Cuprins a fost de tremur Înaintemergătorul, zicând: De ce ai venit la rob, Doamne, neavând păcate? Cum să botez pe Cel ce poartă necazurile lumii? Cum să luminez pe Luminătorul lumii? Cum să atingă robul cu mâna pe Stăpânul? Eu trebuie să fiu botezat de Tine ca să-Ţi cânt: Aliluia.

Icosul 4:

Auzind Domnul, Iubitorul de oameni, înăltimea smeritelor cuvinte ale Înaintemergătorului şi văzând temerea lui i-a zis: O, bunule, Ioane, dacă vrei să fii smerit în fata Mea, totusi, lasă frica, pentru că trebuie să-Mi slujeşti, căci aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea, ca prin Mine să se curete păcatele oamenilor. Iar noi întelegând acest cuvânt al Tău Îţi cântăm:

Slavă Tie, Hristoase, Lumina cea adevărată că mila şi dreptatea s-au întâlnit întru Tine;
Slavă Ţie, împăratul adevărului, că dreptatea şi pacea s-au sărutat întru Tine;
Slavă Tie, Preadulce Iisuse, că adevărul Tău a strălucit pe pământ, la Betleem;
Slavă Tie, Mântuitorule Atotmilostiv, că dreptatea Ta din cer a venit la Iordan;
Slavă Tie, Curătirea noastră, că apele botezului ne fac mai albi decât zăpada;
Slavă Tie, Lumina noastră, că prin repejunile harului zideşti inimă curată întru noi;
Slavă Ţie, Cel ce prin coborârea Ta, cerurile le-ai plecat, iar capul Tău ai vrut să-L pleci sub mâna Înaintemergătorului;
Slavă Tie, că acoperind Cele de Sus ale Tale, în apele Iordanului ai binevoit să Te afunzi;
Slavă Ţie, Doamne al puterilor, de Care se tem si se cutremură toate, si Care ai poruncit Înaintemergătorului să lase frica cea mare;
Slavă Tie, Părinte al îndurărilor, că la Tine milostivire a este nemăsurată şi necercetată şi cu ea ai acoperit păcatele lumii;
Slavă Tie, Cel ce Te-ai născut din Fecioară, Mântuitorul nostru, cercetează-ne pe noi cu mare îngăduinţa Ta cea nespusă;
Slavă Tie, Cel ce Te-ai arătat la toată lumea, Hristoase Dumnezeul nostru, sfinţeşte-ne pe noi cu arătarea Ta Dumnezeiască;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai Botezat şi lumea toată ai luminat, slavă Tie;

Condacul 5:

Fiind Suvoi, izvorâtor din Dumnezeu, de har şi bunătate, în repejunile Iordanului ai intrat, ca prin ape să curăţeşti păcatul omenesc: Frică s-a făcut văzând pe Făcătorul cerului si al pământului, dezbrăcându-se la râu şi primind botezul de la rob. Puterile îngereşti s-au mirat, râul Iordan şi-a întors apele înapoi, neputând suferi focul ce mânca apele lui, şi nici să spele pe Cel Curat şi să şteargă pe Cel fără de păcat. Pentru aceasta veseleşte-te, Iordane, bucuraţi-vă, izvoare si bălţi, toate adâncurile mării; că astăzi s-a sfinţit firea apelor, liberându-se de stăpânul întunericului ce se ascunsese acolo. Şi toată făptura veselinduse, cântă cu noi: Aliluia.

Icosul 5:

Pe Tine, Stăpânul lumii, văzându-Te Dumnezeiescul Ioan, dezbrăcat si afundat în ape, ca să îneci păcatele lumii si golătatea lui Adam iarăsi să o îmbraci în haina măririi, s-a cutremurat cu duhul si a grăit către Tine Mielul lui Dumnezeu, care curăţeşti păcatele lumii: Nu îndrăznesc să mă ating de crestetul Tău, Tu Însuti mă sfinţeşte şi mă luminează, pentru că Tu eşti Viaţa şi Lumina şi Pacea lumii. Totuşi după cuvântul Tău, cu frică şi-a pus dreapta sa pe Dumnezeiescul Tău crestet si botezându-Te si pe Tine, fără de păcat fiind, cu bucurie Ţi-a cântat aşa:

Slavă Tie, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ai luat asupra Ta păcatele lumii;
Slavă Ţie, Mântuitorule Milosârde, care ai binevoit să îneci în apele Iordanului păcatele oamenilor;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai spălat pe noi de întinăciunea păcatelor;
Slavă Ţie, Cel ce ai dezlegat blestemullui Adam;
Slavă Ţie, că prin Dumnezeiasca Ta arătare pe toţi oamenii i-ai bucurat;
Slavă Ţie, că prin Botezul Tău în Iordan toată lumea ai luminat;
Slavă Ţie, că pentru noi chip de rob ai luat;
Slavă Ţie, că prin sărăcia Ta pe noi ne-ai îmbogăţit;
Slavă Ţie, că prin smerenia Ta stăpânirea vrăjmaşului până la capăt ai dărâmat;
Slavă Ţie, că prin Botezul Tău, Împărăţia lui Dumnezeu în chip vădit ai început să o pe pământ;
Slavă Ţie, că la Iordan, calea mântuirii tuturor oamenilor ai arătat;
Slavă Tie, că Lumina vederii de Dumnezeu acolo a luminat;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea întreagă ai luminat, slavă Tie;

Condacul 6:

Propovăduitorul minunat si Înaintemergătorul Ioan multe le grăia oamenilor veniţi la dânsul, ca să-Ti gătească, Tie, calea, Doamne, totusi a tăcut în fata Ta, când ai venit la Iordan deoarece Tu Insuţi, i-ai spus: Dacă vorbesti celor nelegiuiti si celor păcătosi botează-Mă repede, în tăcere. Nu se cuvine ca gura omului să grăiască cu glas despre Cel ce a venit, Cuvântul lui Dumnezeu, si despre taina ce S-a săvârşit, pentru că Îngerii lui Dumnezeu cu frică I-au stat înainte si toată făptura s-a cutremurat”. Pentru aceasta si noi în tăcere adâncă si cu multă cucernicie Îti cântăm: Aliluia.

Icosul 6:

La Iordan a strălucit lumii întregi lumină mare, şi taină înfricoşată, că Tu, Stăpâne Hristoase, botezându-Te de către Ioan, cu grabă ai ieşit din apă, scoţând împreună cu Tine lumea şi cerul Ti s-a deschis; Ca precum, de demult, Adam a închis cerul pentru toţi, tot asa oamenii, din nou, împreună cu Tine să dobândească intrarea în locasurile raiului si cu dragoste să-Ti cânte asa:

Slavă Tie, Împăratul păcii, Cel ce ai dărâmat peretele cel din mijloc al vrajbei;
Slavă Tie, Dătătorule de milostivire, Cel ce ai deschis raiul cel închis prin neascultare;
Slavă Tie, că la Iordan cerul cel închis prin păcat iarăşi ni l-ai arătat deschis;
Slavă Tie, că atunci ai făgăduit să ne arăţi îngerii ce urcă şi coboară din ceruri;
Slavă Ţie, că prin coborârea Ta cerurile până la pământ s-au plecat;
Slavă Tie, că prin Botezul Tău pământuI până la ceruri s-a înălţat;
Slavă Ţie, că prin deschiderea cerului tainele negrăite ale lui Dumnezeu întregii lumi s-au arătat;
Slavă Tie, că prin arătarea lumii cere sti Preasfântă si Dumnezeiască binecuvântare tuturor credinciosilor s-a dat;
Slavă Tie, Cel ce în vremea lui Ilie cerurile le-ai încuiat, nu ne încuia nouă qşile milostivirii Tale;
Slavă Tie, Cel ce la Iordan cerurile le-ai deschis, deschide-ne si nouă uşile Cămării Tale Dumnezeieşti;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai arătat în Botezul Tău adâncul iubirii Tale de oameni, scoate din adâncul păcatului pe cei deznădăjduiţi;
Slavă Ţie, Cel ce ai ridicat până la al treilea cer pe aleşii Tăi, ridică-ne în locaşurile cereşti pe noi cei căzuţi în adâncul păcatului;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea întreagă ai luminat, slavă Tie.

Condacul 7:

Vrând, Doamne, Iubitorule de oameni, să mântuieşti lumea ce piere a în păcate, ne-ai descoperit marea taină a Dumnezeiestii si întreitei arătări şi precum la începutul fiinţării lumii Duhul lui Dumnezeu, ca un dătător de viaţă se purta deasupra apelor, aşa şi la botezul Tău, Doamne, când în râul Iordanului ai vrut să înnoiesti si să luminezi neamul omenesc şi toată făptura ce suspina împreună cu noi, Acelaşi Duh Sfânt, iarăşi s-a pogorât din ceruri în chip de porumbel si a stat deasupra Ta, ca peste un nou Adam, ca să petreacă de acum în oamenii înnoiţi în baia de apă şi cu putere de sus fiind îmbrăcati, întru înnoirea duhuiui, să meargă şi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 7:

Făptură nouă ai arătat, Stăpâne al făpturii, la Botezul Tău, primit de la Ioan, căci precum în timpul lui Noe ai înecat păcatele celei dintâi lumi asa si în apele Iordanului iarăsi ai înecat păcatele întregii lumi zidită din nou cu foc şi Duh şi apă, săvârşind o minunată înnoire si renastere. Cu Duh ai zidit din nou sufletele, cu apă ai sfinţit trupul, povăţuind omul şi astfel în chip tainic, din apă, zideşti împreună cu Duhul Biserica cea cu multi fii ca să-Ţi cântăm totdeauna aşa:

Slavă Tie, Ziditorul făpturii, Cel ce ai plecat cerurile şi Te-ai coborât la Iordan;
Slavă Tie Mântuitorul lumii, Cel ce ai deschis cerurile şi ne-ai arătat nouă Duhul lui Dumnezeu;
Slavă Tie Atotbunule, că Duhul Tău cel Sfânt ne învaţă dreptatea pe pamânt;
Slavă Tie Cel ce prin apă şi prin Duh ai înnoit firea noastre cea lnvechită prin păcat;
Slavă Tie Cel ce prin focul Dumnezeirii în repejunile IordanuluI ne-al dăruit lumina cunoştinţei;
Slavă Tie Hristoase, că prin Pogorârea Duhului Tău cel Sfânt ne-ai făcut părtaşi la firea cea Dumnezeiască; A.
Slavă Tie, că prin Duhul Înţelepciunii si al întelegerii ai descoperit oameilor adevărata vedere a lui Dumnezeu;
Slavă Tie, că prin pogorârea Duhului lui Dumnezeu asupra Ta, duhul tăriei şi al înţelepciunii, al vederii şi smereniei si duhul temerii de Dumnezeu ai vărsat asupra noastră;
Slavă Ţie, că în repejunile Iordanului capetele balaurilor le-ai ars;
Slavă Ţie, că prin arătarea Duhului lui Dumnezeu în chip de porumbel după blândeţile acestuia ne-ai chemat pe noi la curăţie feciorească;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si toată lumea ai luminat, slavă Ţie.

Condacul 8:

Înfricosătoare si minunată este arătarea Sfintei Treimi la Iordan: mai întâi Fiul Cel Preaiubit s-a arătat în trup, botezându-se de către robul, îndată Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de porumbel, apoi Preadumnezeiescul Părinte a glăsuit din ceruri, mărturisind: „Acesta este Fiul Meu Cel Iubit întru care am binevoit”. O, mare si preaslăvită taină: Din cer a tunat Domnul şi Cel de Sus şi-a deschis glasul său, ca să se împlinească proorocia părintelui David: „Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul Slavei a tunat, Domnul pe ape multe. Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru strălucire”. Pentru aceasta si noi Îti cântăm cu nevrednice buze, din adâncuI sufletului: Aliluia.

Icosul 8:

Cu totul eşti întru cele înalte, Iisuse, totdeauna şezând în ceruri cu Tatăl, dar nici de cele de jos nu Te despărţeşti, născut fiind cu trupul, în Betleem, din Curată Fecioară, acum la Iordan Te arăţi întregii lumi, ca pe cei ce şedeau întru întuneric si în umbra mortii să-i luminezi cu lumina Arătării Tale Pentru aceasta luminati fiind cu lumina arătării Treimice să-Ti cântăm Tie, Dumnezeului Celui ce Te-ai arătat şi pe pământ ai fost văzut şi lumea ai luminat:

Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce eşti închinat întru cei de sus împreună cu Tatăl şi cu Duhul;
Slavă Tie, Fiul Tatălui, Cel ce esti cântat de Înaintemergătorul întru cei de jos;
Slavă Ţie, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi eşti propovăduit de glasu-I din ceruri;
Slavă Ţie, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi si de toată lumea esti numit preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu;
Slavă Ţie, că arătându-Te în apele Iordanului, Lumina cea neapusă a Treimii în Botezul Tău ne-ai descoperit;
Slavă Tie, Cel ce ai fost botezat de mâna robului, şi pe noi, robii Tăi fiind, prin această baie, din nou ne-ai făcut fiii lui Dumnezeu;
Slavă Ţie, Izvorul vietii si al nemuririi, care iarăşi ne-ai adus pe noi, cei născuţi din apă şi din Duh, la starea fericită a raiului;
Slavă Tie, Făcătorul cerului si al pamantului, care prin botezul Tău de foc vii să faci un cer nou şi un pământ al dreptăţii;
Slavă Tie, Răsăritul răsăriturilor Cel ce prin Botezul Tău ai luminat pe cei ce dormeau în întunericul si în umbra morţii;
Slavă Ţie, Lumină din Lumină, că Lumina cea nevăzută a Duhului Tău a strălucit în sufletele noastre;
Slavă Ţie, Împărate fără de Început, că prin apele curate ale Botezului Tău ai spălat păcatul strămosesc;
Slavă Ţie, Stăpânul făpturii, că pe oamenii cei însetaţi i-ai adăpat din destul;
Slayă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si toată lumea ai luminat, slavă Ţie.

Condacul 9:

Toată firea îngerilor s-a mirat de marea taină a Dumnezeiestii Tale arătări: că pe Adam, cel stricat prin păcat, l-ai înnoit în repejunile Iordanului, şi capetele nevăzuţilor balauri, ce se încuibaseră acolo, le-ai zdrobit cu Botezul Tău şi astfel adâncul beznei diavolului l-ai deschis ca, de acolo, să ne scoţi pe noi şi să începi a zidi Împărăţia Ta, care nu este din lumea aceasta şi despre care a proorocit David zicând: „Împărăţia Ta este împăraţie a tuturor veacurilor şi Stăpânirea Ta în fiecare neam si neam” pe care şi noi proslăvind-o Îti cântăm: Aliluia.

Icosul 9:

Grăitorul de Dumnezeu si Îngerul Dumnezeiesc, Marele Înaintemergător, prezis a fost de Maleahi proorocul, că numai el, unul, dintre oameni s-a învrednicit, Doamne, ca la botezul Tău să vadă venirea Duhului si să audă glasul Părintelui, mărturisind din ceruri că Tu esti Fiul lui Dumnezeu, ca să fie primit propovăduitor al Arătării Dumnezeiestii Treimi. Acela a mărturisit oamenilor într-o zi de dimineată, zicând: „Am văzut Duhul pogorându-se din Cer ca un porumbel şi a şezut deasupra Lui. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” o Iar noi pricepând această mărturie, proslăvim Dumnezeiasca Ta Arătare, Hristoase, cântând:

Slavă Ţie, Dumnezeul Preaveşnic, că esti mărturisit de glasul Înaintemergătorului;
Slavă Ţie, Miel Nevinovat, că prin arătarea Duhului Sfânt esti mărturisit din ceruri;
Slavă Tie, Putere Preaînaltă, că prin deschiderea porţilor cereşti deasupra Iordanului ne-ai deschis porţile închise ale raiului;
Slavă Tie, vesnică Milostivire, că prin Botezul Tău ai arătat oamenilor o nouă lume;
Slavă Tie, Împăratul lumii, care ai vestit pe pământ pace şi mântuire;
Slavă Ţie, Soarele Dreptăţii, că ai strălucit în inimile noastre lumina dreptăţii Tale;
Slavă Tie, că prin arătarea Sfântului Duh la botezul Tău, ne-ai învrednicit să intrăm cu sufletul curat în cereasca Ta cămară;
Slavă Tie, că pe Tatăl ceresc la Botezul Tău ni l-ai arătat, ca toti cei ce credem în Tine cu dreptate să fim fiii Lui;
Slavă Ţie, că prin Duh şi prin foc ai luminat firea noastră cea înnegrită prin păcat;
Slavă Ţie, că prin apă şi prin Duh ai curăţit prealuminat trupul nostru neputincios şi stricat de patimi;
Slavă Tie, Dumnezeule, că arătându-Te în trup, toată lumea ai înnoit în repejunile Iordanului;
Slavă Tie, că luând asupra Ta păcatele lumii, păcatul strămoşesc l-ai înecat în apele Botezului;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea toată ai luminat, slavă Tie.

Condacul 10:

Vrând să mântuiesti firea noastră cea căzută şi sărăcită, Hristoase Mântuitorule, ai venit la râul Iordan, la păcătoşi şi la vameşi şi ai primit Botezul de la Ioan, ca să iei asupră-Ţi, acolo, în ape, greutatea păcatelor oamenilor si ca un miel al lui Dumnezeu să fii gata să mergi de bună voie la jertfă şi să răscumperi păcatele lumii cu scump sângele Tău. Pentru aceasta Te-ai şi afundat în apele Iordanului ca, îngropându-Te acolo, să Te găteşti pentru botezul morţii, despre care, mergând spre patimă, ai zis: „Cu botez mă voi boteza şi cât mă chinuiesc până se vor împlini acestea”. Pentru care şi noi cu multumire îti cântăm: Aliluia.

Icosul 10:

Împărate Preaveşnic, Iisuse Hristoase Tu ai venit la Iordan pentru a Te arăta la toată lumea, ca să dezlegi, ca un Judecător Atotmilostiv, osânda lui Adam cel întâi zidit, singur ispitind inimile tuturor să dai viaţă nouă, oamenilor. Pentru aceasta cu mâna luând lopata cea curătitoare, aria întregii lumi cu înţelepciune ai curăţit-o, despărtind, precum păstorul, oile de capre. Învredniceşte-ne şi pe noi, cei botezati în numele Preasfintei Treimi, să fim mântuiti si asezati de-a dreapta Ta, şi bineplăcută să-ţi fie această cântare:

Slavă Tie, Arhiereule, că trecând cerurile, prin Botezul Tău pământul l-ai luminat;
Slavă Tie, Păstorul cel Mare al oilor, că la turma Ta ai venit la Iordan;
Slavă Tie, că întemeind pământul pe ape, l-ai înnoit la apele Iordanului cu harul Duhului;
Slavă Tie, că întărind cerul a doua oară deasupra apelor,• ai zidit un cer nou, Biserica Ta, în apele Botezului Tău;
Slavă Ţie, Izvorul vieţii noastre, că la izvoarele mântuirii ai chemat pe oamenii Tăi însetati;
Slavă Tie, Propovăduitorule al vesnicului adevăr, că setea noastra cea duhovnicească ai potolit-o fără preţ şi fără argint;
Slavă Tie, că bogat fiind în milostivire, pentru prea multă dragoste Te-ai jertfit pentru noi;
Slavă Ţie, că pe noi cei morţi în păcate, vii ne-ai făcut în apele botezului;
Slavă Tie, că Te-ai îngropat în apele Iordanului, ca şi noi să ne îngropăm prin botez întru moartea şi învierea Ta;
Slavă Ţie, căci cu apele Iordanului : Te-ai îmbrăcat ca şi cu o haină, ca şi noi să ne îmbrăcăm cu Tine în hainele luminoase ale dreptăţii şi curăţiei;
Slavă Ţie, că peretele cel din mijloc al vrajbei cu Trupul Tău l-ai dărâmat, ca şi pe noi, cei ce suntem pe mare, departe, să ne apropii de Tine;
Slavă Tie, că pe toti oamenii i-ai împăcat în unul Trupul Tău, ca şi pe noi cei străini şi pribegi să ne zideşti în Una şi Dumnezeiasca Biserică;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, care în Iordan Te-ai botezat si lumea ai luminat, slavă Tie.

Condacul 11:

Cântare nouă să-Ti cânte Tie, Hristoase, toată făptura, că din Fecioară Te-ai născut şi în Iordan Te-ai botezat. Oamenii duhovniceste să se veselească, proslăvind sărbătoarea strălucitei noastre luminări împreună cu Dumnezeiescul Grigore, să cântăm zicând: „Este timpul înnoirii, – să ne înnoim de sus, ziua rezidirii – să ne îmbrăcăm în Noul Adam, ziua luminării să ne luminăm Dumnezeieste”, ca întru innoirea duhului să începem a umbla şi cu Îngerii totdeauna să cântăm cântarea cerească: Aliluia.

Icosul 11:

Luminoasă si Strălucitoare Lumină esti Hristoase, Lumină Vesnică a unuia Născut din Tatăl! Preacinstitul Tău Trup s-a aprins în mijlocul Iordanului ca un luminător, Tu ai strălucit precum Soarele şi ai dăruit lumii prin Botezul Tău lumina cea mare şi nevăzută a harului si adevărului, luminând pe tot omul ce vine în lume, ca oamenii ce sedeau în întuneric si în umbra mortii să vadă lumină ma~e si să meargă d~pă ea. Luminează-ne, aş~dar, pe noi cei ce rătăcim în întunericul păcatului, ca, înnoindu-ne şi urcându-ne la înăltime cerească, să-Ti cântăm asa:

Slavă Tie, Luminătorul lumii, că ai venit să ne botezi cu Duh Sfânt si cu foc;
Slavă Tie, Mântuitorul celor păcătoşi, că ai binevoit să ne scoţi din adâncuI păcatului;
Slavă Tie, Lumina Cea fără de început şi Pururea Fiitoare, că ai curăţit întinăciunea sufletelor noastre în apele Botezului;
Slavă Tie, Lumina care întrece orice strălucire, că în strălucirile sfinţilor Tăi îi luminezi pe cei credincioşi;
Slavă Tie, Strălucirea Slavei Tatălui, că prin arătarea Ta ai izgonit întunericul nevederii;
Slavă Tie, Cel ce locuieste întru Lumina cea nepătrunsă, că prin Botezul Tău a strălucit Lumina vederii de Dumnezeu;
Slavă Tie, Lumină din Lumină, că ai strălu~it întru întuneric, ca să ne curătesti de întunericul păcatelor;
Slavă Ţie, Soarele Dreptăţii Cel ce ne-ai vestit nouă dimineaţa mântuirii, întru lumina faptelor bune învaţăne pe noi;
Slavă Tie, Lumina Cea Neînserată, care a strălucit la Iordan, întru lumina Ta străluceşte-ne Lumina cea neapusă a Sfintei Treimi;
Slavă Tie, Chipul Cel Prealuminos al Tatălui, dă-ne viaţa cea minunată şi neîmbătrânitoare în baia nasterii din nou;
Slavă Tie, Biruitorul mortii, din vesnica moarte izbăveşte-ne pe noi;
Slavă Ţie, Începătorul vieţii, îndreptează-ne pe noi la viaţa veşnică;
Slavă Tie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea toată ai luminat, slavă Ţie

Condacul 12:

Harul Dumnezeiesc si mântuitor s-a arătat astăzi tuturor oamenilor în Botezul Tău, Hristoase, Mântuitorule; căci ai venit la Iordan, Unule, să curătesti păcatele oamenilor si să zdrobeşti capetele balaurilor ce se încuibaseră acolo, dăruind harul botezului care dezleagă sufletele şi trupurile noastre. Ca noi cu smerenie şi sârguintă să alergăm la preacuratul izvor şi să scoatem apa vieţii, că harul Duhului si darurile tainice si Duhul cunoasterii se dau în chip nevăzut tuturor celor ce o scot cu credintă, Mântuitorule, ca toţi să-Ţi cânte cu mulţumire: Aliluia.

Icosul 12:

Cântând, Hristoase, Arătarea Ta mântuitoare, proslăvim toţi Botezul Tău de la Ioan, în apele Iordanului, ne închinăm negrăitei Tale îngăduinte de omul căzut credem cu Înaintemergătorul, că Tu cu adevărat eşti Mielul lui Dumnezeu, care ai luat asupra Ta în apele Iordanului, păcatele a toată lumea, ca să le speli şi să le răscumperi cu Preacurat Sângele Tău. Pentru aceasta ne rugăm Ţie: poartă şi nenumăratele noastre păcate şi nu ne lipsi pe noi în această mare şi luminată zi să-Ti cântăm cu multumire si inimă curată unele ca acestea:

Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, că ne-ai strălucit în apele Iordanului lumină spre luminarea întregii lumi;
Slavă Tie, Preavesnic Dumnezeu, că ne-ai arătat în Botezul Tău mare har şi iubire pentru toţi oamenii;
Slavă Tie, Mântuitorul celor rătăciţi, că ai venit să cauţi în repejunile Iordanului pe cei pierduţi pe cale;
Slavă Tie, Biruitorul mortii, că ai binevoit să dărui esti viată nouă si curată nu după trup’, ci înt~u înnoir~a duhului;
Slavă Tie, Stăpânul vietii si al morţii, că ai tocit boldul morţii şi prin , Arătarea Ta ne-ai dăruit viată nesfârşită;
Slavă Tie, Făcătorul cerului si al pământului, că prin Botezul Tău cerul si pământul s-au veselit pe malurile Iordanului;
Slavă Ţie, împăratul celor ce împărătesc, că împărătia lumii acesteia de aici începe să odrăslească în împărăţia Ta;
Slavă Tie, Doamne al celor ce stăpânesc, că cerurile astăzi se deschid tuturor celor ce vor să se mântuiască şi toată firea noastră începe să se curăţească;
Slavă Ţie, Mântuitorul nostru, că ai venit la Iordan să ne mântuieşti pe noi nu după faptele dreptăţii, ci după mare mila Ta;
Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, că ai firea apelor; adapă sufletul cel însetat cu apa cucerniciei, după mare mila Ta;
Slavă Ţie, Fiule, Unule Născut şi Cuvântullui Dumnezeu, hrăneşte inima mea cu arătarea cuvintelor Tale;
Slavă Tie, Dumnezeule Atotputernic, care singur faci minuni, aprinde sufletul meu cel rece cu înţelegerea minunilor Tale;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea toată ai luminat, slavă Ţie.

Condacul 13:

Doamne Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ai venit la Iordan ca să ridici păcatele întregii lumi, primeşte această neînsemnată rugăciune ce Ti-o aducem din toată inima si ne luminează pe noi, cei ce şedem în întunericul păcatelor, cu mântuitorul Tău Botez primit de la Ioan, ca să ne mântuim prin Tine de bolile şi trupeşti, să începem a păşi drept întru înnoirea vietii si să-Ti cântăm cu toti sfintii: Aliluia. (de trei ori)

Apoi se zice Icosul 1şi Condacul 1

RUGĂCIUNE

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, Unule născut din Tatăl mai înainte de toti vecii, Lumină din Lumină, care luminezi toate, care nestricat Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria si ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră. Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul omenesc muncit de diavolul şi pentru aceasta în luminata zi a Dumnezeiestii Tale Arătări ai venit la Iordan la păcărosi si la vamesi ca să Te botezi de la Ioan, fără de păcat fiind, ca să împlineşti toată dreptatea şi să speli în apele Iordanului păcatele întregii lumi ca un Miel al lui Dumnezeu, să le iei asupra Ta şi să pe mântuieşti cu Cinstit Sângele Tău. Pentru aceasta Te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis cerul cel închis de Adam şi Duhul Sfânt a venit peste Tine ca un porumbel. Tu ai luminat şi ai îndumnezeit firea noastră şi Dumnezeiescul Tău Părinte Ti-a vestit bunăvoirea Sa, pentru că ai implinit voia Lui şi ca un om ai primit păcatele şi prin junghiere Te-ai gătit, după cum Tu Însuţi ai grăit: „Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi pun sufletul, ca iarăsi să-L primesc” şi, astfel, în această prealuminată zi, Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre. Pentru aceasta toate puterile cereşti se bucură si toată făptura se veseleşte, asteptând slobozire din stricăciune zicând: „A venit luminarea, s-a aratat harul si izbăvirea, lumea se luminează si oamenii se umplu de bucurie. Să se veselească acum cerul pământul si toată lumea să se bucure, râurile să salte, izvoarele, lacurile, adâncurile si mările să dăntuiască, că prin Dumnezeiescul Botez astăzi s-a sfinţit firea lor. Să se bucure astăzi şi adunarea oamenilor, că firea lor capătă astăzi starea cea dintâi si toti să cânte cu bucurie: Este timpul Arătării lui Dumnezeu. Veniti cu mintea la Iordan să vedem privelişte mare: Hristos vine spre Botez, Hristos vine la Iordan, Hristos îngroapă în apă păcatele noastre, Hristos merge să caute oaia cea rătăcită şi o găseşte şi o duce în rai”. Această taină Dumnezeiască păzind, iubitorule de oameni, Doamne, învredniceste-ne pe noi, cei ce însetăm după glasul Tău, să venim la Tine, Izvorul cel pururea dătător de viaţă, să scoatem apa harului Tău şi iertarea păcatelor şi să trăim în veacul de acum în curătie si feciorie, în dreptate cucernicie, aşteptând nădejdea cea fericită si arătarea slavei Tale, a Marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru, pentru că nu ne mântuieşti numai după faptele noastre, ci cu marea Ta milostivire si cu înnoirea Sfântului Tău Duh, în baia nasterii din nou, ca îndreptaţi cu harul Tău să fim moştenitori ai vieţii veşnice în împărătia Ta, unde ne învredniceste să slăvim, împreună cu toţi sfinţii, Preasfântul Tău Nume cu Părintele Tău fără de Început şi cu Preasfântul şi Bunul si de Viată Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Acatistul Întâmpinării Domnului (2 februarie)

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1:

Astăzi aleasa Maică merge acum de la Betleem la Ierusalim, iar Dumnezeiescul Prunc Iisus în bratele Ei ca pe un nor usor este purtat. Iar noi nevrednicii, întâmpinând pe Împăratul Slavei şi pe Maica Fecioară Preasfântă, împreună cu bătrânul Simeon cântăm Celei Binecuvântate: Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine şi prin Tine împreună cu noi.

Icosul 1:

Cetele cereşti, plecate spre pământ, văd pe cel Unul Născut, pe Făcătorul lor şi Stăpânul a toată făptura în bratele Fecioresti ale Maicii celei neispiiite de bărbat, mergând la Ierusalim, purtat ca un Prunc şi bucurându-se, cântă Lui şi împărătesei Fecioare laudă de sărbătoare:

Vino, Împăratul cerului şi al pământului, în cetatea Marelui împărat, Sionul cel sfânt.
Vino, Dumnezeule Preainalt, din înăltimile ceresti în biserica pământească si făcută de mâini.
Vino, Fiule, Unule Născut şi Te sălăsluieste cu oamenii pe pământ.
Vino, Mielul Cel nevinovat şi Dumnezeiesc, să Te aduci Domnului, Cel ce în ceruri.
Vino, Preacurată Porumbită, Mireasă fără de bărbat, a Sfântului Duh.
Vino, Mieluşea neîntinată, Maica neprihănită a Mielului Hristos.
Vino, Pruncă de Dumnezeu aleasă, Fiica cea preadorită a lui Dumnezeu Tatăl.
Vino, Împărăteasa Cerului, Stăpâna cea bună a intregii lumi.
Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine şi prin Tine împreună cu noi.

Condacul 2:

Preasfânta Fecioară pe Sine s-a văzut fiind curată după Naşterea lui Iisus şi nu i-a trebuit curăţire, pentru că Hristos a trecut, precum o rază de soare printr-un diamant, nestricând curăţia feciorească a Preacuratei Maicii Sale. Totusi, fiind smerită si nemândrindu-se de neprihănirea curătiei Sale, atunci când s-au împlinit zilele legiuite de curatire, a plecat de la Betleem, împreună cu Sfântul Iosif, logodnicul, şi au adus pe DumnezeiescuI Prunc, la Ierusalim, înaintea Domnului şi împreună I-au cântat cu bucurie: Aliluia.

Icosul 2:

Văzându-te pe tine, printre veacuri, Fecioară, că porţi în mâinile tale pe Dumnezeu întrupat, Isaia proorocul a glăsuit: „Domnul va şedea pe nor usor”. Iar tu, o, Maică a lui Dumnezeu, mergând la Ierusalim şi purtând Dumnezeiescul Prunc în bratele tale, cugetai: „Cum, fiind Mamă, am rămas Fecioară?” Totusi, văzând că această nastere a fost mai presus de fire, cu cutremur ai grăit întru sine: „Cum să Te numesc pe Tine, Fiul Meu? Dacă Te numesc om, văd că eşti mai presus decât omul, fecioria Mea păstrând-o ne stricată, pentru că zămislire a Ta a fost Dumnezeiască. Dacă Te numesc Dumnezeu, văd că întru toate esti asemenea omului, afară de păcat. Pentru aceasta Te propovăduiesc pe Tine Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. Noi însă întâmpinând venirea Ta, Hristoase, pe cea Curată o cinstim cântând asa:

Vino, Curată Fecioară, că ai născut curat pe curatul Dumnezeu.
Vino, Maica fără bărbat a lui Emanuel, care nu a cunoscut nunta.
Vino, Ceea ce esti mai cinstită decât Heruvimii, că de a ta curătie s-a minunat Gavriil.
Vino, Ceea ce esti mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, că tie ţi s-a închinat firea îngerilor.
Vino, Ţarină nesemănată, că ne-ai răsărit nouă Spicul Vieţii.
Vino, Rug nears, că întru Nastere nu te-a ars focul Dumnezeirii.
Vino, Încăpere neîncăpută la care nu pot să privească cei cu câte sase aripi si cei cu ochi multi.
Vino, Masă cu chip de foc, pe care pământenii nu se pricep să te laude după cuviinţă.
Vino Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul 3:

Fiind purtată de putere Dumnezeiască ai venit la Sfânta cetate, Ierusalim, Preasfântă Fecioară ca o zi luminoasă, arătându-L întregii lumi pe Hristos, Soarele Dreptăţii. Pentru aceasta în chip vădit Te-ai arătat Prestol de Heruvimi, înălţat prin slava feciorească căci în mâna ta porţi pe Imparatul Slavei, în faţa căruia stau în chip nevăzut Serafimii cei cu câte şase aripi, împreună cu toate puterile cereşti cântând: Aliluia.

Icosul 3:

Având Fecioara pântece primitor de Dumnezeu, a venit la biserică, ţinând în mâna sa pe Dumnezeiescul Prunc Hristos, şi, plecând genunchii înaintea Domnului, cu bucurie si cu bunăcuviinţă a grăit: ,,O, Părinte Preaveşnic, acesta este Fiul Tău, pe care L-ai trimis să se întrupeze dintru Mine pentru mântuire a oamenilor. Acesta este Rodul pântecelui meu, zămislit întru mine prin Duhul Tău cel Sfânt. Acesta este întâiul meu Născut. Primeşte Cuvântul Tău Cel Întrupat dintru mine, primeşte de la mine pe Fiul Tău, pe care Ţi-L aduc, ca prin Trupul şi Sângele Lui, primit de Ia Mine, să răscumpere neamul omenesc”. Iar noi pricepând această tainică rugăciune, Preacurată, cântăm Fiului Tău si Dumnezeului nostru asa:

Vino, Preadulce Iisuse, pogorând pe pământ blând şi smerit precum ploaia pe pământ curat.
Vino, Viaţă PreaduIce, precum picătura ce picură pe pământ, arătându-Te nevăzut în întruparea Ta.
Vino, Mântuitorule atotmilostiv, să cauţi şi să mântuieşti pe cei pierduţi.
Vino, Păstorule preabun, Cel ce ai voit să porţi pe umerii Tăi oile rătăcite.
Vino, Doctorul celor fără de nădejde, Cel ce ai binevoit să porţi bolile şi neputinţele noastre.
Vino, Mielul lui Dumnezeu, cel ce ai voit să iei asupră-Ţi toate păcatele lumii.
Vino, Domnul Slavei, purtat pe nor uşor, că ai gonit ademenirile întunericului.
Vino, Împăratul păcii, Cel ce şezi pe tronul lui David, a cărui împărăţie nu este din lumea aceasta.
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul 4:

Având întru sine furtună de gânduri îndoite marele Arhiereu al lui Dumnezeu, Zaharia, s-a tulburat văzând pe Sfânta Fecioară cu Pruncul la un loc cu femeile necurate, înaintea uşilor bisericii, cerând curătirea cea după lege; a dus-o în Sfânta Sfintelor şi a înţeles cu duhul că această Maică şi după naştere este Fecioară Curată. Pentru aceasta a asezat-o în locul fecioarelor, unde femeilor având bărbat nu li se cuvine să stea, şi, întâmpinând-o, cu frică şi cu bucurie a cântat lui Dumnezeu Cel ce s-a arătat: Aliluia.

Icosul 4:

Auzind Zaharia minunatele Tale cuvinte în faţa lui Dumnezeu, Preacurată, şi văzând că vrei să aşezi copilul Tău preaiubit în bratele lui de Arhiereu al lui Dumnezeu, precum în înseşi mâinile lui Dumnezeu, şi, împreuna cu acesta ai adus jertfă, după cum spune legea, doi pui de porumbel, s-a umilit cu inima si cu sredinta si cu frică a primit pe Dumnezeiescul Prunc zicând asa:

Vino, Cel Vechi de zile, care dedemult ai dat lui Moise legea în Sinai.
Vino, Prunc Tânăr, că ai intrat acum în biserică, vrând să împlineşti legea.
Vino, că săIăşluire având Cerul ai vrut să umpli biserica pământească de slavă cerească.
Vino, că întrupându-Te din Fecioară ai dorit să îndumnezeieşti firea omenească.
Vino, că Te-ai coborât până la chipul de rob, ca pe noi, robii păcatului, să ne faci robii Adevărului Dumnezeiesc.
Vino, că eşti Strălucirea Ipostasului Părintesc, ca pe noi să ne arăţi fiii Tatălui Ceresc.
Vino, Împlinitorul legii, care ai adus lui Dumnezeu pui de porumbel ca noi să zburăm la ceruri mai curaţi decât acestia.
Vino, Dătătorule de milostivire care milă voieşti, iar nu jertfă, ca si noi să Te ungem cu untdelemnul milei.
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul 5:

Steaua cea de Dumnezeu luminată a strălucit, când a venit la biserică Simeon, purtat de Duhul Sfânt. Acestuia, tânăr cu Duhul, dar îmbătrânit cu trupul, fiind drept si credincios traind în credinţă şi aşteptând mângaierea lui Israel, i s-a făgăduit prin Dulhul Sfant sa nu vadă moartea, până cand nu va vedea pe Hristos Domnul venind în trup. Acesta, privind pe Preacurata Fecioară si pe Pruncul tinut de dânsa în braţe, a văzut harul lui Dumnezeu şi, cunoscând cu Duhul că Acesta este Mesia Cel aşteptat, în grabă s-a apropiat de Dânsul si, dând multumire lui Dumnezeu, cu frică si cu bucurie I-a cântat din inimă: Aliluia.

Icosul 5:

Văzând bătrânul Simeon în mâinile Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om, purtat în chip de Prunc, s-a umplut de nespusă bucurie şi, uitându-se pe sine, a grăit cu bucurie: „Te doresc pe Tine, Dumnezeul părinţilor şi Doamne al milei, la Tine privesc, Cel ce cuprinzi toate cu Cuvântul Tău, pe Tine Te întâmpin, Cel ce stăpâneşti viaţa şi moartea, pe Tine Te aştept, Cel ce uneşti cerul şi pământul. După Tine flămânzesc morţii ce aşteaptă învierea. După Tine însetează cei ce pătimesc şi aşteaptă mângâiere si Tie Îti cântă asa:

Vino, Cel aşteptat de toţi proorocii, să ne cercetezi cu mântuire a Ta.
Vino, Cel dorit de toate neamurile, să ne luminezi cu învătătura Ta.
Vino, Mântuitorul nostru, ca să izbăveşti pe Adam şi pe Eva de păcat de vechiul blestem.
Vino, Cel ce Te-ai arătat pe pământ Mântuitorul nostru, ca să vietuiesti cu oamenii şi să-i scoţi din întuneric si din umbra mortii.
Vino, Luminătorul nostru ca să binevesteşti anul plăcut Domnului.
Vino, Izbăvitorul nostru, ca să-i si slobozeşti pe cei zdrobiţi cu inima.
Vino, Păstorule si Învătătorule ca sa propovăduieşti robilor dezrobirea şi celor orbi vederea.
Vino, Ziditorule şi Stăpâne, să vesteşti celor umiliţi mântuire si tuturor oamenilor iertare. Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi

Condacul 6:

Propovăduitor minunat al venirii lui Hristos s-a arătat purtătorul de Dumnezeu Simeon, când mai ales umplandu-se de Duhul Sfânt, primul dlntre oameni L-a cunoscut pe Ziditorul său, venit cu trup, şi primul a mărturisit Dumnezeirea Lui, cântându-I în numele tuturor celor ce trăim pe pământ: „Tie ne închinăm, pentru că Tu esti Dumnezeul nostru; Tie ne rugăm pentru că Tu eşti biserica noastră’, Tie îti slujim, că Tu esti Făcătorul legii. Tu eşti Unul Dumnezeu şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine şi alt Fiu deofiintă cu Tatăl. Prin Tine noi trăim si ne miscăm si fiintăm, Tu esti mai frumos decât toţi fiii oamenilor, pentru că Tu eşti Dumnezeu şi om. Pentru aceasta se bucură acum cerul, pentru că a miluit Domnul pe poporul său si saltă temeliile pământului si cei ce se află în iad, că s-a arătat celor morti învierea văzând acum pe Mântuitorullumii si cântându-I: Aliluia,

Icosul 6:

Astăzi a strălucit la toată lumea lumina adevărului, că Preasfânta Fecioară a dat cu preacuratele sale mâini, bătrânului Simeon, pe Dumnezeiescul Prunc, ca pe un cărbune făcător de viaţă, de la jertfelnicul Domnului, zicând: „Primeşte, cinstite bătrâne, pe Domnul tău, primeşte vistieria nesecată şi puterea cea neajunsă. Spală necurăţia şi te înnoieşte şi te luminează de la Soarele Dreptăţii, Să nu ardă deci focul harului pe domnul meu, ci mai mult, să-I lumineze, căci Acesta curăţă păcatele şi toată fărădelegea ta ca să fii început al curăţirii întregii lumi şi astfel te vei dezbrăca de toate cele vechi ca să te îmbraci în toate cele noi”.
Iar noi, pricepând această vestire milostivă, să-I cântăm Preacuratei unele ca acestea:

Vino, Fecioară, că strălucind de curăţie cerească, ne-ai răsărit lumina, cea neînserată.
Vino, Împărăteasă a preaminunatei lumi cereşti, care ne-ai ridicat pe noi in locasurile cele de sus.
Vino, Tainic Rug, prin care, din înălţimile cereşti, s-a aprins focul Dumnezeirii la toată lumea.
Vino, Nor purtător de lumină, prin care Dumnezeiescul Prunc Hristos s-a adus spre mântuirea tuturor.
Vino, Masă de Foc a Nevăzutului Împărat.
Vino, Chivot Ceresc, care ai încăput pe Hristos.
Vino, Palat al Duhului Sfânt.
Vino, Mireasă Neprihănită a Împăratului Cel fără de moarte.
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul 7:

Vrând Sfântul bătrân Simeon să primească o nouă curăţire, precum Isaia cel de demult, s-a închinat Preacuratei Maicii lui Dumnezeu si, atingându-se de Dumnezeieştile ei picioare, a zis: „Foc duci curată, mă tem să iau în braţe Pruncul Cel ce stăpâneste lumea. Tu însă, cu mâinile Tale, precum cu nişte aripi îngereşti luminează-mă, dându-mi pe Cel ce Heruvimii cei înaripaţi se înfricoşează să-L poarte”. Astfel Simeon, întinzându-si mâna, L-a primit în cinstitele sale brate şi cu bucurie a cântat: Aliluia.

Icosul 7:

O nouă şi preaslăvită minune s-a săvârşit astăzi: bătrânuI Simeon primeşte în mâini stricăcioase pe Ziditorul omului, pentru ca Dumnezeu să trăiască cu oamenii, iar omul să devina ceresc. Primind pe Cel dorit si văzând împlinirea făgăduintelor Simeon, precum grâul cel copt, a cerut slobozirea de trup şi la apusul vietuirii sale a cântat cu bucurie: „Au văzut ochii mei mântuirea Ta, ca pe o taină ascunsă din veac. Acum, însă, slobozeste, Stăpâne, pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, de această legătură trupească către viaţa cea neîntinată şi neîmbătrânitoare, ca, plecând de aici, să duc veste de bucurie despre venirea Ta în lume”. Pentru aceasta Îţi cântăm:

Vino, Iisuse, Dătătorul vieţii, că ai dăruit viată si înviere tuturor credinciosilor Tăi.
Vino, Stăpâne, Biruitorul morţii, că ai slobozit din vesnica moarte pe poporul Tău.
Vino, Împăratul cel fără de moarte că din întunericul si din umbra morţii ai slobozit pe cei legaţi din veac.
Vino, Preadulce Viaţă, că porţile raiului iarăsi le-ai deschis lui Adam, spre viaţă veşnică.
Vino, Mire Preadorit, că sufletul meu tânjeşte şi doreşte curţile Domnului.
Vino, Lumină Sfântă, că Te-a aflat sufletul meu plangandu-si păcatele.
Vino, Dumnezeule preaveşnic, că aproape este mântuirea Ta pentru cei ce se tem de Tine.
Vino, Mântuitorule Preabun, că cuvântul Tău ai adus pacea mult dorita.
Vino, Preacurată, Domnul este cu şi prin tine împreună cu noi.

Condacul 8:

Străine cuvinte auzind de la bătrânul minunat, Iosif si Preacurata Fecioară s-au mirat de cele spuse, l-au văzut pe Simeon proorocind despre Prunc, dar nu ca despre un Prunc, ci ca despre Cel Vechi de zile şi, rugându-se la Dumnezeu, ca la Cel ce are putere asupra vietii şi asupra morţii şi Care poate să-l sloboadă la o altă viaţă şi, punând toate acestea în inima lor, au cântat al multumire lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 8:

Cu totul fiind întru Dumnezeu, Sfântul bătrân Simeon s-a umplut de duh proorocesc şi a vorbit despre Dumnezeiescul Prunc că va ajunge chiar şi la iad să dea tuturor celor legaţi iertare, orbilor vedere si nu va vorbi ca altii. Si, întorcându-se la Maria, Mama lui Iisus, a proorocit: „Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel si ca un semn care va ridica împotrivirii. Şi prin sufletul Tău o Maică, fără de moarte, va trece sabie, când vei vedea pe Fiul tău bătut în cuie pe cruce, ca să se descopere gândurile din multe inimi, întru iertarea păcatelor lor”, Iar noi, înţelegând această proorocie, îi cântăm Preacuratei:

Vino Maică si Fecioară, care, întru nasterea ta feciorească, nu ai simţit durerile nasterii.
Vino, Maica Mielului şi a Păstorului, care vei suferi dureri înfricoşătoare lângă Crucea Fiului tău.
Vino, Bucuria noastră, care impreuna cu Fiul tău pătimind, cu toată lumea te vei bucura de arătarea Slavei Sale.
Vino, Mângâiere în necazuri, care fiind încercată precum aurul în foc esti grabnic ajutătoare celor, ce sunt ispititi.
Vino, Cea PreaveseIă, care ai vrut sa bucuri pe Eva, cea care a adus femeilor mâhnire.
Vino, Preaslăvită, care ai dorit ca prin durerile tale să eliberezi lumea de toate durerile.
Vino, Fecioară, mai Cinstită decât toată făptura, care prin naşterea ta ai innoit toată zidirea cea văzută.
Vino, Maică mai Sfântă decât toţi sfinţii, care prin întâmpinare a ta ai unit pe îngeri cu oamenii.
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine si prin tine împreună cu noi.

Condacul 9:

Toată firea îngerilor s-a minunat de marea coborâre a lui Dumnezeu faţă de om zicând: minune preaslăvită, neînţeleasă şi nespusă vedem astăzi, că Cel ce l-a făcut pe Adam încape în braţele bătrânului. Pline sunt marginile lumii de mila Lui, plina este făptura de lauda Lui, plină este omenirea de îngăduinţa Lui. Cele cereşti, cele pământeşti şi cele de dedesubt sunt pline de bunătatea Lui sunt pline de darurile şi binefacerile Lui. Plin este cerul şi pământul de slava Lui! Pentru aceasta toate neamurile bateţi din palme cântându-I: Aliluia.

Icosul 9:

Grăitorul si văzătorul de Dummzeu Simeon, deşi a spus multe şi a lăudat pe Preanevinovata Maică a lui Dumnezeu, care a născut lumii pe Dumnezeu omul, Mântuitorul sufletelor noastre, totuşi nu a putut să o laude cu vrednicie pe cea, care mintile cele mai presus de lume nu se pricep să o cante. Totuşi, cuprins de iubire a slăvit-o zicând: Preasfântă si minunata Cămară a lui Dumnezeu, tu esti inceputul şi sfârşitul prăznuirii noastre. Tu ne-ai răsărit Lumina Soarelui ne-ai deschis izvorul iubirii de oameni a Fiului tău. Pomenirea ta este mai presus de orice cuvânt si mărirea ta întrece neputinta noastră. Te rugam, pomeneşte-ne neîncetat pe noi ce te lăudăm si îti cântăm:

Vino, Bucuria noastră nesfârsită, care ai arătat lumii întregi bucuria lui Hristos.
Vino, Dulceaţa noastră cea pururea fericită, care ţii în mâinile tale focul Dumnezeirii.
Vino, Lumină pururea strălucitoare, care ai luminat biserica lumii vechi cu lumina harului.
Vino, Făclie nestinsă, care întru întâmpinarea ta ai luminat sufletele credincioşilor cu lumina lui Hristos.
Vino, că porţi cu mâinile Focul Ceresc, ca prin tine să se aprindă în locul cel sfânt frumusetea si sfintenia.
Vino, Lumină Neînserată, că ai născut în chip nestricat, fiind Pururea Fecioară, ca prin tine să se vesteasca mântuirea până la marginile pământului.
Vino, Chivot însufleţit si Dumnezeiesc, că prin tine se arată intregii lumi harul cel mare si mântuitor.
Vino, Cortul lui Dumnezeu si al oamenilor, că prin tine Dumnezeul dumnezeilor împărăţeşte în Sion peste toti oamenii.
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul 10:

Propovăduitoare a mântuirii s-a arătat Ana, cea insuflată de Dumnezeu, că nu se depărta de biserica Domnului, slujind ziua şi noaptea în post si în rugaciuni. Aceasta ieşind cu dreptul
Simeon, în întâmpinare a Pruncului Iisus, a mărturisit că acesta este Ziditorul cerului si al pământului. Si imbrăţişând pe Hristos, L-a sărutat şi Duhul s-a sălăşluit întru ea şi a grăit: „Tu eşti Dumnezeu şi Fiul Omului, Fiul impărătiei si al umilintei. Tu auzi si taci, vezi şi eşti nevăzut, eşti pretutinea si ascuns”. Si a grăit si alte proorocii despre Pruncul adus, pentru cei ce aşteptau izbăvirea în Ierusalim cantând lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 10:

Impărate Preavesnic si Cuvântul lui Dumnezeu, Tu acum în trup Te-ai aratat lumii întregi, ca un Prunc în biserică, purtat în brate de Fecioara Maria, Maica Ta, ca să petreci cu oamenii si celor ce sunt din Adam să le vestesti mântuirea. Adevărul Tău s-a pogorât din cer, mila Ta ne-ai trimis-o nouă şi harul Tău împărăţeşte pe pământ pentru că ai venit să cauţi şi să mântuieşti pe cei pierduţi. Pentru aceasta pe nimeni nu îndepărtezi, de la nimeni nu Te întorci, precum s-a întâmplat cu Uza, de demult, când s-a atins de Chivotul Legământului Tău si a fost lovit de moarte. Acum însă desfrânata Îţi cade la picioare şi devine neprihănită, cea cu scurgerea de sânge se atinge de Tine şi se vindecă, vamesii si păcătosii stau împreună cu Tine şi se fac prietenii Tăi, căci ai chemat la Tine pe toţi cei trudiţi şi împovărati. Pentru aceasta cu bucurie si noi Te întâmpinăm si Îti cântăm asa:

Vino, o, Hristoase, împăratul tuturor, şi scoală-Te întru întâmpinarea, noastră.
Vino, Iisuse, Doctorul inimilor noastre, şi ieşi întru ajutorul şi mântuirea noastră.
Vino, Păstorul nostru Cel bun, care Te-ai întrupat să cauţi oile pierdute şi caută-ne si pe noi cei rătăciti.
Vino, Mângâietorule bun, Care ai căutat şi ai găsit drahma cea pierdută si află şi sufletele oamenilor pierduţi.
Vino, Atotbunule si Iubitorule de oameni, şi ne primeşte şi pe noi în braţele Tale părinteşti.
Vino, Atotmilostive şi Îndurate, şi ne sălăşluieşte şi pe noi în cămările Tale ceresti.
Vino, Mângâietorul celor întristati, ca să ne aperi şi să ne cârmuieşti pe noi, cei ce plutim pe marea acestei vieti desarte.
Vino, Mântuitorul celor rătăciţi, mântuieşte-ne şi ne scoate pe noi cei ce ne inecăm în viforul păcatului.
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine si prin tine împreună cu noi.

Condacul 11:

Cântare de umilinţă au adus arătării Tale, Hristoase, purtătorul de Dumnezeu Simeon şi dreapta Ana, arzând cu duhul şi propovăduind cu buze de bucurie venirea Ta în lume tuturor celor ce asteptau izbăvirea. Iar cărturarii si fariseii, auzind astfel de mărturisiri despre Prunc, s-au mâniat şi mai mult, l-au învinuit pe Zaharia, ca pe un vădit călcător de lege, că pe Maria a asezat-o în locul unde şedeau fecioarele pentru care îndată l-au şi ucis cu pietre. Iar Pruncul Iisus a fost dus în Egipt, din pricina lui Irod, ca şi acolo, spre mărturie veşnică, Domnul să fie cunoscut egiptenilor şi să I se aducă jertfă, cântându-l: Aliluia.

Icosul 11:

Lumină spre descoperirea neamurilor ai fost, Hristoase, Soarele dreptii, pe nor purtat, precum Simeon astăzi a proorocit că vei fi începătură de nou har, din Egipt şi până la marginile lumii, că Tu esti Izvorul Vietii si Lumina oamenilor, pentru că lumina luminează întru întuneric si întunericul nu o cuprinde. Cu această lumină a Dumnezeirii Tale luminează si întunericul sufletelor noastre, pentru ca toţi să aprindem în inimă lumina virtuţilor împreună cu Simeon şi cu Ana să-Ti cântăm Tie si Preasfintei Maicii Tale unele ca acestea:

Vino, Iisuse, Lumina lumii, pentru ca în lumina Sfintilor Tăi să ne luminezi pe noi.
Vino, Hristoase Mântuitorule, care locuieşti întru Lumina cea nepătrunsa pentru ca în lumina Feţei Tale să îndumnezeim.
Vino, Soarele Dreptăţii, pentru ca in zilele Tale să strălucească adevărul si pacea pe pământ.
Vino, Lumină Sfântă, pentru ca să ajungă în inimile noastre focul credintei si iubirii Tale.
Vino, Împărate ceresc, pentru ca binecuvântată şi prealuminată să fie venirea Ta.
Vino, Ziditorule şi Stăpâne, pentru ca având aprinsă făclia curăţiei să iesim întru întâmpinarea Ta.
Vino, Lumină lină şi neînserată, pentru ca în linişte şi în pace să trăim toate zilele vietii noastre.
Vino, Fiule, Unule Născut al lui Dumnezeu şi Cuvinte, pentru ca întru bucurie si frică să lucrăm a noastră mântuire.
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul 12:

Vechea biserică a legii cu nou har s-a umplut, când ai intrat într-însa Hristoase, ca un Prunc purtat în braţe, ca să se plinească proorocia lui Agheu care zice: „Va veni Cel dorit de toate neamurile şi voi umple de slavă templul acesta şi slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintai şi în locul acesta voi împărţi pacea”. Pentru aceasta să se înfrumuseteze cu lumina Ta Dumnezeiască si Biserica noastră ce se găteşte să Te primească luminat ca pe un Mire, iar pe noi ne învredniceste în curătie să ieşim întru întâmpinarea Ta şi cu veselie să-Ti cântăm: Aliluia.

Icosul 12:

Cântând, o, Maica lui Dumnezeu, venirea întru întâmpinarea ta a întregii lumi în Biserica Domnului, lăudam nespusa ta curăţie feciorească, ne închinăm Soarelui dreptătii, Hristos, ce a răsărit dintru tine, îl privim impreună cu Simeon şi Îl primim în bratele noastre. Împreună cu Ana mărturisim Dumnezeirea Lui, cu Iosif îi aducem în dar doi pui de porumbel, adică sufletul şi trupul nostru şi, precum fecioarele înţelepte, luminat înfrumusetăm candelele sufletelor noastre şi făclii aprinse de fapte bune lui Hristos, Lumina Cea Adevărată, ce s-a arătat lumii, îi dăruim, iar astăzi, împletind precum florile coroană de cântări, îţi aducem aceste laude:

Vino, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca sub acoperământul Fecioriei Tale să ne păzeşti pe noi întru curătie si feciorie.
Vino, Palat purtător de Lumină al Stăpânului, ca prin darul tău să ne faci pe noi locaş al Duhului Sfânt.
Vino, Fecioară mai luminoasă decât dimineaţa, ca să fim şi noi fii ai zilei până la sfârşitul vieţii.
Vino, Soare care porţi pe Tatăl Luminii, ca şi pe noi să ne luminezi cu darul tău.
Vino, Sfântă Slujitoare a măreţei taine, ca să ne înveţi a sluji cu sfinţenie pe Fiul tău şi Dumnezeu.
Vino, Bună Ajutătoare a toată lumea, ca să ne păzeşti nevătămaţi de lume, de trup şi de diavol.
Vino, o, Fecioară Marie, ca să luminezi sufletele noastre întunecate de patmi.
Vino, o, Pruncă Minunată, ca să călăuzesti spre mântuire această lume orbita de pacate.
Vino, Preacurată, Doonul este cu tine si prin tine Impreuna cu noi.

Condacul 13:

O, Întrutotcântată Maică şi Fecioară, care ai adus în locul cel Sfânt al Sfintilor pe Cuvântul cel mai presus decât toţi Sfinţii, întru întâmpinarea noastră si pentru mântuirea lumii; primeşte aceasta rugăciune a noastra, acopere-ne si ne pazeşte pe noi de tot necazul si întristarea si ne izbăveşte de toate cursele vrăjmaşului, Tu, Cea fără de prihană, Ceea ce eşti Usă Dumnezeiască, deschide-ne nouă, celor ce dorim mântuirea, uşile ceresti, ca, izbăvindu-ne prin Tine de vesnica muncă, să cântăm întru Întâmpinarea Domnului în văzduh: Aliluia. (de trei ori)

Apoi se zice Icosul 1 şi Condacul 1

RUGĂCIUNEA I-A CĂTRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule, Unule Născut si Cuvântul lui Dumnezeu, care mai înainte ai fost văzut de prooroci, ca prin oglindă, în ghicitură şi mai pe urmă, în aceste zile, Te-ai născut nestricat cu trupul din Preasfânta Fecioară Maria şi în a patruzecea zi, în Locul cel Sfânt, întru întâmpinarea întregii lumi, Te-ai arătat ca Prunc, purtat în braţele dreptului Simeon pentru mântuirea tuturor celor din Adam! Cât de proslăvită şi de prealuminată este aducerea Ta în bratele Născătoarei de Dumnezeu în biserica Domnului şi Întâmpinarea Ta de catre bătrânul Simeon. Astăzi cerurile se veselesc şi pământul se bucură de venirea Ta, Dumnezeule, de venirea Dumnezeului şi Împăratului nostru. De demult Moise s-a urcat în munte ca să vadă slava Ta, dar nu a putut sa-Ti vadă Fata Ta, pentru că i-ai arătat doar spatele. În această zi prealuminoasă a întâmpinării Tale, Tu Te-ai aratat pe Tine Om, strălucind de nespusă Lumină Dumnezeiască, ca împreună cu Simeon să Te vedem Faţă catre faţă, să Te pipăim cu mâinile şi să Te primim în bratele noastre ca să Te cunoaştem pe Tine ca Dumnezeu venit în trup. Pentru aceasta proslăvim nespusă coborârea Ta şi marea Ta iubire de oameni, că prin venirea Ta ai dăruit acum bucurie cerească neamului omenesc căzut de demult în păcat. Că Tu prin dreapta Ta judecată ai izgonit pe strămoşii noştri din raiul desfătării în lumea aceasta, iar acum ne-ai miIuit si iarăsi ne-ai deschis locaşurile cereşti şi ai prefăcut plânsul nostru întru bucurie, iar Adam nu se mai ruşinează pentru neascultare si nici nu se va mai ascunde de la Faţa Ta, fiind chemat de Tine, pentru că Tu ai venit acum ca să iei asupră-Ţi păcatele lui, să-l speli cu sângele Tău şi să-l îmbraci pe el, gol fiind, în haina mântuirii, în podoaba veseliei şi să-l înfrumuseţezi pe el, ca pe un mire. Iar pe noi, pe toţi, care prăznuim Dumnezeiasca Ta întâmpinare, învredniceşte-ne, ca împreună cu fecioarele înţelepte să Te întâmpinăm pe Tine, Mirele nostru Ceresc, cu candelele credintei si curatiei aprinse să privim cu ochii credinţei Dumnezeiasca Ta Faţă, să Te purtăm în inimi, în toate zilele vieţii noastre, ca să ne fii nouă Dumnezeu si noi să fim poporul Tău. Iar în slăvita şi înfricoşata zi a venirii Tale, când toţi sfinţii vor ieşi în văzduh pentru marea Ta intâmpinare, învredniceste-ne si pe noi să Te vedem şi astfel pururea cu Domnul vom fi. Slavă milosârdiei Tale, slavă împărăţiei Tale, slavă purtării Tale de grijă, Unule iubitorule de oameni, că a Ta este Impărăţia şi puterea şi slava împreună cu Cel fără de Început al Tău Părinte şi cu Preasfântul si Bunul si de viată făcătorul Tău Duh acum şi pururea şi în vecii, vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA A II-A A PREASFINTEI STĂPÂNEI NOSTRE
NĂSCATOAREI DE DUMNEZEU

O, Preasfântă Fecioară, care străLuceşti prin curăţie Cerească, Porumbită Preablanda, Mielusea Neprihanita, Ajutătoare bună a lumii, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, Tu eşti începutul şi mijlocul şi sfârşitul bucuriei noastre de acum, că dintru Tine a strălucit Soarele Dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, pe Care L-ai adus în sfintele Tale brate în a patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru întâmpinarea noastră şi spre bucuria şi mântuirea întregii lumi. Pentru aceasta Te fericim si Te proslăvim, pentru că Tu esti Cortul lui Dumnezeu si prin Tine s-a săIăsluit între noi, pentru ca să fim poporul Lui. Tu eşti Uşa Cerească vestită de Iezechiel, prin care iarăsi ni s-a deschis intrarea în locasurile raiului. Tu esti Scara cea înaltă văzută de Iacob, prin care Dumnezeu s-a pogorât pe pământ. Tu eşti Pod care duce de pe pământ la cer. Pentru aceasta Te rugăm să priveşti spre noi, ca Ceea ce ai intrat în Locul cel Sfânt purtând pe mâini Focul Dumnezeiesc, Binecuvântată. Cu focul rugăciunii Tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel vesnic al gheenei. În Locul cel Sfânt ai venit pentru curăţirea cea după lege, Ţie netrebuindu-Ti curătire, Fecioară Curată, si prin aceasta învaţă-ne cum se cuvine a ne păzi în neprihănire şi curăţie şi cum să purtăm nevoinţa fecioriei, că Tu, fiind mai presus decât Heruvimii, ai venit la biserică, laolaltă cu femeile necurate. Tu, o, Maică Preasfântă, însăti fiind biserica lui Dumnezeu care ai adus la biserica legii pe Fiul Tău, Hristos Dumnezeul nostru, învredniceşte-ne şi pe noi să iubim mai mult în lumea aceasta bisericile Fiului Tău, să le cercetăm în toate zilele vietii noastre, acolo să vedem frumuseţea Domnului, pentru că mai bine este să petrecem o zi în curţile Domnului, decât să locuim în locaşurile păcătosilor. Dăruieste-ne si nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosânditi, în bratele inimii noastre, pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, ca să fim părtaşi pururea Preacuratului Său Trup şi Sânge şi ajută-ne să ne păzim în frica lui Dumnezeu şi să nu întinăm biserica trupului nostru. Şi aşa întâmpinând totdeauna, o, Maica lui Dumnezeu, pe Fiul Tău în inimile si în sufletele noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile Tale să dobândim şi acea întâmpinare în văzduh a Domnului si asa vom slăvi si vom cânta împreună cu toţi sfinţii pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh acum şi pururea si în vecii vecilor. Amin.

Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1:

Alesule Împărat al Sionului de Sus, Blândule Biruitor şi Dreptule Izbăvitor, Cel ce întru cele de sus eşti purtat de Heruvimi şi cântat de Serafimi, Te vedem acum pe mânz de asin intrând in Ierusalim, la patima cea de voie. Pentru acesta ne închinăm coborârii Tale celei negrăite şi cu stâlpări şi ramuri de copaci, Te întâmpinăm în smerenie si cu pruncii Îti cântăm: Binecuvântat esti Cel ce vii intru numele Domnului! Osana întru cei de sus!

Icosul 1:

Cetele Arhanghelilor şi ale îngerilor au văzut, cu frică şi cu cutremur din înăltimile ceresti, intrarea Ta în Ierusalim, la patima cea de bună voie, Hristoase Mântuitorule. În chip nevăzut Te-au urmat cu Apostolii şi cu pruncii evreilor au cântat: „Osana întru cei de Sus” si au zis unele ca acestea:

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, că ai cercetat şi ai săvârsit mântuirea poporului Tău.
Binecuvântat esti, Stăpâne Hristoase că ai venit si ai dăruit prin Cruce mântuire a fiilor Tăi.
Binecuvântat esti, Cel ce ai venit să-l chemi pe Adam din adâncurile iadului.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit să slobozeşti pe Eva din mâhnirea cea de demult.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai binevestit pace lui Israel şi mântuire neamurilor.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai vestit Noul Legământ prin curgerea Sângelui Tău.
Binecuvântat esti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!

Condacul 2:

Văzându-Te Marta şi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în Betania cu şase zile înainte de Paşti, Ţi-au gătit cină mare, iar Lazăr, fiind unul din cei ce şedeau la masă, Marta cu sârguinţă Iţi slujea, Dătătorule a toate, Maria, însă, partea cea bună si-a ales, fiindu-Ti recunoscătoare pentru învierea fratelui ei si luând o litră cu mir de nard curat, de mare pret, Ti-a uns preacuratele Tale picioare şi le-a şters cu părul capului ei şi cu iubire, din preaplinul inimii Ţi-a cântat: Aliluia.

Icosul 2:

Intelesul cel greu de pătruns al venirii Tale la patima cea de voie neputând să-l priceapă, Iuda, care, voind să Te vândă, s-a tulburat văzând că Maria Îti unge cu mir picioarele Tale, Doamne, a zis: De ce s-a făcut această risipă? Mirul acesta se putea vinde cu trei sute de dinari si să fie dati săracilor. Dar el a zis aceasta, nu pentru că avea grijă de săraci, ci pentru că era fur. Tu însă Doamne, stiind că în curând vei suferi moarte, ai îndreptăţit această femeie, zicând: „Să o lăsăm, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat”. Pentru aceasta, cinstind venirea Ta la patima cea de bunavoie, Îţi cântăm aşa:

Binecuvântat esti, Doamne, ca la cina ai fost gătit de Maria pentru îngropare.
Binecuvântat eşti, Iisuse, că ai fost osândit la moarte de către Iuda, în sufletul lui, încă fiind în Betania.
Binecuvântat esti, Cel ce ai venit în Betania, în casa păcii, ca să primeşti ungere cu mir de la Maria.
Binecuvântat esti, Cel ce ai venit la Ierusalim, la patima de bunăvoie, ca să vestesti lumii întregi iubirea.
Binecuvântat eşti, Cel ce pe Lazăr l-ai sculat din morti, ca venirea Ta să fie cu putere.
Binecuvântat eşti, Cel ce Însuţi Te-ai sculat din mormânt, ca intrarea Ta să fie cu tărie.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!

Condacul 3:

Având cu adevărat putere Dumnezeiască, Stăpâne Hristoase, foarte de ai plecat din Betania
apropiindu-Te de Betfaghe, ai trimis pe doi din ucenicii Tăi, zicând: Mergeţi in satul dinaintea voastră şi acolo veţi găsi un asin şi un mânz legat, pe care nimeni dintre oameni n-a şezut vreodată. Si dezlegându-I să Mi-l aduceti. Si dacă va întreba cineva: Pentru ce îl dezlegaţi?, veţi zice că Domnului îi trebuieste si să cântati: Aliluia.

Icosul 3:

Plecând ucenicii au adus asinul şi mânzul şi şi-au pus hainele peste acesta. Tu, însă, Dumnezeu fiind, purtat de Heruvimi, pentru noi, te-ai aşezat pe mânzul asinei si, ca un Impărat blând cu pace ai săvârşit intrarea în cetatea Părintelui Tău David. Pentru aceasta si noi Te întâmpinăm cu aceste laude:

Binecuvântat esti, Cel ce împreună cu Tatăl, întru cele înalte şezi pe tron dar ai binevoit să stai şi pe mânzul asinei.
Binecuvântat eşti, Cel ce în ceruri eşti închinat de Puterile Înalte, iar pe pământ ai primit închinare de la prunci.
Binecuvântat eşti, Cel ce împărăteşti cu tărie veacurile si ai venit cu slavă în Ierusalim. Binecuvântat eşti, Cel ce priveşti la cei smeriti si cu blândete ai venit Întru ale Tale. Binecuvântat eşti, Cel ce şezând pe asin necuvântător, ai vrut să dezlegi necuvântarea cea de demult.
Binecuvântat eşti, Cel ce întru cele de jos primind micşorarea, sus, în ceruri, ai şezut împreună cu Tatăl şi cu Duhul.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana întru cei tie sus!

Condacul 4:

Furtună de gânduri îndoite imi tulbură mintea cum voi putea cânta cu vrednicie taina coborârii Tale, Doamne, că, având tron Cerul, ai şezut pe mânzul asinei, ca să-l cauţi pe om, vrând să dezlegi necuvântarea lui cea mai dinainte, ca să se plinească cele spuse de Zaharia, proorocul, care zice: Bucură-Te foarte, fiica Sionului, veseleste-Te fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul Tău vine la Tine drept biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei”. Pentru aceasta preaslăvim intrarea Ta cu pace, călare pe mânz, în Ierusalim şi din adâncul sufletului Îti cântăm: Aliluia.

Icosul 4:

Auzind multimile care au venit la prăznuire, că Tu, Doamne, intri în Ierusalim, s-au adunat împreună şi îşi aşterneau hainele lor pe cale, alţii tăiau ramuri de copaci şi mergând în urma Ta cântau: Osana, fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Binecuvântată este Împărătia ce vine întru numele Domnului şi tatălui nostru David! Osana, întru cei de sus! Pentru aceasta si noi în această zi de înainte prăznuire, purtând semnele Învierii Tale, ramuri de copaci, ca unui Biruitor al mortii iti cântăm:

Binecuvântat eşti, Împăratul lui Israel, Care ai venit să cauţi Împărăţie care nu este din lumea aceasta.
Binecuvântat eşti, Fiul lui David, Cel ce nu ai vrut să frângi trestia plecată.
Binecuvântat eşti, Păstorul cel Bun, care ai venit să cauţi oaia cea pierdută.
Binecuvântat eşti, Mielule fără răutate, care ai voit să Te aduci jertfă pe Tine însuti.
Binecuvântat eşti, Stăpâne al făpturii, care ai fost întâmpinat cu iubire de zidirea Ta.
Binecuvântat eşti, împăratul Slavei, care ai fost întâmpinat de ucenici cu slavă împărătească şi proslăvit de prunci.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!

Condacul 5:

Fiind din veac îmbrăcat în frumusete si tărie Dumnezeiască, Doamne ai venit cu slavă în Sion si Te-ai urcat pe muntele Măslinilor, ca să se împlinească proorocia, lui Naum: Iată, ca pe munţi sunt picioarele celui ce binevesteşte, ale celui ce vesteşte pacea! Prăznuieste Iuda sărbătorile Tale si împlineşte făgăduinţele Tale! Şi să se împlinească iarăşi, altă proorocie a părintelui Tău David: Văzut-au Dumnezeule, alaiul Tău, alaiul Dumnezeului Meu, celui întru sfinţi. Când însă Te-ai apropiat de poalele muntelui Măslinilor, mulţimea ucenicilor a începu să se bucure să laude pe Dumnezeu cu mare glas, proslăvindu-Te îndoit pentru minunile ce le-a văzut la Tine zicând: Binecuvântat este Împăratul Cel ce vine întru numele Domnului!
Pace, pe pământ şi slavă întru cei de sus! Pentru aceasta şi noi astăzi, ca un Nou Israel, ca o limbă a bisericii bucurându-ne cântăm: Aliluia.

Icosul 5:

Văzând fariseii că bucuria poporului se inmulţeşte foarte şi ucenicii Tai strigă cu mare glas, mâniindu-se pe Tine, Cel ce Te-ai coborât din munte, Ti-au zis: învaţătorule, opreşte-i pe ucenicii Tai. Tu, insă, Doamne, le-ai răspuns: dacă aceştia vor tăcea, atunci pietrele vor vorbi, aşa cum a proorocit profetul Avacum, zicând: Căci piatra cea din zid strigă şi grinda din capriorii casei îi răspunde. Pentru aceasta şi noi având sufletele si inimile reci precum piatra, totusi, dupa cuvântul Tău nu încetăm a Te lăuda asa:

Binecuvântat esti, Doamne Dumnezeul nostru, căci ai venit la Ierusalim să mântuieşti pe cei păcătoşi.
Binecuvântat eşti, Hristoase Mântuitorul nostru, Cel ce ai vestit credincioşilor Tăi, că eşti aproape de noi.
Binecuvântat eşti, Fiul Tatălui, Cel ce ai venit ca prin Jertfa Crucii Tale să împaci cele cereşti cu cele pământesti.
Binecuvântat eşti, Fiul Omului, Cel ce ai venit să vesteşti lumii întregi marea iubire a Tatălui Ceresc.
Binecuvântat esti, Împărate al Celor ce împărătesc, că impărătia Ta este impărătie vesnică.
Binecuvântat eşti, Stăpâne al Stăpânitorilor, că împărăţia Ta este in tot neamul.
Binecuvântat esti, Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru cei de sus!

Condacul 6:

Propovăduitorii puterii Tale Dumnezeieşti, Doamne, fiind cu Tine în Betania, au mărturisit în Ierusalim că pe Lazăr din mormânt l-ai ridicat. Pentru aceasta şi poporul Te-a întâmpinat, auzind că ai săvârşit această minune. Si oamenii grăiau unul către altul: de ce aşteptăm şi nu ieşim întru întâmpinarea Fiului lui David, cu stâlpări si cu ramuri de finic, ca să se împlinească Scriptura: Mă voi urca în finic să rup ramurile lui, pentru că Acesta este finicul dreptăţii şi despre El a grăit David: Dreptul ca finicul va înflori. Si aşa, cu ramuri în mâini Ţi-a cântat poporul: Osana, dar cu toate acestea, mai apoi, cu săbii şi cu ciomege au iesit la Tine, ca la un tâlhar, că nu stiau să cinte: Aliluia.

Icosul 6:

Strălucind în toată slava si frumusetea, când Te-ai apropiat de cetatea lui Dumnezeu, Sionul, cetatea Marelui Împărat, ai văzut, Doamne, de pe înăltimileEleonului, toate clădirile templului si alte zidiri ale cetăţii că erau frumoase foarte. Atunci ai plâns pentru sfânta cetate, Doamne, precum plânge un tată iubitor pentru fiii săi si cu lacrimi ai zis: Dacă ai fi cunoscut si tu măcar în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii tăi. Si îndată ai mai zis că vor veni peste tine zile, când dusmanii tăi vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te vor strâmtora din toate părtile. Si te vor face una cu pământul cu fiii tăi, şi nu vor lăsa piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Iar noi, văzându-Te ca un Bun Păstor, care se întristează pentru oile sale, Îţi cântăm:

Binecuvântat esti, Păstorule ce1 Mare, care ai venit să cauţi oaia cea pierdută.
Binecuvântat esti, Arhiereule al bunătăţilor ce vor să fie, care ai binevoit să pătimeşti pentru neputinţele noastre.
Binecuvântat eşti, Mijlocitorul Legământului celui nou, care ai dorit să mântuieşti din veşnica moarte pe oamenii cei căzuti.
Binecuvântat esti, Judecătorule Atotdrept, pentru că Drept eşti şi drepte sunt judecăţile Tale.
Binecuvântat esti, Mântuitorule Atotmilostiv, pentru că milostiv ai fost si cu mila Ta umpli tot pământul.
Binecuvântat esti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana, întru cei ,tie sus!

Condacul 7:

Vrând să izbăvesti neamul omenesc din robia vrăjmaşului, Iisuse, ai venit la Ierusalim, ca să se împlineasca Scriptura care zice: S-a arătat Domnul dumnezeilor în Sion. Si intrând acolo, s-a cutremurat tot oraşul, iar unii, ieşind în întâmpinarea Ta, au strigat cu glas mare: Osana, Fiul lui David, altii, mirându-se, s-au întrebat: Cine este acesta? O, nebunilor bătrâni si falsilor învătători! Toate casele cetăţii propovăduiesc minunile Tale. Toată Iudeea este plină de binefacerile Tale, iar ei se întreabă: Cine este acesta? Lazăr abia a înviat si nu văd cine l-a scos din moarte? Abia a iesit din curtea lui Iair si nu văd cine este Cel ce a înviat pe fiica acestuia şi nu vor să-Ti cânte ca unui Dumnezeu: Aliluia

Icosul 7:

Minunat Te-ai arătat, Iisuse, când ai intrat cu slavă în Ierusalim si îndată, ca un Arhiereu, ai cercetat templu sfânt. În casa Tatălui Tău ai venit cu putere, ca să se împlinească cele spuse de sfântul prooroc Avacum: Dar Domnl este în templul Său cel sfânt, pământul întreg să tacă înaintea Lui; si îndată ai izgonit pe cei ce vindeau si cumparau acolo, zicând: Casa Mea, casă de rugăciune este; dar voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari. Ca să se împlinească o altă Scriptură: Râvna casei Tale m-a mâncat. Iar noi, înfricosându-ne de mânia Ta cea dreaptă, Doamne , Te rugăm să locuiesti în casa Ta in toate zilele vieţii noastre, să privim frumuseţea Ta şi, cercetând biserica Ta cea sfântă, să Te Slăvim asa:

Binecuvântat eşti, Cel ce în ceruri, nu locuieşti în biserici făcute de mâini omeneşti, dar în biserică pământeasca ai intrat cu slavă.
Binecuvântat eşti, Cel ce locasul slavei Tale iubindu-l pe pământ, biserica ai întărit-o în faţa grijilor lumesti.
Binecuvântat eşti, Doamne al puterilor, căci ai iubit sălaşul Tău, mai mult decât sălaşul păcătoşilor.
Binecuvântat eşti, Împăratul slavei că mai bună este o zi în locaşurile Tale, decât o mie în locasurile păcătoşilor.
Binecuvântat eşti, Cel mare în Sion pentru că sfânt şi înfricoşător este numele Tău.
Binecuvântat eşti, Cel ce locuieşti în Ierusalim, că sfântă este biserica Ta si minunat esti întru dreptatea Ta.
Binecuvântat esti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana, întru cei de sus!

Condacul 8:

Mare şi preaslăvită minune ai săvârsit Hristoase, când, pe neaşteptate ai intrat în biserica Ta şi acolo pe schiopii si orbii ce au venit la Tine i-ai vindecat ca un Dătător de lumină si Doctor milostiv, că adevărul merge înaintea Ta, precum a grăit David si astfel ai izvorât tuturor, în aceasta mare zi de înainte prăznuire, bucurie, adevăr, lumină şi viaţă, cum a spus mai înainte proorocul Sofonie: Bucură-Te foarte, fiica Sionului, că Domnul a înlăturat judecăţile rostite împotriva ta. Domnul este în mijlocul tău şi nu vei mai vedea nici o nenorocite. Domnul
Dumnezeul Tău este cu tine si te va înnoi, spune Domnul: şi voi mântui pe cel strâmtorat şi pe cel lepădat îl voi primi. Pentru aceasta şi noi, veselindu-ne în această zi de sărbătoare, îţi cântăm: Aliluia.

Icosul 8:

Totul ai fost iubire, Preadulce Iisuse, pentru aceasta Îţi aduce laudă preaiubitul Israel din gura celor ce sug şi a pruncilor fără răutate, în timp ce batrânii si învătătorii hulesc pe Dumnezeu, întrebând cine este Acesta. Pruncii teologhisesc, cântându-Ţi: Osana Fiul lui David, şi cu stâlpări şi cu ramuri de copaci Te întâmpină în templu, prevestind astfel învierea Ta din morti. Învredniceşte-ne şi pe noi, cei stăpâniţi de mândrie, să fim precum pruncii, fără răutate, că a unora ca acestia este Împărăţia Cerurilor, ca din inimă curată, împreună cu dânşii să-Ti aducem aceste laude:

Binecuvântat esti, Cel cântat întru cele de Sus de Serafimi, dar care ai primit cântare de la pruncii cei fără de răutate.
Binecuvântat esti, Cel purtat întru cele înalte de Heruvimi, dar de inimile curate eşti purtat ca un Dumnezeu pe pământ.
Binecuvântat esti, Cel ce ai venit să ridici cortul cel căzut al lui David, pentru ca iarăsi să luminezi cortul cel lăuntric al sufletelor noastre.
Binecuvântat eşti, Cel ce casa Ta ai făcut-o casă de rugăciune, pentru ca pe noi, cei ce aveam sufletele peşteri stricate de tâlhari, să ne faci iarăşi casă curată a Duhului Sfânt.
Binecuvântat eşti, Cel ce în ceruri esti slujit de mii şi mii de îngeri şi mulţimile toate stau înaintea Ta.
Binecuvântat esti, că multimile de copii Ţi-au cântat pe pământ şi popoarele Te-au întâmpinat.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana, întru cei se sus,!

Condacul 9:

Multimea toată de cărturari si arhierei, văzând, Iisuse, minunile pe care le-ai săvârşit în templu şi pe copii cântând: Osana, Fiul lui David, s-au tulburat şi Ţi-au zis: Auzi ce spun aceştia? Tu, însă, le-ai zis: Au niciodata nu aţi auzit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit Lauda? Noi, însă, mirându-ne de împietrirea si cruzimea inimilor lor, cântăm, precum copiii întru nevinovăţia inimii, cântarea îngerească: Aliluia.

Icosul 9:

Ritorii cei mult grăitori nu pot să-Ti aducă multumire vrednică pentru micsorarea Ta cea negrăită, Hristoase căci acum de bunăvoie ai venit la Ierusalim, ca să rabzi crucea; pentru aceasta ai ascuns celor inţelepti Dumnezeirea Ta şi ai descoperit-o pruncilor care cu inimă curată, au simţit mai mult decât părintii lor, că Tu eşti cu adevărat Hristos. Învredniceşte-ne si pe noi să mărturisim cu suflete curate si buze neîntinate, Dumnezeiască Slava Ta si să-Ti cântăm aşa:

Binecuvântat eşti, Cel ce prin cuvintele Tale ai luminat şi ai înţelepţit pe prunci, luminează şi înţelepţeşte gândurile şi inimile noastre.
Binecuvântat esti, Cel ce prin sa minunilor Tale ai mărturisi Dumnezeirea Ta, deschide si ochii nostri să pricepem minunile din legea Ta.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai păstorit pe Israel, păstoreşte-ne şi pe noi întru blandetea duhului la loc cu verdeată.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai păzit pe Iacob, sălăsluieste-ne întru curătia inimii la loc cu ape linistite.
Binecuvântat eşti, Împăratul păcii, strălucească adevărul Tău în toate zilele până se va lua luna.
Binecuvântat eşti, Soare al Dreptătii, să lumineze lumina Ta cât va străluci soarele.
Binecuvântat esti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana, întru cei sus!

Condacul 10:

Vrând să mântuieşti neamurile Hristoase Dumnezeul nostru, ai ales pe unii dintre elinii care au venit să inchine la praznic, ca să Te vadă pe Tine. Pentru aceasta venind ei la FiIip au grăit: Vrem să-L vedem pe Iisus. Acela împreună cu Andrei, Ţi-au Spus Tie. Tu, însă le-ai răspuns ca nu a venit incă ceasul, ca să se preaslăveasca intru aceasta Fiul Omului. Întru ale Tale, ai venit si ai Tăi nu Te-au primit şi la moarte Te-au osândit. Şi grăuntele de grâu nu aduce roadă, daca nu moare sub brazdă; astfel şi Tu, prin moartea Ta, ai adus multă roadă întru neamuri, ca să se împlinească cele spuse mai înainte de Isaia proorocul că Te-ai aratat celor ce nu Te caută. Pentru aceasta veniti, neamuri, şi vedeţi astăzi pe Împăratul Cerului, Care şade pe tron înalt, Care a intrat in Ierusalim, stand pe mânzul asinei, ca toti cu o singura gură şi o singura inima sa-I cantam: Aliluia.

Icosul 10:

Tu esti Împăratul Cel Veşnic, blând, drept, biruitor Mângâietorul nostru! Tu ai venit la Ierusalim în aceasta zi, şezând pe un blând mânz de asin, să potoleşti iuţimea cea de cal a pamântenilor. Pentru aceasta blândetea Ta să fie chibzuită povaţă pentru toti oamenii si să cunoască ei că Tu Te uiti la cel blând, la cel tăcut şi la cel se teme de cuvintele Tale. Pentru asta vor preface săbiile în fiare de pluguri şi lăncile lor în cosoare şi nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia. Noi însă, fiind blânzi duhul şi smeriţi cu cugetul, Îl primim cu bunăcuviinţă pe Stăpânul Cel Preablând, care a venit să frângă mândria celui viclean si întru blândetea duhului Îi cântăm:

Binecuvântat esti, Cel ce Te-ai urcat în Sion, ca să binevesteşti pace lui Israel.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai propovaduit Ierusalimului, ca să vestesti mantuire neamurilor. Binecuvântat esti, Cel ce ai venit sa binevestesti celor sărmani anul placut Domnului si să vindeci pe toţi cei zdrobiti cu inima.
Binecuvântat esti, Cel ce ai venit sa vestesti robilor dezrobirea si să-i slobozeşti întru bucurie pe toţi cei apăsati.
Binecuvântat eşti, că ai adunat pe cei împovăraţi de păcate, precum closca puii sub aripi, ca să-i mântuieşti prin Cruce.
Binecuvântat esti, Cel ce ai venit la îngropare, ca un grăunte de grâu căzut în pământ, ca să-i înnoieşti prin înviere pe cei căzuţi în adâncurile iadului.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana, întru cei de sus!

Condacul 11:

Cântare de umilinţă Osana Îti aducem cu pruncii cei nevinovaţi, Hristoase, si cântându-Ti: Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă, îţi gătim sfantă, curată şi duhovnicească prăznuire cu stâlpări şi ramuri de copaci, pentru că ai intrat din nou în templul cel lăuntric al sufletelor noastre asa cum ai făgăduit zicând: Nu vă voi lăsa orfani, ci iarăsi voi veni la voi. Căci cine Mă iubeşte pe Mine şi Eu îl voi iubi pe el şi Mă voi arăta lui. Si Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el. Fie binecuvântata intrarea Ta! Vino şi Te aşează pe tronul mintii noastre, asa cum ai stat pe mânzul asinei, şi împărăţeşte peste inimile noastre şi dezleagă toată necuvântarea patimilor noastre, ca precum copiii cei de demult, cu stâlparile pururea înflorite ale curătiei, sa-Ti cântăm iarăsi: Aliluia.

Icosul 11:

Astăzi dumnezeiescul templu s-a luminat cu lumină cerească, când l-ai cercetat, Hristoase, şi l-ai curăţat de vânzătorii cei lumesti, si împreună cu el s-a luminat întreaga sfântă cetate, aşa cum mai înainte a spus Isaia: din Sion va ieşi legea şi slava Domnului din Ierusalim, că ai venit spre patima si ai adus lumină si bucurie si iubire prin Crucea Ta, Hristoase. De aceea ai
spus ucenicilor Tăi înainte de patimă: Încă puţin timp este lumina cu voi, mergeti cât aveti lumină, ca întunericuI să nu vă cuprindă. Credeţi în lumină ca să fiti fiii luminii. Aceasta ai spus-o, Doamne, pentru ca în timpul patimilor Tale lumina credinţei să nu se stingă în ucenicii Tăi şi să nu umbIe în întunericul necredinţei, nestiind pe unde merg, iar toţi cei ce cred în Tine să-Ti cânte:

Binecuvântat esti, Iisuse, Soarele Dreptăţii, Cel proslăvit şi pururea fericit de credinciosii Tăi.
Binecuvântat esti, Lumină lină si neînserată, că ai venit si ai intrat în Ierusalim.
Binecuvântat esti, Hristoase Lumina lumii, că lumea vicleană Te urăste.
Binecuvântat eşti, Cel ce locuiesti intru lumina cea neînserată, care ai venit să luminezi lumea cu strălucirea Învierii Tale.
Binecuvântat eşti, Lumina cea preadulce şi pururea vie ce Te-ai arătat în Sion, ca să luminezi întunericul sufletului meu.
Binecuvântat eşti, Sfeşnic prealuminos şi arzător, care iarăsi aprinzi sfesnicu1 cel stins al meu.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana, întru cei sus!

Condacul 12:

Harul Tău dă-ni-1 nouă, Iisuse, precum l-ai dat, mai înainte, pruncilor evreiesti care Ti-au cântat „Osana” si au cunoscut Dumnezeirea Ta. Şi acum în aceste preacinstite zile, fii iarăsi aproape de noi, Doamne, mai ales de cei ce cheamă numele Tau in duhul, blândetii si al păcii, al smereniei şi al iubirii: Învredniceşte-ne şi pe noi sa simtim harul venirii Tale, ca pacea
Dumnezeiască, ce întrece toată mintea, să cerceteze inimile noastre şi astfel luminând sufletele noastre intru umilintă si cu veselie să-Ti cântăm cântarea: Aliluia.

Icosul 12:

Cântând venirea de voie la IerusaIim, spre patimă şi coborârea Ta cea negrăită, ne închinăm, Hristoase, cinstitei Crucii Tale şi bucurandu-ne cu pruncii evreieşti Te întâmpinăm cu stâlpări şi ramuri de copaci gatindu-Ti prăznuire. Te proslăvim şi credem ca
Tu cu adevărat Mesia, Hristos, Cel ce ai venit si iarăsi vei veni să judeci vii si mortii. Nu vei veni pe mânz de asin, ci ca un Împărat al împăraţilor si Domn al celor ce stăpânesc, al cărui nume este „Cuvântul lui Dumnezeu” urmându-Ti nu copiii, ci toată oastea cerească cântând cu glas de tunet: Aliluia, mântuirea, cinstea, şi puterea si slava este a Domnului nostru, ca a împărăţit Domnul Cel Atotputernic. Cei ce aşteptăm această venire slăvita si coborârea Ta din Sionul Ceresc, de la Dumnezeu, proslăvim în Sionul pamântesc venirea Ta către jertfa pentru toată lumea, cântându- Ţi aşa:

Binecuvântat esti, Fiul Tatălui, Cel ce l-ai încununat pe om cu slavă şi acum vii să Te încununezi cu coroană de spini, pentru ca să faci roditoare firea noastră cea purtătoare de spini.
Binecuvântat esti, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, si prin Sângele Tău ne faci pe noi, cei căzuti, mai albi decât zăpada.
Binecuvântat esti, Mire al sufletelor si al trupurilor noastre, cel ce ai iesit din palatul Tău, pentru ca nimeni să nu se ascundă de iubirea Ta.
Binecuvântat esti, Păstorul Cel Bun, care ai intrat acum în staulul oilor, pentru ca nimeni să nu le ia din mâinile Tale.
Binecuvântat eşti, Învăţătorul nostru Care nu ai încetat să Te rogi pentru Sion până la jertfirea Ta pe cruce ca pe prietenii Tăi să-i mângâi la Cina cu cuvântul si cu iubirea.
Binecuvântat esti, Mântuitorul nostru, Care, în pătimirea Ta, ai binevoit să Te îmbraci în veşmânt roşu, ca pe noi să ne îmbraci în veşmântul mântuirii si cu haina veseliei să ne împodobesti.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana, întru cei de sus!

Condacul 13:

O, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care mai înainte de veci Te-ai gătit spre jertfire, acum vii la Ierusalim spre patima cea de bună voie. Primeşte această puţină rugăciune a noastră, adusă cu stâlpări şi ramuri de fapte bune, ca în aceste preacinstite zile să umblăm pe urmele preacuratelor Tale picioare şi în liniştea şi blândeţea duhului, în umilinţă şi în curătia inimii să fim cu Tine în toate zilele călătoriei noastre pământeşti. Învredniceşte-ne să ne împărtăşim, fară de osândă, de bucuria Sfintei Tale Învieri, aici pe pământ, iar după intrarea în Ierusalimul Ceresc să ne unim cu Tine în veci si să cântăm împreună cu toti Sfintii cântarea îngerească: Aliluia. (de trei ori).

Apoi se zice: Icosul 1 si Condacul 1.

RUGĂCIUNE

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru Cel ce esti întru cele înalte cu Tatăl şi eşti purtat pe arip de Heruvimi si cântat de Serafimi, care în zilele venirii Tale în trup ai binevoit pentru a noastră mântuire a sedea pe mânzul asinei şi ai primit binecuvântarea pruncilor, ai venit în Sfânta Cetate a Ierusalimului, mai înainte cu sase zile de patima cea de bunăvoie, ca să mântuiesti lumea prin Cruce, prin îngroparea şi Învierea Ta! Şi precum atunci oamenii, care şedeau in întuneric si în umbra mortii, având ramuri de copaci şi stâlpări de finic Te-au întâmpinat pe Tine, Fiul lui David, mărturisindu-Te, aşa şi pe noi, care acum în această zi de înainte prăznuire, purtând în mâini stâlpări şi ramuri de copaci, păzeşte-ne şi ne mântuieste. Si precum acele popoare si copiii Ti-au adus Osana, învredniceste-ne şi pe noi să Te slăvim în psalmi şi cântări duhovniceşti, cu suflete curate şi buze neîntinate, în aceste zile ale patimilor Tale şi să dobândim, fără de osândă, a ne împărtăsi de bucuria Sfintei Învierii Tale si să cântăm si să proslăvim Dumnezeirea Ta, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte si cu Preasfântul si Bunul si de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi purnrea şi în vecii, vecilor. Amin.

Acatistul Sfintelor Patimi ale Mântuitorului

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1:

Stăpâne Prea Înalte şi Doamne al cerului şi al pământului! Pre Tine, Împăratul Cel fără de moarte, văzându-Te mort pe lemn, făptura s-a cutremurat, cerul s-a spăimântat, temeliile s-au clătinat, iar eu, închinare cu mulţumire aduc patimilor Tale care pentru mine le-ai răbdat, rugându-mă ca tâlharul: Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pre mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Icosul 1:

Locul cetei îngereşti celei căzute voind cu noi a-l plini, nu de la îngeri am primit ajutorul, ci pentru noi om Te-ai făcut, ca pentru noi, cei omorâţi de păcat, să Te jertfeşti şi la viaţă să ne aduci prin jertfa Trupului Tău cel de viaţă făcător şi a Sângelui Tău cel prea scump. Deci, pentru iubirea Ta cea fără de margini, mulţumitori strigăm Ţie aşa:

Iisuse, Cel ce pre îngeri i-ai lăsat sus şi la oamenii cei căzuţi Te-ai pogorât;
Iisuse, Cel ce cu aceasta ai umplut locul cetei îngereşti celei căzute;
Iisuse, Cel ce pre om asemenea îngerilor l-ai făcut;
Iisuse, Cel ce pre el, cu Dumnezeieştile Tale Taine l-ai îndumnezeit;
Iisuse, Cel ce pre el cu hrană cerească l-ai hrănit;
Iisuse, mana cea adevărată;
Iisuse, pâinea cea pogorâtă din ceruri;
Iisuse, întărirea cea fără de vicleşug a inimii omeneşti;
Iisuse, hrana cea nepieritoare;
Iisuse, săturarea cea fără de moarte;
Iisuse, dulceaţa cea veşnică;
Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pre mine, când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 2:

Văzându-Te îngerul în luptă, a stătut înaintea Ta întărindu- Te, când cu păcatele noastre ca şi cu o sarcină grea Te-ai încărcat, căci Tu şi pre mine cel pierdut m-ai primit pe umăr şi Tatălui înainte m-ai pus, rugându-Te şi în genunchi căzând pentru mine, ca să strig Ţie: Aliluia!

Icosul 2:

Înţelegerea cea neînţeleasă a pătimirii Tale celei de bună voie iudeii n-au înţeles-o, când Tu, Doamne, celor ce noaptea cu făclii Te căutau le-ai grăit: „Eu sunt!” Iar ei înapoi căzând, apoi ca pe un răufăcător de rele Te-au legat şi Te-au dus. Către Tine deci, căzând cu frică ne rugăm:

Iisuse, Cel ca soarele, căutat-ai fost cu făclii;
Iisuse, Lumina lumii, urât ai fost de lumea cea întunecată;
Iisuse, Cel ce vieţuieşti în lumina cea neapropiată, împresurat; ai fost de puterea întunericului;
Iisuse, Fiul Cel fără de moarte al lui Dumnezeu, trădat ai fost la moarte de fiul pierzării;
Iisuse, întru Carele nu este vicleşug, sărutat ai fost cu vicleşug de către cel ce Te-a vândut;
Iisuse, Cel ce tuturor Te-ai dat fără de preţ, vândut ai fost pentru treizeci de arginţi;
Iisuse, Cel legat, Care rupi legăturile;
Iisuse, Cel legat, Care eşti nevinovat cu mâinile şi curat cu inima;
Iisuse, Cel legat, leagă patimile mele cele neîmblânzite;
Iisuse, Mielul Cel dus la jertfire;
Iisuse, Cel ce ai primit chipul robului, miluieşte-mă pre mine robul Tău;
Iisuse, Cel ce ai fost în asemănare omenească, îndreptează-mă pre mine, cel ce m-am asemănat animalelor;
Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pre mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 3:

Cu atotştiinţa Ta dumnezeiească ai prevestit ucenicului lepădarea cea întreită, iar el văzându-Te pre Tine, Doamne, Dumnezeul său şi Învăţătorul, amar a plâns. Caută spre mine Doamne şi îmblânzeşte inima mea cea învârtoşată ca să îmi spăl păcatele cu lacrimile mele, cântând Ţie: Aliluia!

Icosul 3:

Având putere după rânduiala lui Melchisedec, Arhiereul cel din veci, stătut-ai înaintea mai marilor arhiereilor, Stăpâne şi Doamne al tuturor, primind pătimire de la robii Tăi. Primeşte deci şi de la mine unele ca acestea:

Iisuse, Cel nepreţuit, fost-ai cumpărat cu preţ;
Iisuse, toată avuţia noastră cea răpită de tâlhari;
Iisuse, dorirea noastră a tuturor, Cel de Petru lepădat;
Iisuse, deplin Dumnezeu şi om, Cel de iudei batjocorit;
Iisuse, mângâierea mea, Cel ce ai fost părăsit de Apostoli;
Iisuse, Arhiereul Cel Prea Înalt, Carele ai intrat cu Sângele Tău întru cele sfinte;
Iisuse, Cel fără de întinăciune, curăţeşte-mă de întinăciune;
Iisuse, Cel lepădat de către cei păcătoşi, mântuieşte-mă de păcate;
Iisuse, Cel ce ai putere a lega şi a dezlega, iartă-mă pre mine;
Iisuse, Cel ce eşti mai înalt decât cerurile, înalţă mintea mea de la cele pământeşti;
Iisuse, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, nu mă lepăda pre mine de la Faţa Ta;
Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pre mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 4:

Viforul omorului de om având iudeii înlăuntrul lor, s-au lepădat, ca fii ai tatălui diavolilor, de Tine Doamne, Cel ce eşti calea cea dreaptă, adevărată a vieţii. Noi însă, pre Tine Te mărturisim, puterea lui Dumnezeu, întru Care sunt păstrate vistieriile înţelepciunii, cântând : Aliluia!

Icosul 4:

Auzind Pilat cuvintele Tale cele înţelepte, ca pe un vrednic de moarte te-a dat pre Tine spre răstignire, deşi singur a mărturisit cum că nici o vină întru Tine n-a aflat. Mâinile şi-a spălat Pilat, iar inima şi-a spurcat. Noi, minunându-ne de taina Patimii Tale celei de voie, cu umilinţă strigăm:

Iiuse, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Fecioarei, muncit ai fost de fiii fără de legii;
Iisuse, Cel ce îmbraci cerul cu nori şi dai podoaba crinilor ţarinii, gol ai fost şi batjocorit;
Iisuse, Cel fără de vină, fost-ai biciuit de către păcătoşi;
Iisuse, Cel neacoperit, Care acoperi cu ape cele înalte ale Tale;
Iisuse, Cel săturat de rane, Carele ai săturat cinci mii de oameni cu cinci pâini;
Iisuse, Cel ce ai grăit oamenilor în stâlp de nor, legat-ai fost de stâlp;
Iisuse, Cel ce în loc de tribut ai primit răni nevindecate;
Iisuse, Cel ce pentru mine toată ziua ai fost rănit, vindecă rănile mele;
Iisuse, pământule Cel sfânt, Carele ai fost muncit de fiare cumplite, satură-mă cu pâinea vieţii;
Iisuse, piatra cea lovită, sfinţeşte-mă cu Sângele cel izvorât din coasta Ta;
Iisuse, nu este durere ca durerea Ta, mântuieşte-mă de boli;
Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pre mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 5:

Cu sângele Tău cel din Dumnezeu izvorâtor tot ai fost acoperit, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; ştiu eu, zicea Proorocul; cu adevărat pentru ce îţi sunt roşite hainele Tale? Eu, Doamne, cu păcatele mele Te-am răstignit pre Tine. Însă Ţie, Celui ce ai fost rănit pentru păcatele mele, Îţi strig cu mulţumire: Aliluia!

Icosul 5:

Văzându-Te pre Tine mai înainte cu duhul, grăitorul de Dumnezeu Isaia, plin de răni şi fără de cinste, spăimântat fiind a strigat: „Văzutu-L-am pe El şi nu avea nici chip nici frumuseţe; iar noi privindu-Te pre Tine pe cruce, cu minunare şi cu credinţă strigăm:

Iisuse, Fiul Cel iubit al lui Dumnezeu Tatăl, Carele ai fost chinuit;
Iisuse, Cel ce de la picioare până la cap ai fost bătut;
Iisuse, Cel ce ai fost lovit cu trestie peste cap, pleacă spre smerenie capul meu;
Iisuse, a Cărui dreaptă se preamăreşte întru putere, primit-ai în Šdreata Ta cea sfântă trestia;
Iisuse, Cel ce ochii Tăi cei prealuminoşi întunecaţi cu sânge i-ai avut, întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea;
Iisuse, a Cărui faţă ca soarele străluceşte, toată a fost scuipată;
Iisuse, Cel ce ai răbdat necinstiri, acum încununat eşti cu mărire şi cu cinste;
Iisuse, la Care nici îngerii nu pot privi, lovit ai fost peste obraz;
Iisuse, deşi ai făcut voia Tatălui Tău, bătut ai fost;
Iisuse, lucrătorul Cel ceresc, bătut ai fost peste spate de către cei păcătoşi;
Iisuse, frumuseţea cea dispreţuită şi batjocorită fără cruţare;
Iisuse, Cel ce ai fost rănit fără de număr peste tot trupul, vindecă-mă cu rănile Tale;
Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pe mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 6:

Propovăduitor al nevinovăţiei Tale s-a arătat Pilat, arătând poporului că n-a aflat întru Tine nimic vrednic de moarte; dar iudeii, ca nişte fiare sălbatice, văzând sângele Tău Cel preascump, scrâşneau cu dinţii asupra Ta strigând: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L pre El!” Doamne, mântuieşte-ne pre noi de scrâşnirea dinţilor celor întunecaţi şi vicleni ca să srigăm Ţie, sărutând rănile Tale: Aliluia!

Icosul 6:

Strălucit-ai în privelişte şi spre mirarea îngerilor şi a oamenilor. Veniţi dar, lui Iisus Celui, ce pentru noi a fost batjocorit, să I ne închinăm strigând:

Iisuse, sămânţa cea cerească căzută între spini;
Iisuse, îmbrăcămintea tuturor, Cel ce în batjocură ai fost îmbrăcat în haină de purpură;
Iisuse, Capul Bisericii, iar acum, ocara oamenilor celor răi;
Iisuse, Cel de o fiinţă cu Tatăl, acum batjocură a iudeilor;
Iisuse, Făcătorule a toate, acum chinuit de către făptura Ta;
Iisuse, Dumnezeu şi om, Cel ce în răni ai ştiut a răbda patimi;
Iisuse, dă-mi şi mie leac de căinţă, celui ce sunt rănit cu păcatele;
Iisuse, strălucirea Tatălui, luminează-mă;
Iisuse, Păstorul Cel bătut, izgoneşte duhurile cele rele care mă ispitesc;
Iisuse, cel ce cu păcatele Te-am răstignit,dă-mi leac de căinţă; Iisuse,
Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pe mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 7:

Vrând să izbăveşti pre om din robia vrăjmaşului, Te-ai smerit pre Tine înaintea vrăjmaşilor Tăi, Iisuse, şi ca un miel fără de glas spre junghiere dus ai fost; rane de pretutindenea răbdând, ca să-l vindeci cu totul pre om, care îţi strigă Ţie: Aliluia!

Icosul 7:

Minunată s-a arătat răbdarea Ta, când cei ce-Ţi treceau prin faţă Te huleau pre Tine; cu rane cumplite rănindu-Ţi Trupul Tău cel curat şi prea sfânt, şi cu sângele Tău pământul l-ai roşit. Pentru aceasta cu înfricoşare şi cu lacrimi strigăm Ţie:

Iisuse, bunătatea cea frumoasă, Cel ce ai pătimit pentru noi;
Iisuse, iubitorule de oameni, Care de oameni ai fost încununat cu spini;
Iisuse, Cel fără de patimă, patimi ai răbdat ca pre noi din patimi să ne slobozeşti;
Iisuse, Mântuitorule, mântuieşte-mă pre mine cel vinovat tuturor muncilor;
Iisuse, Cel blând şi umilit cu inima, călcat ai fost în picioare;
Iisuse, Cel ce pentru mine ai suferit chinurile cele amare;
Iisuse, Cel fără de patimi, răbdat-ai patimi până m-ai mântuit pre mine de patimi;
Iisuse, Dumnezeul meu, îndurarea mea, fără îndurare de toţi ai fost rănit;
Iisuse, Cel întunecat tot de sânge, luminarea mea, luminează-mă pre mine;
Iisuse, Cel fără de ajutor, întărirea mea, întăreşte-mă pre mine cel slăbănogit de păcate;
Iisuse, Cel fără de apărare, adăpostirea mea, primeşte-mă pre mine;
Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pre mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 8:

Minunat s-au arătat Ţie Moise şi Ilie pe Tabor, grăind pentru ieşirea Ta care o săvârşeşti acum în Ierusalim. Acolo însă văzând slava Ta, iar aici mântuirea noastră, o privesc strigând : Aliluia!

Icosul 8:

Peste tot trupul rănit fiind de către muncitorii cei fără de lege pentru marea mulţime a păcatelor mele, ocări şi munci ai răbdat; că unii pre Tine Te grăiau a fi împotriva Cezarului, alţii ca pe un răufăcător Te judecau; unii ziceau: „Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!” iar alţii ca pe un tâlhar Te-au osândit. Deci, Dumnezeului Celui de toţi osândit şi dus la răstignire, cu lacrimi Ii zicem:

Iisuse, Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce nu ai răspuns cuvinte;
Iisuse, Cel dispreţuit mai mult decât Varava;
Iisue, puterea mea, Cel ce ai slăbit pe cale sub cruce, în ceasul scârbelor şi al necazurilor nu mă lăsa pre mine;
Iisuse, Cel dus în gărdină la moarte ca şi când ai fi răzvrătit poporul;
Iisuse, Cel socotit cu cei fără de lege;
Iisuse, Cel ce ai semănat sânge ca să răsară martiri;
Iisuse, Cel ce ai purtat Crucea toate le porţi cu puterea Cuvântului Tău;
Iisuse, Cel osândit, Judecătorul meu, nu mă osândi pre mine la întunericul cel mai dinafară;
Iisuse, Cel ce eşti puterea mea, înaintea sfârşitului meu nu mă părăsi pre mine;
Iisuse, Cel ce ai primit necinstirea, mărirea mea, nu mă lepăda pre mine de la mărirea Ta;
Iisuse, Fiule Cel Unul Născut al Tatălui, schimbă-mi necurata şi întunecata mea viaţă;
Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pre mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 9:

Toată firea s-a spăimântat văzându-Te pre Tine pe cruce răstignit; pe cer soarele şi-a ascuns razele sale, pământul s-a cutremurat, catapeteasma bisericii în două s-a despicat; iadul pe cei morţi afară i-a aruncat, iar noi ne închinăm la locul unde au stat picioarele Tale cântând: Aliluia!

Icosul 9:

Ritorii cei cu multă vorbă, deşi multe grăiesc, nu sunt în stare a aduce patimilor Tale mulţumire vrednică; sufletul şi trupul meu, inima şi toate mădularele mele pe care le-ai răscumpărat, cu umilinţă închinându-se Ţie, strigă aşa:

Iisuse, Cel ce ai fost pironit pe cruce, pironeşte păcatele mele;
Iisuse, pironeşte cu frica Ta trupul meu;
Iisuse, Carele de pe cruce mâinile către toţi ai întins, trage-mă şi pre mine cel rătăcit;
Iisuse, întinde îndurările Tale cele bogate şi către mine păcătosul;
Iisuse, Cel ce ca un mire ai intrat în cămara Ta;
Iisuse, Cel ce ai fost străpuns la mâini şi la picioare ca să ne descoperi comoara;
Iisuse, Cel ce din toată inima împărtăşeşti cu prisosinţă darurile Tale cele bogate;
Iisuse, Cel răstignit, Carele întinzi cerul ca o piele;
Iisuse, Cel răstignit, răstigneşte trupul meu dimpreună cu toate patimile şi poftele mele;
Iisuse, Cel ale cărui coaste au fost numărate, Tu numeri mulţimea stelelor;
Iisuse, dă-mi ca inima mea să nu dorească altceva decât numai pre Tine;
Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pre mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 10:

Voind să mântuieşti lumea, ai vindecat pe cei orbi, pe şchiopi, pe slăbănogi şi pe uscaţi; pre cei muţi şi surzi, pre cei neputincioşi şi cuprinşi de duhurile cele necurate. Pentru acestea Te-au răstignit pre Tine pe cruce, neştiind a cânta: Aliluia!

Icosul 10:

Iisuse, Împăratul Cel mai dinainte de veci, înaintea ochilor Tăi toate sunt goale; pre Tine, cel ce ai fost dezbrăcat de iudei, întunericul Te-a acoperit, când ai pătimit pentru neînfrânarea noastră. În toate ne-ai dat nouă ca să urmăm învăţăturii Tale şi să strigăm:
Iisuse, dragostea cea neurmată, celor ce Te-au răstignit pe cruce, păcat nu le-ai socotit;
Iisuse, Cel ce cu tare suspinare şi cu lacrimi în grădină Te-ai rugat, învaţă-ne şi pre noi a ne ruga;
Iisuse, băutura celor însetaţi, adăpat ai fost cu fiere;
Iisuse, Cel ce ai îndeplinit toate poruncile, împlineşte cererile mele;
Iisuse, Cel ce Ţi-ai dat Duhul Tău în mâinile Părintelui, primeşte duhul meu în ceasul morţii mele;
Iisuse, pacea cea adevărată, nu este pace în oasele mele, pentru neascultarea mea;
Iisuse, către Carele ridicăm mâinile, ai răbdat clătinare a capetelor asupra Ta;
Iisuse, Cel ce ai primit moartea, dă-mi mie viaţă fără de moarte;
Iisuse, Cel ce Te închini Tatălui, primeşte-mă pre mine cel ce mă închin Ţie;
Iisuse, Cel ale Cărui haine au fost împărţite, despărţeşte sufletul meu uşor de trup;
Iisuse, Cel ce ai nimicit puterea vrăjmaşului, din mrejele vrăjmaşului mă mântuieşte;
Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pre mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 11:

Cântare prea umilită Ţi-a adus Ţie Prea Curată Maica Ta: Te ştiu pre Tine Cel ce mai înainte de luceafăr din Tatăl eşti născut; văd că făptura Ta pătimeşte. Cel ce dai Duhul Tău în mâinile Părintelui Tău, primeşte duhul meu; nu mă părăsi pre mine, cel ce- Ţi cânt Ţie: Aliluia!

Icosul 11:

Ca un sfeşnic de lumină primitor a ars Prea Curata Fecioară, de iubire şi de durere de maică, pentru Tine, stând lângă crucea Ta, când Soarele cel adevărat a apus. Deci, dimpreună cu dânsa, primeşte rugăciunile acestea ca pe o ridicare a inimii noastre:

Iisuse, Cel ce Te-ai ridicat la înălţime, ca noi la cele înalte să ne gândim;
Iisuse, Cel Prea Curat, Carele pre Fecioara Maica Ta, ne-ai dăruit-o nouă, ca pe noi fecioria şi curăţia să ne înveţe;
Iisuse, Cel ce ai încredinţat cuvântătorului de Dumnezeu ucenic, pre aceea ce Te-a născut pre Tine, încredinţează-ne şi pre noi apărării Maicii Tale;
Iisuse, Cel ce primeşti sufletele noastre;
Iisuse, Cel ce tragi inimile oamenilor la iubirea Ta;
Iisuse, omorârea morţii, miluieşte-mă de moartea ce veşnică;
Iisuse, stricarea iadului, scapă-mă pre mine de iad;
Iisuse, învingătorul lumii, biruieşte mândria lumii şi pofta ochilor care vieţuiesc în mine;
Iisuse, Cel ce osândit ai fost ca un tâlhar, trage-mă pre mine către Tine;
Iisuse, Cel ce trimis ai fost în vie de către Tatăl, iar de către lucrătorii ei ai fost dus la moarte;
Iisuse, Cel ce eşti moştenitorul tuturor veacurilor, răstignit ai fost pe cruce;
Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pre mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 12:

Darul Tău dă-mi-l Iisuse, Dumnezeul meu; primeşte-mă precum ai primit pre Iosif dimpreună cu Nicodim, ca să aduc Ţie giulgiu curat, sufletul meu, şi cu miresmele faptelor bune să ung Prea Curatul Tău Trup şi să te am pre Tine în inima mea, ca să strig: Aliluia!

Icosul 12:

Cântând răstignirea Ta cea de bună voie, ne închinăm patimilor Tale Hristoase; credem împreună cu sutaşul că Tu eşti Fiul Cel adevărat al lui Dumnezeu, Cela cei vei veni pe nori cu putere şi slavă mare. Atunci nu ne ruşina pe noi cei răscumpăraţi cu sângele Tău, ca în veci cu mulţumire să strigăm:

Iisuse, mult pătimitorule, prin suspinarea Fecioarei, Maica Ta, răpeşte-ne pre noi de la plânsul cel veşnic;
Iisuse, Cel ce ai fost răstignit pe cruce ca o trestie clătinată de vânt;
Iisuse, Cel ce ai dat pentru mine picătura cea mai de pe urmă a Sângelui Tău;
Iisuse, Cel străin, Care n-ai avut unde să-Ţi pleci capul;
Iisuse, începătorul vieţii, dăruieşte-mi viaţa cea veşnică;
Iisuse, Cel ce de toţi ai fost lăsat, nu mă lăsa pre mine în ceasul morţii mele;
Iisuse, primeşte-mă pre mine cu Magdalena, ca de picioarele Tale să mă ating;
Iisuse, cu vânzătorul şi cu cei ce Te-au răstignit pre Tine, să nu mă osândeşti pre mine;
Iisuse, cu tâlharul cel bine cunoscător, în Rai du-mă şi pre mine;
Iisuse, Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pre mine când vei veni întru împărăţia Ta!

Condacul 13:

O, Iisuse Hristoase! Mieluşelul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, primeşte din tot sufletul nostru această puţină rugăciune, care o aducem Ţie şi cu mântuitoarele Tale Patimi, vindecă-ne pre noi de toată durerea sufletească şi trupească. Îngrădeşte-ne pre noi cu Crucea Ta cea Sfântă, izbăveşte-ne de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi şi la sfârşitul vieţii noastre nu ne lăsa pre noi; ca prin moartea Ta să ne izbăveşti de moartea cea veşnică, pentru ca totdeauna să strigăm Ţie: Aliluia! (de trei ori).

Apoi se zice din nou Icosul întâi şi Condacul întâi

RUGĂCIUNE

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu Celui viu, Făcătorul cerului şi al pământuli, Mântuitorul lumii, iată eu nevrednicul şi mai mult decât toţi păcătoşii păcătos, cu smerenie genunchii inimii mele înaintea Măririi Slavei tale plecând, cânt Crucii şi Patimilor Tale şi mulţumire aduc Ţie, Împăratului tuturor şi Dumnezeu. Că bine ai voit ca un om a purta toate ostenelile şi toate nevoile ispitelor şi muncilor, pentru ca să fii nouă tuturor întru toate întristările scârbelor şi necazurilor ajutător, împreună pătimitor şi mântuitor. Însă ştiu, întru tot puternice Stăpâne, că toate acestea n-au fost Ţie de trebuinţă, ci pentru mântuirea Šomenească Cruce şi atimi ai răbdat, ca pe noi, pe toţi să ne răscumperi din robia cea cumplită a vrăjmasului. Ce dar voi răsplăti Ţie, Iubitorule de oameni, pentru toate câte ai pătimit pentru mine păcătosul? Ştiu că sufletul şi trupul şi toate cele bune de la Tine sunt, şi toate ale mele ale Tale sunt, şi eu al Tău sunt; numai la milostivirea Ta cea nemăsurată nădăjduind Bunule, Îndelung răbdătorule Doamne, laud a Ta îndelungă răbdare, măresc milostivirea Ta cea multă, slăvesc pre cea nemăsurată deşertare a bunătăţilor Tale celor multe. Închinându-ne Prea Curatelor Tale Patimi şi cu toată dragostea sărutând ranele Tale strig: Miluietşe-mă, Doamne Iisuse, pe mine păcătosul şi îmi dă ca
să nu fie fără de roadă întru mine Crucea Ta cea sfântă, ci împărtăşindu-mă aici cu credinţa Patimilor Tale, să mă învrednicesc a vedea la cer şi slava împărăţiei Tale. Amin!