Despre post şi rugăciune

Sfântul Nicolae Velimirovici despre post şi rugăciune
Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post(Marcu 9: 29).

Aceasta este reţeta mântuitoare a Celui mai Mare Doctor al sufletului omenesc. Acesta este remediul cel încercat şi dovedit cel mai eficace de-a lungul veacurilor. Căci un alt remediu în contra nebuniei, nu exsită. Căci ce fel de boală este aceasta? Aceasta este boala în care sufletul omenesc este parazitat şi tiranizat de un duh rău, un duh ucigaş care lucrează la distrugerea atât a trupului, cât şi a sufletului acelui om. Băiatul pe care Mântuitorul l-a vindecat de acest duh rău fusese aruncat de el când în foc, când în apă, numai şi numai în scopul de a-l omorî.
Câtă vreme omul doar filozofează despre Dumnezeu, el se face pe sine cu desăvârşire neajutorat în faţa duhului rău. Căci duhul rău îşi bate joc de anemica sofisticărie a filozofiei omeneşti, însă de îndată ce omul începe să postească şi să se roage lui Dumnezeu, duhul cel rău se umple de o spaimă cu neputinţă de descris. Sub nici un chip nu poate îndura duhul cel rău buna mireasmă a rugăciunii şi a postului. Această dulce bună mirească îl înăbuşă cu totul şi îl slăbeşte cu desăvârşire, până la epuizare, în omul care se mulţumeşte doar să filozofeze despre Dumnezeu, se află spaţiu larg pentru intrarea în el a diavolilor.
Dar în omul care se apucă cinstit de rugăciune către Dumnezeu, şi cu evlavie şi dragoste se pleacă postului, întru nădejde şi răbdare, locul devine foarte strîmt şi de nesuferit şi diavolul trebuie neapărat să fugă de acolo, împotriva anumitor suferințe trupeşti există doar câte un singur remediu, împotriva celei mai mari boli a sufletului, care este posedarea demonică, există două remedii, care trebuie utilizate neapărat împreună: postul şi rugăciunea. Apostolii şi sfinţii au postit şi s-au rugat lui Dumnezeu. De aceea aveau atâta putere asupra duhurilor necurate.
O Preadulce Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul şi Ajutorul sufletelor noastre în toate nenorocirile care ne cuprind, întăreşte-ne pre noi cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca şi noi să putem să urmăm şi să împlinim cu fapta dumnezeiasca poruncă a postului şi a rugăciunii, pentru mântuirea sufletelor noastre şi mântuirea aproapelui nostru, căci numai Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită în veci, Amin.
(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)