Acatistul Sfântului Nectarie (I)

Viața Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina, Episcopul Pentapolei (9 noiembrie)

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1

Veniţi, ucenicilor ai lui Hristos, care însetaţi dupre împărăţia cea cereasca, sa ii aducem laude iubitului nostru ocrotitor, Sfântul Ierarh Nectarie. Si, mulţumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste fata de noi, să’i cântam într’un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Icosul 1

Precum oareşcând marele ierarh Nicolae, carele fusese întemniţat pentru ca l-a pălmuit pre ereticul Arie, fost-a mângâiat de Preacurata Născătoare de Dumnezeu, aşa si tu ai fost mângâiat când ai fost aruncat intru temniţa prigonirilor, iar Sfântul Nicolae arătatu-ţi-s-a in vis, spunându-ti: „Eu te voi înălţa sus, sus de tot…” Prin care minune ni se arata noua măsura sfinţeniei tale, ca sa iţi cântam:

Bucură-te, bucurie a Bisericii drept-slăvitoare;
Bucură-te, dar dăruit lumii de către Cela ce se dăruieşte pre Sine celor credincioşi;
Bucură-te, reazim al călugărilor si al mirenilor;
Bucură-te, pilda pentru pastorii de suflete;
Bucură-te, încununare a ierarhilor;
Bucură-te, că dispreţuit fiind de oamenii păcătoşi, îmbrăţişat ai fost de Sfântul ierarh Nicolae;
Bucură-te, că nu ne mai trebuieşte altă mărturie despre sfinţenia ta;
Bucură-te, că pustnicului athonit i s’a descoperit că eşti puternic prigonitor al îngerilor căzuţi;
Bucură-te, dascăl al celor care se străduiesc să înveţe theologia, sporind întru rugăciune;
Bucură-te, hram al multor biserici şi paraclise;
Bucură-te, icoana a lui Hristos zugrăvită de Duhul Sfânt in vremile din urma;
Bucură-te, apostole al mântuirii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 2

Întrebându-te Hristos în vis care este pricina pentru care plângi, răspunsu-i-ai a doua zi, scriindu-i ca sărăcia, frigul si foametea întunecă frumuseţea copilăriei tale. Si, dintru rânduiala dumnezeiască, deschizând scrisoarea ta, Themistokle neguţătorul s’a sârguit a’ţi trimite cele spre trebuinţă, iară tu, văzând cum răspuns-a Dumnezeu la cerinţele tale, L-ai lăudat cu ochii înlăcrimaţi, cântându-I: Aliluia!

Icosul 2

Nu de un neguţător precum Themistokle au trebuinţă copiii cei necăjiţi, ci de tine, Sfinte Nectarie, ştiind că dragostea ta vine întru întâmpinarea lipsurilor lor, ajutându-le cum nici un neguţător nu poate a le ajuta. Ca primind sprijinul tău, să li se usce lacrimile şi să cânte ţie, cu inima plină de bucurie:

Bucură-te, cela ce i-ai scris Domnului despre ale tale necazuri;
Bucură-te, cela ce ne îndemni a grăi lui Dumnezeu necazurile noastre;
Bucură-te, că Hristos a primit a ta epistolie şi ţi-a trimis prin Themistokle neguţătorul cele de trebuinţă;
Bucură-te, că Hristos ne trimite prin tine ceea ce ne este de folos spre a merge pre calea mântuirii;
Bucură-te, dascăl al copiilor evlavioşi care caută adevărata înţelepciune;
Bucură-te, dezlegare a pântecelor celor neroditoare;
Bucură-te, că uşurezi durerile naşterii când maicile te cheamă întru ajutor;
Bucură-te, văzând pre pruncii care primesc la botez al tău nume;
Bucură-te, că ne povăţuieşti să nu căutam ajutor de la oameni, ci de la Dumnezeu;
Bucură-te, cela ce ai trudit din greu spre a-ţi ajuta familia;
Bucură-te, că îi ajuţi pre oamenii fără de slujbă să îşi găsească de lucru;
Bucură-te, apostole al cumpătării;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 3

Pe nedrept fost-ai prigonit în Alexandria din pricina urzelilor dracesti. Iară tu ai purtat fără a te tulbura crucea răbdării, învăţându-i pre toţi cei prigoniţi să se roage pentru prigonitorii lor şi Domnului să-I cante: Aliluia!

Icosul 3

Ca o slugă credincioasă fost-ai următor vârtuţilor Stăpânului tău, Carele S’a rugat pentru cei care Îl răstigneau pe lemnul Crucii, şi te-ai rugat pentru cei ce te-au răstignit pe Crucea răbdării. Pentru care, folosindu-ne de vârtutea ta, zicem ţie cu glas de bucurie:

Bucură-te, sprijinitor al celor apăsaţi de răutatea celor vicleni;
Bucură-te, că te-ai rugat pentru luminarea celor ce te nedreptăţeau;
Bucură-te, că nu te-ai gândit la binele tău, ci numai la binele Bisericii;
Bucură-te, că nu te-ai tulburat de hulele celora care nu au vrut să asculte învăţăturile tale;
Bucură-te, cela ce l-ai ajutat pre Luchian cel bolnav să nu îşi piardă slujba;
Bucură-te, că fără să te scârbeşti, ai făcut în locul lui curăţenie în locaşul seminarului;
Bucură-te, că, pentru smerenia ta, Hristos ţi-a primit osteneala ca pre o nevoinţă pustnicească;
Bucură-te, că fiind prigonit pe nedrept, răbdat-ai mucenicie fără-de-sânge;
Bucură-te, pavăză a creştinilor batjocoriţi pentru credinţa lor;
Bucură-te, cela ce ne înveţi a primi defăimările necredincioşilor ca pre nişte cununi de mult preţ;
Bucură-te, apostole al răbdării;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 4

Socotit-ai că sufletele din obştea Cuvioasei Xenia aveau trebuinţă de tine şi ai venit cu dragoste întru Eghina, spre a le fi povăţuitor celor ce vroiau sa urce pre scara desavarsirii. Iar ele, cu mulţumire, au cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Mai mult decât ucenicele tale din Eghina, care lepadand lumea au ascultat chemarea cea cereasca, avem noi trebuinta de povatuirea ta, sfinte al lui Dumnezeu, pentru că ispitele ne invaluie si patimile ne apasa, si nu gasim iesire dintru fundatura in care ne aflam. Dar nadajduind spre ajutorul tau iti cantam:

Bucură-te, indrumator al monahilor si al monahiilor care au lepadat intelepciunea acestui veac;
Bucură-te, pavaza a mirenilor care duc o viata jertfelnica;
Bucură-te, ca aduci linistea manastirii in casele acestora;
Bucură-te, cela ce ii iubesti pre cei care poarta in inimi dragostea pentru aproapele;
Bucură-te, luminator al duhovnicilor pentru rugaciunile ucenicilor;
Bucură-te, mana intinsa crestinilor pentru rugaciunile preotilor;
Bucură-te, ocrotitor al copiilor pentru rugaciunile parintilor;
Bucură-te, inteleptitor al parintilor pentru rugaciunile fiilor;
Bucură-te, chivot al rugaciunii de care atingandu-se crestinii gusta dintru pacea veacului ce va sa vie;
Bucură-te, ca ii ajuti pre crestini sa vietuiasca dupa voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, raza a virtutii pre care intunericul acestei lumi nu o poate covarsi;
Bucură-te, apostole al desavarsirii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!

Condacul 5

Mahnitu-s-a batranul pescar vazand ca marea era plina de pesti rapitori si osteneala sa ramanea fara rod. Tu ai blagoslovit cu credinta navodul lui si prin rugaciuni ai izgonit pestii cei rapitori, pentru care pescarul a multumit lui Dumnezeu, cantand: Aliluia!

Icosul 5

Si noi suntem incercati de ale vietii greutati, si noi suntem intristati vazand cum pestii necazurilor au patruns in marea sufletelor noastre. Si, stiindu-ne neputintele alergam la ajutorul tau, precum pescarul de odinioara. Arata-ne puterea mijlocirilor tale, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca sa iti cantam cu inima multumitoare:

Bucură-te, ca ii ajuti pre cei covarsiti de necazuri;
Bucură-te, cela ce cu dragoste alungi deznadejdea dintru inimile noastre;
Bucură-te, ca dai hrana celor ce flamanzesc;
Bucură-te, ca ii imbraci pre cei goi;
Bucură-te, liman al celor fara de adapost;
Bucură-te, cela ce ai pedepsit pre cel ce nu voia sa isi ajute aproapele;
Bucură-te, ca ii indemni pre cei pedepsiti de Dumnezeu sa isi cunoasca pacatele;
Bucură-te, prieten care sari intru ajutorul celor napastuiti si al celor apasati de singuratate;
Bucură-te, ca tanarului care vroia sa se ucida pre sine’si, i-ai intors cugetul cel rau;
Bucură-te, ca ai fost din nou parinte pentru fiica celuia ce isi ucisese fratele;
Bucură-te, noule ierarh Nicolae, carele ai purtat grija de mântuirea ei si a surorilor sale;
Bucură-te, apostol al ajutorului Dumnezeiesc;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!

Condacul 6

Cine poate grai multimea minunilor tale, sfinte al lui Dumnezeu? Ca toti cei care te-au chemat intru ajutor au fost mangaiati intru nevoile lor. Si dimpreuna cu bolnavii care au primit prin tine tamaduire minunata, canta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Apasatoare este crucea bolii, Sfinte Nectarie, si inca mai grea este atuncea cand nu vedem intru ea leacul trimis de Dumnezeu pentru tamaduirea sufletelor noastre. Cerand de la tine sa te rogi lui Dumnezeu pentru inteleptirea celora ce cartesc din pricina bolilor, rugamu-te sa le vii intr-ajutor, tamaduindu-i degraba, ca sa-ti cante impreuna cu noi:

Bucură-te, ca aratandu-te grabnic tamaduitor, indata dupa adormirea ta ai vindecat un bolnav;
Bucură-te, ca cei tamaduiti de tine au marturisit harul tau;
Bucură-te, ceresc doctor fara de arginti, ajutator al doctorilor pamantesti;
Bucură-te, ca usurezi durerile celor ce se inchina la ale tale sfinte moaste;
Bucură-te, ca cei ce se roaga in fata icoanei tale primesc puterea de a indura boala;
Bucură-te, izgonitor al duhurilor necurate si al capateniilor lor;
Bucură-te, cela ce ai tamaduit si tamaduiesti cele mai grele suferinte;
Bucură-te, stiind ca la Dumnezeu nici o boala nu este fara de leac;
Bucură-te, cela ce ai purtat crucea bolii fara sa cartesti;
Bucură-te, ca in chip minunat ai fost tamaduit de Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu;
Bucură-te, ca acum te rogi ei pentru tamaduirea celor bolnavi;
Bucură-te, apostole al vindecarilor trupesti si sufletesti;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!

Condacul 7

Dupre trecerea ta la Domnul, in chip minunat te-ai aratat oamenilor care aveau trebuinta de sprijinul tau, spre a le fi calauza pe calea mantuirii. Si noi, desi nu am primit un asemenea semn, ne-am impartasit de bucuria lor cand am aflat despre aratarile tale, si I-am cantat lui Dumnezeu intr-un cuget cu ei: Aliluia!

Icosul 7

Vedem ca se imputineaza credinta si cum sa raspandeste apostazia si desfraul. Dar, luand aminte la grija pe care ai facut-o aratata celor carora te-ai infatisat dupa adormire, nu ne vom teme de povara ispitelor, ci vom nadajdui intru ajutorul tau. Pre multi i-ai ajutat, aratandu-te lor, dar pre si mai multi i-ai ajutat fara ca ei sa stie de unde le vine ajutorul. Stiind aceasta, iti multumim, graind:

Bucură-te, ca si dupre moarte propoveduiesti credinta ortodoxa;
Bucură-te, mangaindu-i pre crestinii carora te arati in chip minunat;
Bucură-te, ca auzind despre aratarile tale, multi dobandesc nadejde intru ajutorul tau;
Bucură-te, cela ce te-ai aratat de multe ori ucenicului tau, Cuviosul Filothei;
Bucură-te, ca te arati celora ce au trebuinta de mangaierea ta cea sfanta;
Bucură-te, ca nu te arati celora ce cauta cu mandrie semne minunate;
Bucură-te, ca dupre ce te-a vazut fara sa isi dea seama ca ai murit, jandarmul a crezut lui Dumnezeu;
Bucură-te, ca parintele ce iti purta numele a ascultat a ta cerinta de a-ti ridica un paraclis;
Bucură-te, cela ce ai venit ca un pelerin la biserica sa;
Bucură-te, ca ai fost vazut si de alti credinciosi;
Bucură-te, ca primind blagoslovenia ta, Nectarie ieromonahul a fost tamaduit prin rugaciunile tale;
Bucură-te, apostole al biruirii legilor firii prin harul Celui ce a facut cerul si pamantul;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facator de minuni!

Condacul 8

Simţind dintru departare mireasma sfintelor tale moaste, tanara desfranata a venit la mormantul tau, infiorandu-se. Si daruindu-ti podoaba ei cea de mult pret drept multumire ca i-ai infatisat calea catre Hristos, s-a lepadat de pacatele ei, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Nu avem pocainta desfranatei, Sfinte Nectarie, si marea patimilor se lupta sa ne traga intru adancuri. Dar avem nadejde in ajutorul tau cel puternic si, rugandu-te sa ne ridici dintru caderea in care ne aflam, iti cantam unele ca acestea:

Bucură-te, primind darul pacatoasei dimpreuna cu lacrimile ei;
Bucură-te, cela ce nu te scarbesti a-i ajuta pre pacatosii ce se pocaiesc;
Bucură-te, ca ii inveti pre crestini sa se improtiveasca desfraului si patimilor;
Bucură-te, vazand roadele pocaintei noastre;
Bucură-te, cela ce ii indrumi pre pacatosi spre scaunul spovedaniei;
Bucură-te, tunel carele ii trezesti pre cei cari ascund pacatele, batjocorind Taina Spovedaniei;
Bucură-te, duhovnic sfant carele ii ajuti pre crestini sa isi gaseasca pastorii de care au trebuinta;
Bucură-te, cela ce te rogi pentru indreptarea noastra;
Bucură-te, ca ori de cate ori cadem in pacate, ne ajuti sa ne ridicam;
Bucură-te, mangaietor al celora cari se lupta cu ispitele si se leapada de mandrie;
Bucură-te, glas al Evangheliei carele mustri pacatele pe cari lumea le socoteste nevinovate;
Bucură-te, apostole al pocaintei tamaduitoare de suflete;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!

Condacul 9

Urmas al Sfantului Marcu al Efesului te-ai aratat, aparand credinta cea neprihanita de ratacirile ereticilor, si pentru ravna ta Dumnezeu te-a primit in ceata Cuvantatorilor de Dumnezeu, impreuna cu care canti neincetat: Aliluia!

Icosul 9

Aparator ravnitor al predaniilor Sfintilor Parinti ai fost, Nectarie Sfinte, spre obida celora care pretuiau mai mult cugetarea omeneasca decat pre cea însuflată de Dumnezeu. Pentru care te laudam, graind:

Bucură-te, ca ne inveti sa unim dreapta-faptuire cu dreapta-cugetare;
Bucură-te, rudenie dupa duh a Sfantului Marcu, noul apostol din Efes;
Bucură-te, prieten al Sfantului Fotie, inteleptul patriarh al Constantinopolei;
Bucură-te, vestitor al invataturilor Sfintei Biserici;
Bucură-te, aparatorule al celora ce iubesc predaniile Sfintilor Parinti;
Bucură-te, ca asemenea Sfantului Maxim Grecul, ai rabdat prigoană de la cei de o credinta cu tine;
Bucură-te, ca urmand aceluia, ai vadit ratacirile ereticilor;
Bucură-te, ca fara sa te scarbesti de cei de alte credinte, scarbitu-te-ai de minciunile lor;
Bucură-te, pilda ierarhilor cari apara credinta ortodoxa;
Bucură-te, potrivnic al celora cari rastalmacesc adevarul;
Bucură-te, bucurie a celora prigoniti pentru Hristos;
Bucură-te, apostol ravnitor al dreptei credinte;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!

Condacul 10

Din lucrarea vrajmasului, pentru pacatele unor credinciosi sau chiar ale unor nevrednici slujitori ai altarului, unii oameni se smintesc si se departeaza de Biserica. Pune inaintea lor chipul vietuirii tale jertfelnice, o, sfinte al lui Dumnezeu, si, intorcandu-i pre drumul cel bun, invata-i sa cante dimpreuna cu tine: Aliluia!

Icosul 10

In focul incercarilor putina credinta avem, sfinte al lui Dumnezeu, si intru ale noastre inimi cu usurinta se cuibaresc indoiala si deznadejdea. Nu voim sa fim osanditi pentru aceasta de catre Dreptul Judecator, Nectarie Sfinte, ci vrem ca prin ale tale rugaciuni sa fim intariti intru credinta, intru nadejde si intru dragoste, pre care dobandindu-le sa iti cantam:

Bucură-te, ca multi sunt cei ce citesc ori afla despre viata ta cea minunata;
Bucură-te, ca ei te cheama sa le fii ocrotitor;
Bucură-te, ca cei slabi se intaresc prin a ta dragoste;
Bucură-te, alinare a sufletelor zdrobite de incercari;
Bucură-te, indepartand indoiala din inimile noastre;
Bucură-te, invatandu-ne sa nu fim tulburati de sminteala pre carea o imprastie diavolul;
Bucură-te, povatuindu-i pre crestini sa paraseasca pacatul si minciuna;
Bucură-te, balsam pentru inimile ranite de pacat;
Bucură-te, cela ce ne-ai invatat sa nu amestecam lumina cu intunerecul;
Bucură-te, ca gonesti necredinta cu cari ne ispitesc duhurile necurate;
Bucură-te, marturie a imparatiei cerurilor;
Bucură-te, apostole al vârtuţii pentru păstori şi pastoriti;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!

Condacul 11

Trupul tau a devenit Templu al Duhului Sfant si moastele tale au izvorat buna-mireasma, vadind harul pre carele l-ai primit de la Dumnezeu. Si, inchinandu-se sfintelor tale moaste, cei credinciosi prind putere intru lupta cea duhovniceasca, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

„Eu L-am rugat pre Dumnezeu ca moastele mele sa fie impartite in intreaga lume”, i-ai spus femeii carea se intristase, nestiind pricina pentru care la multa vreme dupre adormirea ta, trupu-ti parea sa se supuna legilor firii. Si din oasele tale au izvorat mir, de a carui mireasma s-au minunat credinciosii din toata lumea care s-au invrednicit sa primeasca in bisericile lor cate o particica dintru ale tale sfinte moaste. Pentru care iti canta:

Bucură-te, ca Domnul a voit ca lumea intreaga sa afle de sfintenia ta;
Bucură-te, ca trupul tau a fost biserica vie;
Bucură-te, ca inima ta a fost altar al lui Dumnezeu;
Bucură-te, ca atunci cand monahiile vrut-au sa iti puna epitrahilul pre sfintele-ti moaste, ti-ai ridicat capul;
Bucură-te, ca desi te desfatezi de frumusetile raiului, nu te departezi de cei cari te cinstesc;
Bucură-te, ca rugandu-se la al tau mormant, monahiile au prins aripi duhovnicesti;
Bucură-te, ca urmand povetele tale, Cuvioasa Xenia igumena a primit alese daruri duhovnicesti;
Bucură-te, ca ucenica ta a dobadit a vederii cu duhul harisma;
Bucură-te, ca inchinandu-se la racla ta, Cuviosul Filothei a ravnit a-ti urma pre calea sfinteniei;
Bucură-te, ca si dupre ce trecut-ai la Domnul, i-ai îndrumat paşii spre intrarea intru împărăţia cea cereasca;
Bucură-te, văzându-i pre credincioşii cari aflând despre vieţuirea ta, pun început bun mântuirii;
Bucură-te, apostole al sfinţirii creştinilor in vremile din urma;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 12

Tămăduind-o de a ei boala pre femeia ce purta numele Sfintei Parascheva, ai mustrat-o mai apoi ca nu a sârguit sa mărturisească altora al tău ajutor. Si, primind cu smerenie mustrarea ta, ea a scris de îndată cum ai vindecat-o, îndemnându-ne sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Pentru a nu fi mustraţi ca femeia aceea, chiar de nu avem priceperea de a mărturisi minunile tale, nu vom tăcea a le grai altora despre ajutorul pre carele îl dai celora cari se roagă ţie. Pentru ca dimpreună cu noi si dânşii sa te laude cu glas de bucurie, spunând:

Bucură-te, ocrotitorule, de minuni săvârşitor;
Bucură-te, ierarh făcător de minuni;
Bucură-te, mare făcătorule de minuni;
Bucură-te, că nu ne săturăm a-ti aduce lauda;
Bucură-te, floare aleasă a raiului;
Bucură-te, prieten al creştinilor care dau mărturie despre puterea ta;
Bucură-te, învăţându-ne sa mărturisim ale tale minuni;
Bucură-te, ca nu vrei sa ţinem lumina sub obroc;
Bucură-te, primind rugăciunile celor credincioşi cari au nădejde intr-ajutorul tău;
Bucură-te, că nemăsurata mulţime ti-a mulţumit pentru ajutor;
Bucură-te, mustrătorule al celor nerecunoscători;
Bucură-te, apostole al minunilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 13

O, Sfinte Nectarie, sprijin al celor care Îl mărturisesc şi Îl vor mărturisi pre Hristos printr-a lor viaţă, răbdând felurite prigoane din partea văzuţilor si nevăzuţilor vrăjmaşi, ocroteşte-i cu puterea ta pre toţi creştinii, uşurându-le suferinţele şi întărindu-i întru lupta cea duhovnicească, pentru ca dimpreună cu tine să cânte Dumnezeului celui Viu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)

Apoi iarăşi se zice Icosul 1 si Condacul 1

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie

O, preasfinte si intru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primeşte aceasta putina rugăciune de la noi, nevrednicii robi, căci către tine, ca de la un adevărat izvor de tămăduiri si grabnic folositor si ajutător preaminunat scăpând, si către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugam ţie: Vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia si ticăloşia noastră. Vezi rănile sufletelor si ale trupurilor noastre. Rugamu-ne ţie, Nectarie Sfinte, sârguieşte de ne ajuta cu neîncetatele si sfintele tale rugăciuni, si ne sprijineşte pre noi, robii tai. Ia aminte la suspinele noastre si nu trece cu vederea pre noi, ticăloşii si scârbiţii, că ştim, sfinte al lui Dumnezeu, ca de ai si pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu si astăzi luminat vieţuieşti intru împărăţia cea gătita sfinţilor, fiindcă ne-am încredinţat ca si dupre mutarea ta din viata aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul tău si cu credinţa ti s’a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pre tine, de minuni făcătorule, si trecutu-l-ai cu vederea? Sau cui, intru dureri fiind, si spre ajutorul tău alergând, nu i-ai uşurat suferinţa?

Minunile si ajutorul tău ne-au făcut si pre noi, ticăloşii si scârbiţii, sa te chemam intru ajutor. Auzit-am ca trupul tău a rămas neputrezit, pentru a întări intru noi credinţa in înviere. Auzit-am si ca din dragoste pentru norodul credincios, mai apoi L-ai rugat pre Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor tale moaşte sa se răspândească in toata lumea. Ştim, o, alesule ierarhe, de mulţimea tămăduirilor pre care le-ai săvârşit, nou doctor fără de arginti arătându-te. Nu cunoaştem nici suferinţă si nici durere, pre care sa nu le poţi alina. Nu cunoaştem nici o boala căreia tu sa nu ii poţi aduce tămăduire, daca tămăduirea este spre mântuirea celor ce se roagă ţie. Dar mai mult decât atât, nu numai ca ai tămăduit boli despre cari doctorii ziceau ca nu pot fi tămăduite, ci si pre mulţi bolnavi i-ai ajutat a se întări intru credinţa si intru răbdare, si sa ia plata de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Si aceştia, fără sa primească tămăduirea trupeasca, au primit tămăduirea sufleteasca si i-au mulţumit Domnului ca prin ghimpele bolii au fost aduşi de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea larga a patimilor la calea cea îngusta a mântuirii.

Aceste minuni ale tale, sfinte, ne-au făcut si pre noi a crede ca la orice facere de bine eşti gata ajutător si grabnic folositor si sprijin minunat. Drept aceea, suntem încredinţaţi ca pre tot cela ce aleargă la tine, cerând cu credinţa ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta si noi credem ca si acum acelaşi eşti, sfinte, precum atunci când i-ai ajutat pre cei cari au alergat la tine. Slaba este credinţa noastră, dar fiind scârbiţi si păgubiţi, la tine alergam cu credinţa si cu lacrimi. Îngenunchind, rugamu-ne ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, sa te rogi pentru noi lui Hristos Fiul lui Dumnezeu, Cela ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a ascultat şi te-a întărit si te-a primit intru cereştile locaşuri.

Către Acela roagă-te, ca sa fim si noi ajutaţi si miluiţi pentru rugăciunile tale, si din pagube si necazuri izbăviţi, ca sa lăudam si sa binecuvântam si sa slăvim intru tot lăudatul si prea puternicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum si pururea şi in vecii vecilor. Amin.