Despre Acela Care are putere să-Şi învieze trupul

Sfântul Nicolae Velimirovici despre Acela Care are putere să-Şi învieze trupul
Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica (Ioan 2: 19).

Aici Mântuitorul vorbeşte despre templul Trupului Său. Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica! Aşa grăieşte Acela Care îşi cunoaşte puterea şi Care, potrivit acestei puteri, îşi împlineşte cuvântul! Căci trupul Lui a fost dărâmat, adică sfărâmat, împuns, îngropat în pământ şi acoperit cu întuneric timp de trei zile. Iar în a treia zi, El l-a înviat. L-a ridicat nu doar din mormânt, pe pământ, ci şi de la pământ, la cer. Astfel, El a grăit cuvântul, şi cuvântul Lui l-a împlinit cu fapta.
Dumnezeu le-a dat aşa semn evreilor, căci ei îi ceruseră semn. Şi când le-a dat semnul, semn cum nici mai fusese vreodată dat între ei, şi cum numai El putea să dea, ei nu L-au crezut, ci plini de necurată spaimă şi de toată răutatea, au şi mituit gărzile ce păziseră pe Golgota ca să jure fals şi să mintă cum că această minune nu s-a întâmplat, cum că ucenicii I-au furat trupul mort din peşteră!

Căci nici un semn nu le este de folos celor care nu vor să creadă. Evreii văzuseră cu ochii lor mulţimea minunilor lui Hristos, şi totuşi nu au vrut să creadă, ba se mai şi îndreptăţeau pe ei şi necredinţa lor zicând că El face aceste minuni cu ajutorul diavolului. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni (Matei 9 : 34). Oricine nu voieşte să creadă în bunătate nu va crede şi de ar vedea nenumărate semne pogorându-se din cer. Căci inima plină de răutate este mai nesimţită decât piatra. Mintea cea întunecată de păcat nu se poate lumina nici cu toată lumina cerurilor, care este mai luminoasă decât o mie de sori.

Dar când omul cu ajutorul lui Dumnezeu alungă răul din inima lui şi îşi curăţeşte mintea de întunericul păcatului, atunci vede nenumărate semne pe care Dumnezeu le dă celor care vor să creadă, să vadă, şi să creadă.

O, fraţilor, să nu păcătuim împotriva milostivirii lui Dumnezeu, şi să nu cădem pradă uşoară răutăţii evreilor! O, fraţilor, toate semnele deja s-au dat, şi ele toate strălucesc precum stelele de pe tăria cerului, luminâdu-i pe toţi cei care au o inimă bună şi o minte care judecă drept. O Lucrătorule de Minuni Doamne, Ţie se cuvine slava şi mulţumită în veci, Amin.
(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)