Predică despre biruinţa credinţei

Sfântul Nicolae Velimirovici – Predică despre biruinţa credinţei
Aceasta este biruinţa care a biruit lumea: credinţa noastră (I loan 5:4).

Stăpânul Hristos a biruit lumea. Aceasta fraţilor este şi biruinţa noastră. Apostolii lui Hristos au biruit lumea şi biruinţa lor este şi biruinţa noastră. Sfinţii, fecioarele şi mucenicii au biruit lumea şi şi a noastră este biruinţa lor. Fraţilor, nu există nimic mai puternic în lume decât Credinţa Creştină. Săbiile care au izbit în această Credinţă s-au tocit şi s-au frânt, dar Credinţa a rămas. Regii care au pornit războaie împotriva Credinţei s-au nimicit sub anatema propriilor lor crime. Imperiile care au făcut război contra Credinţei au pierit. Cetăţile care au respins Credinţa zac în ruine. Ereticii care au stricat Credinţa au pierit şi cu trupul şi cu sufletul părăsind lumea sub pecetea anatemei, dar Credinţa pe care au voit s-o surpe, a rămas neatinsă.
Fraţilor, atunci când lumea ne urmăreşte cu ispitele ei, ale frumuseţii trupeşti, bogăţiilor,plăcerilor, şi slavei trecătoare, prin ce vom rezista noi oare, şi prin ce vom birui, dacă nu prin Credinţa noastră? Cu adevărat prin nimic altceva decât prin nebiruita Credinţă care ne învaţă despre ceva mult mai bun decât toate bogăţiile lumeşti. Când toate ispitele acestei lumi încep să-şi arate faţa lor cealaltă, când frumuseţea se preface în urâţenie, sănătatea în boală, bogăţiile în sărăcie, slava în insultă, stăpânirea în sclavie şi toată frumuseţea tinereţii şi sănătăţii trupului în putreziciunea şi reaua duhoare a morţii, prin ce oare vom învinge această tristeţe, această degradare, această murdărie, această disperare, dacă nu prin Credinţă? Cu adevărat prin nimic altceva decât prin Credinţă, care singură cunoaşte învierea trupurilor şi viaţa fără de moarte.

O Stăpâne Doamne Biruitorule al lumii, ajută-ne nouă să biruim lumea cu credinţa cea întru Tine, căci a Ta este slava şi mulţumită în veci, Amin.

(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)