Categorie: Acatiste către Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh

Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos Calea, Adevărul şi Viaţa

Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte...