Despre căutarea celor vii printre cei morţi

Sfântul Nicolae Velimirovici despre căutarea celor vii printre cei morţi
De ce căutaţi pe Cel viu printre cei morţi (Luca 24 :5)?

Îngerul lui Dumnezeu le întreabă pe femeile mironosiţe ca şi întru o mare mirare: De ce căutaţi pe Cel viu printre cei morţi? Este ca şi când văzătorul tainelor lui Dumnezeu şi al puterii lui Dumnezeu ar întreba: «Cum puteţi crede până şi numai timp de o clipă că El ar putea fi ostatec al morţii? Oare nu cunoaşteţi că El este însuşi Izvorul Vieţii? Oare nu cunoaşteţi că viaţa toată nu este decât de la El şi că nici o fiinţă nu poate să capete nici măcar un mic strop de viaţă din altă parte? Oare nu v-a descoperit El însuşi desăvârşit că este Stăpânul vieţii şi al morţii? Cine l-a înviat pe Lazăr cel mort de patru zile? Cine a uscat desăvârşit smochinul cel neroditor?»

O, fraţilor, să încetăm şi noi aşadar să mai căutăm pe cei vii printre cei morţi! Iar dacă printre noi se mai află dintre aceia care încă îl mai caută pe Hristos printre cei morţi, îi îndemnăm acum să înceteze din această corvoadă pierzătoare de suflet. Căci acesta este efortul zadarnic al iudeilor, al păginilor, şi al necreştinilor. Noi ştim că Stăpânul şi Dătătorul Vieţii nu se află în mormânt ci pe Tronul Slavei cel din Ceruri. Duhul omenesc cel neîntunecat de păcat priveşte la ceruri, unde nici un mormânt nu se află; pe când duhul cel întunecat de păcat priveşte în mormânt şi nu vede în el cerul. Păcatul şi virtutea, aflate mereu în veşnică luptă, guvernează vederea duhovnicească a omului -fiecare din ele dezvăluindu-i omului propria viziune. Păcatul îi arată duhului omului vederea terestră, şi stricăciunea lumii. Virtutea înalţă duhul omului la cer şi îi arată viaţa fericită şi veşnică, alături de Hristos Cel înviat, împăratul ei.

O fraţilor, să nu căutăm viaţa în zidire, ci numai în Ziditor. Să nu comitem un păcat încă şi mai groaznic: să nu-L căutăm pe Ziditor printre mormintele zidirii nici pe Cel Care este Nemuritor şi Lumina lumii în întunericul pământului.

O Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Biruitorule al morţii, către Tine strigăm: ridică-ne şi pre noi din stricăciunea şi întunericul morţii, căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită în veci, Amin.

(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)