Categorie: Iunie

Viaţa celui între Sfinţi Părintele nostru Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului (2 iunie)

Sfîntul Nichifor, marele ajutător al dreptei credinţe, s-a născut în Constantinopol, din părinţi binecredincioşi şi temători de Dumnezeu, anume Teodor şi Evdochia. Tatăl lui s-a învrednicit de cununa mărturisirii, suferind bătăi şi îngroziri pentru cinstirea sfintelor icoane. Acestea s-au întîmplat pe...