Despre răbdarea până la sfârşit

Sfântul Nicolae Velimirovici despre răbdarea până la sfîrşit
Dar cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui (Matei 24: 13).

O Stăpâne mult îndurător şi îndelung răbdător, Tu ai îndurat toate, totul până la sfârşit. De aceea eşti Tu nu doar binecuvântat în vecii vecilor, dar şi izvorul tuturor binecuvântărilor tuturor oamenilor care îşi doresc binele în vecii vecilor. Sfinţii apostoli au îndurat până la sfârşit şi au intrat în veşnicia cea binecuvântată. Sfinţii cuvioşi de bună voie au îndurat toate chinurile şi suferinţele până la sfârşit şi s-au preaslăvit şi în cer şi pe pământ.

Sfinţii mucenici au îndurat de bunăvoie toate schingiuirile trupurilor şi sufletelor lor şi s-au făcut împreună-moştentori ai împărăţiei lui Hristos. Orice întemeietor de vreo nouă organizaţie sau partid îşi recrutează următori făgăduindu-le bogăţii multe şi multe plăceri dacă fac aceasta, dar ascunzînd cu bună ştiinţă greutăţile şi chinurile prin care trebuie să treacă spre a ajunge la acele bogăţii şi la acele plăceri. Stăpânul nostru Hristos este singurul Care a grăit adevărul următorilor Săi, arătându-le atât partea amară, cât şi cea dulce a lui. El nu a făgăduit nicicum şi nicicând roade dulci fără mai întâi slujire, nici slavă fără mai întâi suferinţă, nici odihnă veşnică fără mai întâi mergerea pe cărarea cea strâmtă şi plină de spini, nici biruinţă fără luptă, nici plăcere fără mai întâi gustul amar al nevoinţelor, nici împărăţia fără mai întâi plâns cu lacrimi şi jertfire de sine.

Deşi Stăpânul nostru a înşiruit cu exactitate toate suferinţele prin care trebuie să treacă ucenicii Lui, El nu-i lasă fără să-i mîngâie cu descoperirea bunătăţilor ce vor să fie. El le descoperă înţelesul mai adânc al suferinţelor, nelăsându-i în întunericul deznădejdii. El zice: Dar cel ce va răbda pînă la sfîrşit, acela se va mântui. Iar care anume este acea binecuvântare care îi aşteaptă pe cei ce rabdă până la sfârşit, Mîntuitorul însuşi a arătat-o cu îndestulare. Această binecuvântare a fost mărturisită de mulţi până astăzi şi continuă să fie mărturisită de mulţi sfinţi, fie dintre aceia care s-au înfăţişat în slavă din tărâmul celălalt celor dintre cei vii socotiţi vrednici de aceasta, fie dintre cei care, încă în trup fiind, s-au învrednicit de vederile cele cereşti ale binecuvîntărilor care îi aşteaptă pe cei puţini care, cu credinţă şi cu stăruinţă, bine se nevoiesc şi rabdă pînă la sfîrşit.

O Stăpâne Doamne lisuse Hristoase, Tu eşti puterea noastră. Ajută-ne nouă să răbdăm până la sfârşit în credinţa că Tu cu noi eşti până la sfârşitul veacurilor. Căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită în veci, Amin.
(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)