Categorie: Septembrie

Pătimirea Sfinţilor din nou arătaţilor Mucenici Mihail, voievodul Cernigovului, şi Teodor, dregătorul lui, care au pătimit de la păgînul Batus (20 septembrie)

Toată tulburarea şi războaiele, sau oarecare alte pagube, cînd le vei vedea cîndva, să nu socoteşti că se fac în zadar sau din vreo întîmplare, ci să ştii că toate acestea prin vrerea Atotputernicului Dumnezeu vin pentru păcatele noastre, ca cei...