Despre Taina Dumnezeieştii Treimi

Sfântul Nicolae Velimirovici despre Taina Dumnezeieştii Treimi
Căci trei sunt care mărturisesc în cer : Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceştia trei Una sunt. Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel (I loan 5 : 7-8).

Când citim Sfintele Scripturi, trebuie să fim atenţi la fiecare cuvânt. Cititorul grăbit nu observă deosebirea pe care Evanghelistul o face între Treimea Cerească şi cea pământească. Căci despre Treimea Cerească el spune: şi Aceştia trei Una sunt. Iar despre treimea pământească el spune: şi aceşti trei mărturisesc la fel. Între cele două este o mare deosebire. Tatăl, Fiul, şi Duhul sunt Una, pe când Duhul, apa şi sângele mărturisesc la fel dar nu sunt una. Toţi oamenii de pe pământ sunt împreună la fel, dar nu sunt una. Apa şi sângele sunt trupul iar duhul este duhul. „Căci trupul pofteşte împotriva duhului iar duhul împotriva trupului” (Galateni 5 :17). Şi totuşi, chiar dacă nu sunt una, sunt totuşi împreună. Când omul moare legătura se rupe, încetează să mai existe. Apa şi sângele merg într-o parte, iar duhul merge în altă parte. Pe când Persoanele Sfintei Treimi Celei din Ceruri nu numai că sunt împreună, dar sunt şi una.
Mai este o treime şi în cerul din lăuntrul omului care ar trebui să fie nu doar o armonie, ci chiar o unime, aşa încât omul să fie binecuvântat şi în această lume şi în cealaltă. Aceasta este unirea dintre minte, inimă şi voinţă. Câtă vreme acestea sunt doar împreună, omul se va afla mereu în război cu sine însuşi şi cu Treimea Cea Cerească. Dar când acestea trei devin una, când nici una dintre ele nu le ţine pe celelalte două în sclavie, atunci omul se umple de pacea lui Dumnezeu care covârşeşte orice minte (Filipeni 4 :7), orice cuvânt al omului, orice explicaţie, orice teamă şi orice tristeţe. Atunci micul cer dinlăuntrul omului începe să semene cu marele cer al lui Dumnezeu, iar în om începe să se arate chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
O, Doamne Cel în Treime închinat şi Slăvit, ajută-ne nouă să semănăm măcar cu cei care îţi seamănă Ţie. Căci a Ta este slava şi mulţumită în veci, Amin.
(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)