Despre neputinţa noastră atunci când suntem departe de Stăpânul Hristos

Sfântul Nicolae Velimirovici despre neputinţa noastră atunci când suntem departe de Stăpânul Hristos
Căci fără mine nu puteţi face nimic (loan 15:5)

Domnul nostru nu obişnuia să vorbească în cuvinte mari. Nici un cuvânt rostit vreodată în lume nu a fost mai bine cântărit decât cuvintele rostite de El. Când Domnul nostru spune că fără El nu putem face nimic, atunci noi trebuie să înţelegem acest lucru chiar aşa cum a fost rostit, adică literal. Aici, el vorbeşte de cele bune, iar nu de cele rele. Noi nu putem face nici un fel de faptă bună fără Hristos, pe lângă Hristos sau în contra lui Hristos. El este proprietarul, dătătorul şi inspiratorul oricărui bine. Nici un fel de bine nu există în afara Lui, după cum nici un fel de rău nu se află în El. Domnul nostru a spus: Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele (Ioan 15:5). Ce pot face mlădiţele fără butuc? Oare mai pot ele creşte şi rodi? Nu, ele nu mai sunt bune decât de lemn de foc.
Oricît s-ar gândi şi s-ar strădui, omul nu poate concepe nici un fel de bine care să nu se afle în Hristos şi care să nu răsară din Hristos. Cine spune că se pot face fapte bune şi umanitare şi în afară de Hristos, atunci să ştiţi că acele fapte sunt stricate în chiar miezul lor fie de slavă deşartă fie de egoism. Omul, fără Hristos, se aseamănă mlădiţelor care s-au tăiat de pe butuc, însuşi Domnul ne-a spus aceasta. Viţa este ascunsă vederii, dar ramurile se pot vedea de către toţi. Şi cu toate acestea şi strugurii şi mlădiţa atârnă de viţă. Viţa binelui atotbun creşte din inima lui Dumnezeu Tatăl şi este udată de dulceaţa Duhului Sfînt.

O Stăpâne Doamne Cel în Treime, închinat şi slăvit, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pre noi! Căci Ţie se cuvine slava şi mulţumită în veci. Amin.
(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)