Despre cum trebuie să întâmpine adevăratul creştin ura din această lume

Sfântul Nicolae Velimirovici despre cum trebuie să întîmpine adevăratul creştin ura din această lume
Şi veţi fi urîţi de toţi, pentru Numele Meu (Luca 21: 17).

Toţi cei care se iubesc pe ei înşişi mai mult decât pe Dumnezeu îi vor urî pe următorii Stăpânului Iisus. Toţi cei care iubesc trupul mai mult decât sufletul îi vor urî pe următorii Stăpânului Iisus. Toţi cei care iubesc această lume mai mult decât împărăţia cea Veşnică a lui Dumnezeu îi vor urî pe următorii Stăpânului Iisus. Toţi cei care iubesc păcatul mai mult decât virtutea îi vor urî pe următorii Stăpânului Iisus.
Numărul celor care urăsc Numele lui Iisus este uneori mai mare şi alteori mai mic. Dar oricât de mare ar fi numărul lor, fraţilor, nu vă temeţi, căci numărul îngerilor şi sfinţilor este miriade. Numărul celor din neamurile voastre care se află în ceruri, adică al iubitorilor de Iisus Hristos, este mai mare decât stelele de pe cer şi decât nisipul mării. O, nu vă temeţi, căci Hristos este cu voi şi aceasta înseamnă că sunteţi mai tari decât cei care vă urăsc! Atunci când Cel Puternic este de partea voastră, voi sunteţi întotdeauna cei mai numeroşi căci sunteţi mai puternici decât oricâte mii de mii ale adeversarilor.
O Stăpâne Iisuse, Stăpâne Atotputernice, fii totdeauna cu noi şi ne ajută nouă ca să fim pururea cu Tine şi toată frica să fugă de la noi, Căci a Ta este slava şi mulţumită în veci, Amin.
(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)