Acatistul Sfântului Ioan Valahul

Viata Sfantului Mucenic Ioan Valahul (12 mai)

Sfantul Ioan Valahul

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1:

Nevoitorului cel tânar al lui Hristos, mucenicului Ioan Valahul, cu totii sa-i aducem acum cântare de lauda pentru nevointele sale, ca celui ce straluceste în sfintele lacasuri cele de sus; si ca unui aparator al credintei si ajutator întru nevoi cu multumire sa-i cântam: Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Icosul 1:

Îngerii si oamenii slavesc pe Dumnezeu pentru nenumaratele faceri de bine aratate catre fapturile Sale, din dragoste nesfârsita si din milostivire fara de margini. Caci în vremi si în locuri pe care întelepciunea Sa nepatrunsa le alege au rasarit luceferi calauzitori, care sa lumineze cararile vietii noastre vremelnice, îndrumându-ne spre cele nestricacioase. Ca unuia dintre acesti alesi, bine-placuti lui Dumnezeu, îti cântam tie, Sfinte Ioane Valahule, laude ca acestea:

Bucura-te, vas ales si de Dumnezeu pretuit;
Bucura-te, tânar întelept si frumos, prin care credinta s-a înaltat;
Bucura-te, trandafir odraslit în pamântul Valahiei;
Bucura-te, crin rasadit în gradina cea de sus;
Bucura-te, cel renascut în duh la Constantinopole;
Bucura-te, ca de toate te-ai lipsit, dar pe Hristos ai dobândit;
Bucura-te, cel ce ai înfruntat pe pagâni;
Bucura-te, cel ce ai risipit mestesugurile satanei;
Bucura-te, partas al bucuriilor îngeresti;
Bucura-te, cel ce petreci laolalta cu toti sfintii;
Bucura-te, mostenitor al cerestii împaratii;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 2:

Desi tânar cu vârsta, ai dovedit curata întelepciune când ai ales mai bine a patimi pentru Ziditorul si a muri pentru El, decât a trai si a avea câstigare vremelnica; caci ai dorit a te încununa cu cununa muceniciei si a cânta Domnului: Aliluia!

Icosul 2:

Slava Tie, Atotputernice Doamne, Care dintre noi oamenii si pentru noi ai ales pe sfintii Tai, mucenici, apostoli, cuviosi si drepti, ca sa ne arate voia Ta, spre a ne împartasi de negraitele Tale bunatati; si asa sa se proslaveasca numele Tau cel întru tot sfânt; iar alesului Tau sa-i cântam:

Bucura-te, Ioane Valahule, de Dumnezeu cinstitorule;
Bucura-te, cel ce vezi si gusti acum înalte desfatari;
Bucura-te, ocrotitor al orfanilor;
Bucura-te, cel ce scapi din nevoi pe cei ce alearga la tine;
Bucura-te, ca izbavesti pe cei ce se afla în primejdii;
Bucura-te, mângâierea întristatilor;
Bucura-te, izvor nesecat de alintari duhovnicesti;
Bucura-te, ca luminezi pe cei întunecati la minte;
Bucura-te, floare îmbobocita a crestinatatii;
Bucura-te, far de lumina în cararile tinerimii;
Bucura-te, ca pentru legea crestina vitejeste ai luptat;
Bucura-te, cel ce te rogi si mijlocesti pentru noi toti;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 3:

Credinta ortodoxa mult a fost încercata de-a lungul vremurilor si în laturile pamântului, ca sa se întareasca temeliile sale. Iesind dara, voi, slaviti mucenici, din rândurile popoarelor, v-ati pus viata pentru întarirea ei, dând linistea si sângele vostru pentru întinderea împaratiei lui Dumnezeu, ca noi cu un glas sa putem cânta totdeauna: Aliluia!

Icosul 3:

Viata ta, plina de necazuri si cu totul lipsita de bucurii pamântesti a fost, preafericite Ioane. Ca din copilarie te-au smuls de lânga sânul parintilor tai si te-au purtat pe drumuri nesfârsite în amara robie. Pentru ca tuturor împotrivirilor le-ai facut fata cu vrednicie, de aceea îti cântam laude ca acestea:

Bucura-te, robule, cel ce duci rugaciunea noastra catre Stapânul cel Preaîndurat;
Bucura-te, cel ce cu vrednicie în veacul al XVII-lea ai marturisit pe Hristos;
Bucura-te, ca pe timpul lui Mihnea, voievodul cel turcit, ti-a fost dat sa patimesti;
Bucura-te, ca agarenii luându-te rob te-au târât în chinuri spre Tarigrad;
Bucura-te, cel ce în împarateasca cetate ai primit cununa muceniciei;
Bucura-te, jertfa bine-primita înaintea Domnului;
Bucura-te, ca nu ai ales sa te bucuri de cele pamântesti;
Bucura-te, ca bucuriile tale, în ceruri ti le-ai adunat;
Bucura-te, ca si astazi, tot de acolo, se revarsa milele tale;
Bucura-te, mângâierea maicilor îndurerate;
Bucura-te, aur lamurit în focul încercarilor;
Bucura-te, obraz sfânt, de Domnul mângâiat;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 4:

Trimite-ne noua, sfinte, de la Dumnezeu hrana de mântuire, ca sa nu pierim de multimea pacatelor. Caci noianul greselilor noastre numai nemarginita milostivire a lui Dumnezeu îl poate covârsi; si asa, împreuna cu tine sa-I cântam Lui: Aliluia!

Icosul 4:

Legat si batut, purtat ai fost pe drum lung, în vreme de iarna; dar nici gerul, nici foamea, nici semnul însângerat al legaturilor nu au slabit virtutea ta; ca pe toate le-ai rabdat cu barbatie în trupul tau fraged; pentru care îti cântam:

Bucura-te, mucenic tânar, dar viteaz;
Bucura-te, cel ce ca si Stapânul si Domnul ai patimit;
Bucura-te, umbrar de odihna pentru prigonitii vietii;
Bucura-te, toiagul si calauza calatorilor la drum lung;
Bucura-te, mângâierea celor îndepartati de tara lor;
Bucura-te, râvnitorule pentru slobozenie si pace;
Bucura-te, cel ce te rogi pentru înfratirea oamenilor;
Bucura-te, izbavitorule de pradaciuni;
Bucura-te, ca te desfatezi în camara cea de sus;
Bucura-te, ca senin ai mers spre locul muceniciei tale, multumind lui Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce cu multa rabdare ai îndurat chinurile, foamea si oboseala;
Bucura-te, cel ce robit fiind cu trupul, nu ai pierdut slobozenia duhului;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 5:

Pe cât de lung a fost drumul robiei si al patimirilor tale, o, fericite Ioane, pe atât de scurta ti-a fost calea vietii celei de jos. Dar placutu-I-a milostivului Stapân cum tinereasca ta faptura s-a împodobit cu cununa ostenelilor biruitoare, si chemându-te la Sine îi cânti cu veselie: Aliluia!

Icosul 5:

Ca si când poverile robiei nu ar fi fost de ajuns, uneltirile celui viclean aprind patima cea blestemata a pagânului agarean, care cumparându-te cu aur, privea cu nelegiuita cautatura spre mândretea cea din afara a fapturii tale. Deci l-ai înfruntat pe acesta, marturisindu-te rob al lui Hristos, care te-a rascumparat odinioara cu pret de sânge nevinovat, iar nu rob al patimilor pagâne si urâte. Drept care, vrednic esti de cinstire ca aceasta:

Bucura-te, cel ce ca im al doilea David ai biruit pe Goliat;
Bucura-te, caci ca un nou Nestor ai taiat radacinile poftei celei dobitocesti;
Bucura-te, ca ai marturisit adevarul faptei cu curajul deplinei raspunderi;
Bucura-te, ca de judecata vizirului nu te-ai temut;
Bucura-te, ca din nou ai fost dat în robie ismaelitencei din Tarigrad, si supus altui fel de ispite;
Bucura-te, ca nu ai luat în seama ispitirile tinerei ismaelitence;
Bucura-te, ca ti-ai pazit cu strasnicie feciorescul trup, ca pe un templu al Duhului Sfânt;
Bucura-te, chip duhovnicesc, luminat împodobit;
Bucura-te, suflet de Dumnezeu blagoslovit;
Bucura-te, cel plin de virtute;
Bucura-te, întelepciune înalta în trup tineresc;
Bucura-te, fapta vie pentru toti spre pilduire;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 6:

Din rob puteai sa fii slobod, din sarac sa te îmbogatesti, din pripasit, om cu asezare. Dar cu ce pret? Întinându-ti trupul si pierzându-ti sufletul, pentru bunatati vremelnice si pieritoare. Iar tu ai ales a cânta lui Dumnezeu cântare curata: Aliluia!

Icosul 6:

Ne minunam de cugetarea ta cea dreapta, cinstitule mucenic. Ca fragezimea mintii tale, la vârsta de 18 ani, a stiut sa aleaga fara gres lucrul cel mai de pret. Ca ce va da omul în schimb pentru sufletul sau? Si de ar câstiga lumea toata, dar sufletul si l-ar pierde, ce bun a dobândit? Vrednicule de lauda, primeste si de la noi cântarile acestea:

Bucura-te, minte vârstnica în trup nevârstnic;
Bucura-te, temelie de piatra a credintei;
Bucura-te, neprecupetita iubire catre Dumnezeu;
Bucura-te, viteaz împotrivitor la pagânesti furii;
Bucura-te, nadejde împlinita a celor ce te roaga pe tine;
Bucura-te, cel ce ti-ai pastrat curatia trupului;
Bucura-te, ca ochii duhului tau au putut privi peste desertaciunea veacurilor;
Bucura-te, ca nadejdea ti-ai pus numai în Hristos-Dumnezeu;
de la Care putere ai primit si biruinta ai dobândit;
Bucura-te, ca mintea ta a fost luminata de harul Duhului Sfânt;
Bucura-te, logodnic al cerestii împaratii;
Bucura-te, comoara scumpa a lumii crestine;
Bucura-te, cel ce prin moartea-ti trupeasca ai chezasuit nadejdea nemuririi;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 7:

Când suntem în necazuri si în strâmtorare, pânditi de ispite omenesti si de iscodirile celui viclean, gândul îl îndreptam catre Mântuitorul Hristos, Cel ce a poruncit oarecând: Înapoia Mea, satano!. Pentru ca prin mijlocirile sfintilor Sai fiind izbaviti, sa cântam Treimei celei de o fiinta cu totii într-un glas: Aliluia!

Icosul 7:

Îndurat-ai amaraciunea înstrainarii, suferintele robiei, îmboldirile multor feluri de ispite, de la agareanul cel pagân si de la femeia cea de acelasi neam cu el, si pe toate le-ai înfruntat cu destoinicie crestina. Multa mâhnire ti-a adus însa poftirea nelegiuitei femei de a te lasa de credinta crestina, ca sa te poata avea sot dupa legea ei. Valuri de împotrivire au tâsnit atunci din inima ta si otelindu-te ai marturisit cu hotarâre pe Hristos Domnul, de Care nici viata, nici moartea nu te-au putut desparti; pentru aceasta auzi de la noi unele ca acestea:

Bucura-te, dar, viteazule marturisitor;
Bucura-te, cel ce ai gustat amarul asupririi pagânesti;
Bucura-te, ca ai ramas neclintit în hotarele credintei;
Bucura-te, ca te împartasesti de lumina cea neînserata a împaratiei lui Hristos;
Bucura-te, faclie nestinsa din policandrul ceresc,cel cu mii de brate al sfintilor;
Bucura-te, rugator neadormit pentru sufletele noastre;
Bucura-te, cel ce pe cei gresiti îi aduci la pocainta;
Bucura-te, aducator de înviorare duhovniceasca;
Bucura-te, pavaza sigura a tinerilor evlaviosi;
Bucura-te, cumpana înteleapta a vârstnicilor cuviosi;
Bucura-te, ca si copiii te cinstesc dupa putere;
Bucura-te, ca nici trupul nu ti-ai întinat, nici credinta nu o ai lepadat;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 8:

Aprins fiind de dumnezeiasca râvna ti-ai adunat puterile, ti-ai întarit duhul si cu ochii launtrici tinta la cer ai înfruntat nelegiuirea. Ca bucurându-ne si noi, cu veselie sfânta sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Adusu-ti-ai aminte, Ioane Valahule, ca si Iosif, fiul lui Iacob cel de demult, a înfruntat ademenirea femeii lui Putifar, dregatorul din tara Egiptului. Ca încercarile vietii sunt îngaduite de Dumnezeu spre lamurirea credintei. Prin atâtea trecând si pe toate biruindu-le, noi te cinstim cu cântari glasuitoare ca acestea:

Bucura-te, cel ce te-ai razboit împotriva îndulcirilor pamântesti;
Bucura-te, ca de frumusetea trupului nu te-ai amagit;
Bucura-te, cel ce ti-ai pretuit întru totul viata, jertfind-o pentru Hristos;
Bucura-te, ca prin jertfa ta te-ai facut trâmbitas al credintei ortodoxe;
Bucura-te, ca faptele tale întaresc credinta noastra;
Bucura-te, ca laudând vredniciile tale slavim pe atotputernicul Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce ai înteles ca pentru Hristos a muri este în fapt cu El vesnic a vietui;
Bucura-te, mustrarea celor ce cu viclenie tainuiesc pacatele;
Bucura-te, cel asupra poftelor biruitor;
Bucura-te, al înstrainatilor povatuitor;
Bucura-te, al tuturor catre Dumnezeu mijlocitor;
Bucura-te, cel din cetatea cea de sus priveghetor;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 9:

Vazându-se înfruntata aspru de tine, ismaeliteanca si-a dezlantuit razbunarea dându-te pe mâna mai-marelui cetatii, care te-a azvârlit în temnita. Dar nici negura si umezeala temnitei nu te-au spaimântat, nici nu te-au împiedicat a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

O, temnita înfricosatoare! Cât de groase au fost zidurile tale si cât de grea povara beznei tale! Si, ca si când închiderea înauntrul tau, în lanturi ferecate, nu ar fi fost de ajuns, s-au adaugat sfântului mucenic cumplite si ucigatoare chinuri. Ca noi sa-i cântam cu saltari duhovnicesti asa:

Bucura-te, ca pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase, desfatari le-ai socotit;
Bucura-te, cel ce petreci laolalta cu toti sfintii;
Bucura-te, cel ce acum fata lui Dumnezeu nemijlocit o privesti;
Bucura-te, ca floarea tineretii cu vederea o ai trecut;
Bucura-te, purtator de finicul pacii launtrice;
Bucura-te, ca oricare alearga la ajutorul tau nu iese desert;
Bucura-te, descoperirea gândurilor ascunse;
Bucura-te, cel ce trezesti constiintele;
Bucura-te, ca pentru cei cuprinsi de patimi esti rugator catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca nu suferi pe cei ce petrec în nelegiuiri;
Bucura-te, vestitor de bucurii spirituale;
Bucura-te, lumina aprinsa în bezna nepasarilor;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 10:

Moartea pe martiri nu-i înspaimânta; caci dragostea de Hristos învinge toate. Neocolind acestia moartea cea trupeasca si dispretuind-o, ei primesc cu seninatate trecerea spre vesnica împaratie, unde cu cetele cele de sus dantuiesc si cânta Dumnezeirii fara oprire: Aliluia!

Icosul 10:

Miratu-s-a faptura de mirarea ta cea multa, ca nesovaielnic ai strabatut drumul drept al credintei, marturisind astfel pe Dumnezeul cel întreit sfânt, Caruia si noi dimpreuna cu tine ne închinam si bucurându-ne te laudam graind unele ca acestea:

Bucura-te, cel ce prin spânzurare nemurire ai agonisit;
Bucura-te, ca prin rabdare sufletul ti-ai mântuit;
Bucura-te, ca din mâna Domnului ai primit cununa biruintei;
Bucura-te, ca de sus ti-a venit rasplata credintei;
Bucura-te, ca numele tau în cartea vietii s-a scris;
Bucura-te, ca astazi dantuiesti în cerescul paradis;
Bucura-te, ca nu te-au amagit cele trecatoare;
Bucura-te, cel ce ai stiut sa pretuiesti pe cele nepieritoare;
Bucura-te, al celor din primejdii aparator;
Bucura-te, al celor întristati de nadejde datator;
Bucura-te, al ispititilor întaritor;
Bucura-te, al oropsitilor ajutator;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 11:

Cum sa te slavim mai bine, vrednicule mucenic, decât laudând îndelunga ta rabdare si iubirea de cele înalte? Caci fire omeneasca având, spre cele îngeresti ai râvnit. Pentru care, cu totii cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:

Vazând pagânii ca nu te lepezi de credinta ta si nu te supui poftelor stricacioase, cerut-au vizirului sa te omoare. Iar vizirul a poruncit eparhului sa faca aceasta. Si te-au dus calaii de te-au spânzurat. Deci, ca cel ce ai primit încoronare muceniceasca, vrednic esti de cântari ca acestea:

Bucura-te, Ioane de Dumnezeu iubit;
Bucura-te, mucenice prea fericit;
Bucura-te, cuget neprihanit;
Bucura-te, cel cu trupul nepîngarit;
Bucura-te, pilda de sufleteasca tarie;
Bucura-te, raza datatoare de bucurie;
Bucura-te, lumina sfânta;
Bucura-te, arma nebiruita;
Bucura-te, înger pamântesc;
Bucura-te, dar dumnezeiesc;
Bucura-te, ancora tare;
Bucura-te, zid de scapare;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 12:

Slava lui Dumnezeu pentru toate, a zis oarecând Ioan cel cu gura de aur, încheindu-si în surghiun viata cea pamânteasca. Iar tu, Ioane Valahule, privind cu ochii duhului tau dincolo de hotarele zarilor si veacului acestuia, ai multumit lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 12:

Cu cântari cinstim amintirea ta, fericim chinurile tale si neclintita rabdarea ta, marim si laudam barbatia ta cea neînvinsa, binecuvântându-te ca pe un mare ajutator si pazitor al nostru, si din inima graind:

Bucura-te, tânar mult ispitit;
Bucura-te, luptatorule neostenit;
Bucura-te, nadejdea tinerilor cea tare;
Bucura-te, în nevoi a lor aparare;
Bucura-te, izbavitorul celor umiliti;
Bucura-te, scaparea celor prigoniti;
Bucura-te, ca pe necredinciosi i-ai smerit;
Bucura-te, ca pe iubitorii de Hristos i-ai veselit;
Bucura-te, cel ce întaresti pe cei în suferinta;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit de biruinta;
Bucura-te, cel ce risipesti gândurile necurate;
Bucura-te, alungatorul poftelor spurcate;
Bucura-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul 13:

O, rabdatorule de chinuri, preafericite noule mucenice, purtator al semnelor de biruinta, Sfinte Mucenice Ioane Valahule, asculta acum nevrednica rugaciune ce-ti aducem din toata inima, ca sa ne izbavesti pe noi de napasta, de primejdii, de dureri si de ispite, spre a cinsti pomenirea ta, slavind pe Dumnezeu, Cel de oameni iubitor, ca împreuna cu tine, în veacul ce va sa fie, sa-I cântam Lui: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1

RUGACIUNE

Binecuvântat esti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel neîntrecut în întelepciune si minunat întru lucruri! Caci din iubirea de oameni cea nemasurata, fiind Dumnezeul a toata mângâierea si nadejdea, ai binevoit a ridica dintre semintiile pamântului fii alesi, care prin credinta tare si prin viata pilduitoare sa mentina treaza credinta în puterea si în milostivirea Ta, si sa nu lase neamul omenesc a se prabusi în întunericul cel fara fund al nestiintei de cele înalte si al pacatului.
Binecuvântat esti, Doamne Dumnezeul parintilor nostri, Cel ce primesti cu bunatate si cu îndurare mijlocirile sfintilor bine-placuti Tie, pentru nevoile de tot chipul, duhovnicesti si trupesti, ale nevrednicilor fiilor Tai, cei ce plutesc pe marea cea sarata si de atâtea ori înviforata a acestei vieti vremelnice, pline de ispite si de poveri nenumarate.
Însuti dar, Doamne, pentru rugaciunile Preacuratei Nascatoarei de Dumnezeu si cele ale Sfântului Mucenic Ioan Valahul, primeste si acum smeritele noastre cereri, si ne izbaveste pe noi de toata întâmplarea cea rea, de napasta, de prigoana, de uneltirile celui viclean, ocrotind viata noastra prin milostivirea Ta cea mare, si nu pentru vrednicia noastra. Caci Tu stii neputinta firii omenesti si cunosti pe fiecare, cu casa, cu cererea si trebuinta lui. Primeste, dar, Stapâne, si rugaciunile noastre, aparându-ne de tot raul si daruindu-ne cele spre mântuire. Ca pentru toate cele ce ne-ai dat si ne daruiesti noua în toate zilele vietii noastre, binecuvântat si preaslavit sa fii, Parinte al luminilor si izvorul bunatatilor, dimpreuna cu Cel fara de început al Tau Fiu si cu Preasfântul Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.