Canon de rugăciune la Maica Domnului, pentru milostivire

Cântarea I

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Maică Multmilostivă prin naşterea Ta ai surpat moartea ce se sălbăticise de demult; pentru aceasta strigăm Ţie: Bucură-Te mântuirea celor robiţi! Bucură-Te înnoirea tuturor, Maică Preacurată!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Pe Tine Te lăudăm şi prin mijlocirea Ta scăpăm din cursele cele de multe feluri ale celui viclean şi rău. Pentru aceasta strigăm Ţie Născătoare de Dumnezeu: Bucură-Te căderea diavolilor şi întărirea noastră a credincioşilor!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Tatăl a binevoit şi prin umbrirea Sfântului Duh, Fiul S-a pogorât în pântecele Tău, Preanevinovată Stăpână a Lumii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Bucură-Te! – strigăm Ţie, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti folositoare tuturor celor care sunt în nevoi şi a celor care scapă sub Sfânt Acoperământul Tău, Stăpână.

Cântarea a III-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Moise – Proorocul de demult, Te-a închipuit pe Tine, zicând: Rug însufleţit şi nears eşti, Fecioară, Ceea ce ai în pântece Focul Dumnezeirii!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Fiul Tău, ascultând rugăciunea Ta, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, se milostiveşte spre sufletele noastre, ca un Iubitor de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Pe unul din Treime ai născut cu nespusă minune, Maică Prealăudată, pe Care L-a lăudat adunarea pruncilor strigând:Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Ştiindu-Te pe Tine a fi Maică a Lui Dumnezeu, ne rugăm Ţie să ne izbăveşti de greşelile noastre cele de voie şi cele fără de voie.

Cântarea a IV-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Fără încetare, strigă către Tine bolnavul slăbănogit în boala cea fără de vindecare, pe care auzindu-l Preasfântă Maică l-ai vindecat.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Zapisul boierului celui ce scrisese cu sângele său, l-ai scos din mâna celui rău cu puterea Ta cea Atotstăpânitoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, auzind de puterea Ta, cu care i-ai izbăvit pe mulţi din primejdii, ne rugăm Ţie: Cea care ai născut pe Cel Slăvit în Treime, roagă-Te Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, să ne mântuiască de partea cea de-a stânga!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Preasfântă Fecioară cu adevărat Tu eşti scăparea noastră din amărâtul păcat al lui Adam, cel întâi zidit.

Cântarea a V-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Miluieşte-mă, Maica Lui Dumnezeu, aşa cum ai miluit-o pe femeia căreia i se umflase tot trupul, că nu am altă nădejde sau ajutor afară de Tine!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Preacurată Fecioară pentru păcatele mele mă rog Ţie şi pentru că L-ai născut pe Fiul Lui Dumnezeu, Care pentru noi s-a făcutOM, pentru aceea
am năzuit la Tine, eu, ticălosul, ca să Te rog să mă miluieşti!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Stăpâna Îngerilor, Maica săracilor, Ajutorul celor străini şi Bucuria celor necăjiţi, la cunoştinţa Ta, la ajutorul Tău şi la Acoperământul Tău scap, ca să mă miluieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Milostiveşte-Te de mine, Maica Lui Dumnezeu, aşa cum Te-ai milostivit de cele două fecioare curate, trimiţându-le lor cununi din Cer!

Cântarea a VI-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Bucură-Te Cea plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine! – a strigat Aglaida şi l-a izgonit pe cel rău, care-i făcea supărare în tot ceasul.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Cu tot sufletul strig către Tine, Maica Lui Dumnezeu, ca să mă miluieşti şi să mă acoperi sub Sfânt Acoperământul Tău, când Fiul Tău va veni
iar ca să judece lumea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Cu cântări întreite strigăm Ţie: Bucură-Te Cea care ai născut Lumina lumii! Bucură-Te Cea care ne mântuieşti de primejdiile noastre! Bucură-Te Maica Lui Hristos, Dumnezeul nostru!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Cu ce cuvinte Te vom lăuda Preasfântă Maică a Lui Dumnezeu? Cu ce ochi vom căuta la chipul Tău cel neasemuit de frumos, zugrăvit în atâtea icoane? Cu ce urechi vom auzi glasul Tău dulce, care este bucuria Îngerilor? Cum ne vom putea apropia vreodată de Tine, Preasfântă, fiind noi plini cu toate necurăţiile păcatelor noastre? Auzi doar strigătul nostru: Miluieşte-ne, Maica Milostivirii!

Stihiri

Partenie pustnicul, Cel care mergea la muntele Sinai de se închina Sfântului Rug, aducându-şi aminte de minunea naşterii Tale, cea întru tot lăudată, striga către Tine: Bucură-Te Minunea cea de Îngeri mult lăudată, Maica Făcătorului tuturor! Spre nevoinţă să ne sârguim şi dezmierdările lumeşti toate să le urâm şi la Domnul pururea să ne gândim şi de Dânsul să ne lipim, ca să ne deschidă şi nouă uşa milostivirii Sale şi precum a dat iertare slăbănogului pe care l-a vindecat sufleteşte şi trupeşte, vameşului şi altora mulţi, să ne sârguim şi noi să-I aducem lacrimi vrednice de pocăinţă şi să-I strigăm Lui: Milostive, primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, Care se roagă pentru noi, pe care O laudă Îngerii în Cer! Şi noi pe Pământ cu buze de tină strigăm către Dânsa: Bucură-Te Minunea cea de Îngeri mult lăudată, Maica Făcătorului tuturor! Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi, Preasfânta Stăpână, ci primeşte rugăciunea robilor Tăi, că necazurile ne cuprind şi nu putem răbda săgetările ispitorilor, că altă mângâiere nu avem afară de Tine, Maica Luminii! Nimeni din cei care aleargă la Tine nu iese ruşinat, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară! Te ştim ca Alinătoarea celor în necazuri, Ajutătoarea celor neputincioşi şi Te rugăm izbăveşte-ne pe noi, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Pacea celor din războaie, Liniştea celor înviforaţi, Cea Grabnic Ajutătoare creştinilor!

Cântarea a VII-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Pe Mângâietorul tuturor născând, Maică Prealăudată, ai rămas Curată ca şi înainte de naştere. Pentru aceasta strigăm: Bucură-Te Peacurată
Maică! Pe Tine bine Te cuvântăm întru toţi vecii!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Fecioară ai fost mai înainte de naştere şi în naştere iarăşi ai fost Fecioară şi după naştere iarăşi Fecioară ai rămas! Pentru aceasta Preasfântă
Fecioară Maria bine Te cuvântăm întru toţi vecii!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Învăluindu-ne în această lume şi căzând în noroiul păcatelor noastre, alergăm la Tine, Împărăteasa sufletelor noastre şi Te rugăm:Vino degrabă şi ne scoate pe noi din adâncul răutăţilor noastre! – că pe Tine Peacurată Maică bine Te cuvântăm întru toţi vecii!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

La Tine este scăparea noastră şi în Tine ne-am pus nădejdea! Tu ne ajută nouă, că poţi toate câte le voieşti, Maica Făcătorului tuturor!

Cântarea a VIII-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Pe Împărăteasa Cerului şi a Pământului, Care L-a născut neispitită de nuntă, pe Iisus Hristos – Fiul Lui Dumnezeu, pe care O laudă Oştile Îngereşti,
lăudaţi-O şi preaînălţaţi-O în toţi vecii! Sfântă Maria pe Tine Te Preaînălţăm întru toţi vecii!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Daniil, Proorocul, a închipuit naşterea Ta, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, că ai purtat în pântecele Tău pe Făcătorul Cerului şi al Pământului, pe Care născându-L ai rămas nestricată. Sfântă Maria pe Tine Te Preaînălţăm întru toţi vecii!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Pe Dumnezeu, Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care S-a pogorât în pântecele Tău prin umbrirea Sfântului Duh, L-ai născut fără stricăciune. Sfântă Maria pe Tine Te Preaînălţăm întru toţi vecii!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Pe Tine, Maica Lui Dumnezeu, folositoare Te-am câştigat, ajutătoare în primejdiile noastre Te avem şi Te rugăm să fii mântuirea desăvârşită pentru suflete noastre! Sfântă Maria pe Tine Te Preaînălţăm întru toţi vecii!

Cântarea a IX-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Isaia, de demult dănţuind, a strigat:Iată Fecioara în pântece va lua şi va naşte Fiul! Pentru aceasta strigăm Ţie: Bucură-Te Ceea ce ai purtat
în pântecele Tău pe Cel mai înainte de toţi vecii! Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Proorocul David Te-a lăudat în cartea Psalmilor, arătându-Te Maica Făcătorului tuturor. Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Ce limbă omenească Te va lăuda pe Tine după vrednicie, Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii? Pentru aceasta cu vorbă de slavă strigăm Ţie: Bucură-Te Cea care de Îngeri eşti mult lăudată, Domnul este cu Tine!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Roagă-Te către Milostivul Dumnezeu pentru noi păcătoşii, care greşim în tot ceasul, ca să ne fie nouă Milostiv în ziua Judecăţii!

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi Preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim!

S-a rugat demult către Tine, Preacurată, Maria Egipteanca, pe care auzind-o ai învrednicit-o a vedea şi a săruta Crucea Fiului Tău. Pentru aceasta strigăm către Tine: Roagă-Te Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, ca să Se milostivească spre noi, să nu ne osândească după păcatele noastre, ci să ne miluiască pe noi, ca un Iubitor de oameni!

Stihiri

Cu ce cununi de laudă vom încununa pe Maica Lui Dumnezeu,Care S-a arătat scaun Cerescului Împărat, Care se roagă pentru noi către Milostivul Dumnezeu şi ne izbăveşte din fărădelegile noastre? Către Dânsa să strigăm:Bucură-Te, Preacurată, că prin Tine a fost cu noi Domnul Puterilor! Roagă-Te la Milostivul Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre!

Cu ce podoabe de cântări vom lăuda pe Maica Lui Dumnezeu, Care S-a învrednicit a fi Împărăteasă a toate, Care S-a arătat mai înaltă decât Cerurile şi Mai Sfântă decât toţi Sfinţii? Către Dânsa să strigăm: Roagă-Te, Preacurată, cu toţi Sfinţii, să se mântuiască sufletele noastre!

Cu ce flori duhovniceşti vom încununa pe Maica Lui Dumnezeu, Care S-a arătat Scară Cerească, prin care am aflat lesne suire către Dumnezeu? Toţi să ne adunăm şi să O lăudăm strigând:Bucură- Te, Preacurată, prin care am aflat Har!Bucură-Te, că prin Tine s-a dat bucuria!Bucură-Te nădejdea sufletelor noastre! Roagă-Te, Preacurată, ca Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Cu ce cântări mângâietoare vom încununa pe Maica Lui Dumnezeu, pe care O laudă Îngerii din Ceruri cu cântări, fără încetare strigând? Bucură-Te Mărirea noastră! Bucură- Te Mântuirea pământenilor! Bucură-Te Ceea ce eşti scaun Împăratului nostru! Şi noi păcătoşii, să strigăm: Roagă-Te Preacurată, către Cel pe care L-ai născut fără stricăciune, să mântuiască sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Veniţi toţi pamântenii să facem prăznuire Maicii Lui Dumnezeu, Cea care ne izbăveşte din mâinile celui viclean şi rău, precum a izbăvit-o pe femeia care se ruga Ei şi a înviat-o de şi-a spovedit păcatul! Vezi, dar, suflete al meu, pentru ce te leneveşti şi nu strigi către Maica Lui Dumnezeu? Doamnă Atotstăpânitoare, Care ai născut cu nespusă minune pe Domnul Cel Iubitor de oameni, pe Acela roagă-L să ne miluiască pe noi!

Rugăciune către Preacurata Născătoare de Dumnezeu

O, Preamilostivă şi Sfântă Maică, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primeşte această puţină rugăciune a mea, din buzele mele cele întinate şi o du Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, Care S-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră şi pentru noi păcătoşii S-a răstignit şi S-a îngropat şi a Înviat a treia zi. Deşi sunt păcătos şi fărădelege,cr ed, Maică Sfântă, că Iubitorul de oameni, prin nemăsurata Lui milostivire, mă va primi şi mă va milui dacă mă voi pocăi sincer şi din toată inima! Maică Preasfântă, pe Tine mijlocitoare bună Te avem! Milostiveşte-Te şi spre mine, Doamna mea, că poţi toate câte le voieşti, iar pe cele ce le ceri de la Fiul Tău, Domnul Ţi le dă fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoare creştinilor. Pe Tine bine Te cuvântăm, Te preaînălţăm şi Ţie Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău, Preasfântă Fecioară Maria! Amin!