Paraclisul Sfintei Mucenițe Tatiana

Viata Sfintei Mucenite Tatiana fecioara (12 ianuarie)

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Doamne miluieste. (de 12 ori)

Veniti sa ne închinam Împaratului nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne închinam si sa cadem la Hristos, Împaratul nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne închinam si sa cadem la Însusi Hristos, Împaratul si Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea întru adevarul Tau, auzi-ma întru dreptatea Ta, si sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Ca a prigonit vrajmasul sufletul meu, împilat-a la pamânt viata mea, asezatu-m-a întru întuneric ca pe mortii veacului. Si s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adusu-mi-am aminte de zilele cele din început, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins-am catre Tine mâinile mele, sufletul meu ca niste pamânt fara de apa Tie. Degrab auzi-ma, Doamne, slabit-a duhul meu. Sa nu întorci fata Ta de la mine si ma voi asemana celor ce se pogoara în groapa. Auzita fa mie dimineata mila Ta, ca spre Tine am nadajduit. Arata-mi mie, Doamne, calea în care voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-ma de la vrajmasii mei, Doamne, la Tine am scapat, învata-ma sa fac voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu; Duhul Tau cel bun ma va povatui la pamântul dreptatii. Pentru numele Tau, Doamne, ma vei via, întru dreptatea Ta vei scoate din necaz sufletul meu si întru mila Ta vei sfârsi pe vrajmasii mei. Si vei pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau.

Slava… Si acum… Aliluia (de 3 ori)

Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului.

Când te-ai luminat din destul cu lumina Domnului, avutia ai urât, numai cea cereasca iubind. Si îmbucurându-te aratat cu tarie muceniceasca, ai alergat catre osteneli peste masura, drept aceea surpând pe vrajmasul, ti-ai împletit cununi de biruinta, o, Tatiano, de Dumnezeu fericita.

Slava…

Când ai curatit întinaciunea sufletului si vapaia pacatului cu roua dumnezeiescului Duh, Care îti ajuta, atunci ai legat gurile fiarelor în mijlocul privelistii, dându-ti barbateste trupul spre chinuri, pentru aceasta surpând pe vrajmasul, ti-ai împletit cununa de biruinta, o, Tatiano, de Dumnezeu fericita.

Si acum…

Nici sabie, nici foc, nici chinuri sau scârbe, nici foamea, nici tot felul de munci nu au racit dragostea ta catre Domnul. Caci cautându-L pe El cu inima fierbinte, toate cele vazute le-ai defaimat, Mucenita, si ai locuit înlauntrul camarii celei dumnezeiesti a Mirelui, facându-te mireasa Împaratului tuturor.

Pesna 1 (glas al 8-lea)

Sfânta mucenita Tatiana, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind înfrumusetata cu lumini mucenicesti, stai înaintea Preacuratului tau Mire, mucenita, cerând sa se mântuiasca de greselile pierzatoare de suflet, cei ce te lauda pe tine.

Sfânta mucenita Tatiana …

Avutia cea stricacioasa nici nu ai bagat-o în seama, Mucenita, cu osârdie cautând avutia cea nestricacioasa si vecuitoare în ceruri si, bucurându-te, ai intrat în privelistea mucenicilor.

Slava…

Spre chinuri, spre dureri, si spre batai de multe feluri, ai alergat fara temere Mucenita, ca ai avut întru ajutor Darul Mântuitorului întarindu-te.

Si acum…

Ceea ce ai nascut izvorul nepatimirii, tamaduieste-ma pe mine, cel ce sunt ranit de patimi si din focul cel vesnic ma rapeste, ceea ce singura esti de Dumnezeu daruita, Fecioara.

Pesna 3

Întreitele valuri ale chinurilor împresurându-te, nu au putut misca turnul inimii tale, prea laudata, caci era întarit pe piatra dragostei lui Hristos, Caruia Îi strigai: Nu este sfânt afara de Tine, Doamne.

Cel ce a purtat neputinta oamenilor, a întraripat neputinta ta cu puterea Sa. Pentru aceasta, pe balaurul, ca pe un neputincios l-ai trântit la pamânt, Mucenita, strigând cu credinta: Nu este sfânt afara de Tine, Doamne.

Slava…

Râurile nelegiuirii le-ai uscat, cu râurile sângiuirilor tale, fericita. Iar acum te îndulcesti de râul desfatarii si locuiesti în lumina neînserata, strigând: Nu este sfânt afara de Tine, Doamne.

Si acum…

Zamislirea si nasterea ta este mai presus de cuvânt, ca ai nascut pe Cel ce a facut veacurile cu cuvântul, Care a izbavit de necuvântare marginile lumii, Fecioara neispitita de barbat, pe Care roaga-L totdeauna, sa ne mântuim noi.

Irmosul (glasul al 2-lea) „Pe piatra credintei, întarindu-ma, largit-ai gura mea asupra vrajmasilor mei, ca s-a veselit duhul meu a cânta: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru si nu este drept afara de Tine, Doamne”.

Ectenia. Miluieste-ne pe noi… si pomenirile.

Sedelna (glas 1)

Pre urmele iubitului tau urmând, cinstito Tatiano, cu osârdie ai râvnit mortii Aceluia si patimii celei curate: Pentru aceasta ai si aflat camara cea cereasca, purtând cununa nestricata, dupa vrednicie, si slava nemuritoare.

Slava… si acum…

A ta folosinta agonisind, Preacurata, si cu rugaciunile tale din nevoi izbavindu-ne, cu crucea Fiului tau pretutindeni fiind paziti, dupa datorie pe tine toti, cu buna credinta, te marim.

Pesna 4 (glas al 8-lea)

Frumoasa statornicie a sufletului având Tatiana, stralucind cu frumusetea bunei credinte si cu lumina muceniciei minunat, se salasluieste cu Mirele cel curat.

Pe cei fara de lege ce îti zgâriau obrazul cu fier, îi chinuiau nevazut îngerii ceresti, fiind trimisi de la Dumnezeu spre ajutorul tau, Mucenita, care s-au minunat de rabdarea ta.

Slava…

Propovaduind pe Hristos, dupa lege, ai biruit pe cei fara de lege si te-ai adus Lui jertfa fara prihana, bine primita si prea desavârsita, strigând: Pe Tine iubindu-Te, Mântuitorule, ma jertfesc.

Si acum…

Catre liman linistit îndrepteaza-ma, Mireasa a lui Dumnezeu prea sfânta, ca furtuna si valul pacatului ma viscolesc, suflându-se cumplit de vânturile duhurilor celor viclene, care ma necajesc.

Pesna 5

Frica lui Dumnezeu primind-o în pântecele cugetului, ai nascut minunat duh de marturisire mântuitoare si de mucenicie, ceea ce esti cu cuget viteaz, patimind tare si biruind începatoriile cele potrivnice.

Ceea ce s-a împreunat cu tine prin nepatimire, urmând patimii Tale celei cinstite si fericite, Datatorule de viata, Hristoase, patimeste cu osârdie, taindu-i-se madularele, strigând: Alt Dumnezeu afara de Tine nu stiu.

Slava…

Cu raza luminatoare stralucesti, luminându-te cu luminarea Sfântului Duh, si luminezi inimile credinciosilor risipind întunericul pacatului, Mucenita a lui Hristos, purtatoare de chinuri prea cinstita.

Si acum…

Norul cel luminos al soarelui, lumineaza-mi mie lumina ca sa risipeasca întunericul pacatelor mele. Da-mi mâna, celui cazut în noroiul pacatelor, ridica-ma de unde zac, ca tu singura esti îndreptarea lui Adam cel cazut.

Pesna 6

Daca a cunoscut cinstita mucenita ca ai fost întins pe lemn, Hristoase, rabda spânzurare si zgârieturile trupului, pentru dragostea Ta, Atotputernice.

Salbaticele fiare s-au rusinat de tine, când te chinuiai barbateste în mijlocul privelistii, ca si mai înainte Tecla, ceea ce a patimit, a carei râvna ai avut, pururea fericita.

Slava…

Venindu-ti îngeri ceresti în mijlocul temnitei, te-au luminat cu lumina, usurându-te de dureri si marindu-te ca pe o mielusea a lui Dumnezeu.

Si acum…

Din toate neamurile te-a ales pe tine podoaba lui Iacov, pe care te-a iubit Facatorul, Prea curata, si din tine rasarind, S-a aratat.

Irmosul (glasul al 2-lea) „Întru adâncul pacatelor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii cel neurmat, din stricaciune, Dumnezeule, scoate-ma.”

Condacul, glas 4

Podobie: Aratatu-te-ai astazi lumii…
Luminat ai stralucit întru patimirea ta, rabdatoare de chinuri, si ca o frumoasa porumbita, catre cer ai zburat, Tatiano! Roaga-te dar pentru cei ce pururea te cinstesc pe tine.

Prochimen, glas 4: Scumpa este înaintea Domnului moartea cuviosilor Lui…

Sfinta Evanghelie de la Marcu.

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Aveti credinta în Dumnezeu, ca amin zic voua, ca cela ce ar zice muntelui acestuia: Ridica-te si te arunca în mare, si nu se va îndoi în inima sa, ci va crede ca ce zice, va fi, fi-va lui orice va zice.
Pentru aceea zic voua: toate câte cereti, rugându-va, sa credeti ca veti lua si va fi voua. Si când stati de va rugati, iertati orice aveti asupra cuiva, ca si Tatal vostru Cel din ceruri sa ierte voua greselile voastre. Cereti si se va da voua, cautati si veti afla; bateti si se va deschide voua. Ca tot cel ce cere, ia, si cel ce cauta, afla, si celui ce bate, i se va deschide. Sau care este omul acela dintre voi, de la care de va cere fiul lui pâine, au doara piatra îi va da lui? Sau de va cere peste, au doara sarpe îi va da lui? Deci daca voi, rai fiind, stiti sa dati daruri bune fiilor vostri, cu cât mai vârtos Tatal vostru Cel din ceruri va da cele bune celor ce cer de la dânsul?

Slava, glas 2…

Pentru rugaciunile sfintei Mucenite Tatiana, Milostive, curateste multimea greselilor noastre.

Si acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea greselilor noastre.
Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta…

Sfânta Mucenita Tatiana, ceea ce ai patimit pentru Hristos, Mirele tau, mijloceste pentru iertarea pacatelor si pentru izbavirea noastra din necazuri si primejdii, ca ceea ce ai îndrazneala catre Mântuitorul si Domnul, prea fericita.

Preotul: Mântuieste, Dumnezeule, poporul Tau… si Cu mila si cu îndurarile…

Pesna 7 (glas 8)

Taindu-te tare cu sabia, ai rabdat cu tarie taierea sânilor, ca o nebiruita, si cu foc din cer ai ars, Mucenita, pe cei ce nu voiau sa se închine lui Dumnezeu, pe Care toata faptura marindu-L, Îl lauda.
Purtând în inima dumnezeiescul foc al dragostei Tale, Hristoase, cea pururea pomenita nu s-a temut de focul cel asemenea cu dânsa rob, asemanându-se la barbatie si la tarie tinerilor celor de mai înainte.

Slava…

Salbaticia fiarelor s-a supus tie, cascarile leilor le-ai trecut nevatamata, marindu-te pe tine Dumnezeu, pe Care L-ai slavit, plinind patimile Lui în trupul tau, prea laudata.

Si acum…

Ceea ce ai nascut noua viata ipostatica, Care cu moartea pe moarte aratat o ai pierdut, omoara patimile trupului nostru, care te cinstim pe tine, cu credinta curata, ca pe o Nascatoare de Dumnezeu si proslavita.

Pesna 8

Împodobindu-te cu bunatati, te-ai înfrumusetat cu podoabele muceniciei si te-ai logodit cu mirele cel mai frumos decât toti oamenii, stralucind cu frumusetea nemuririi, Tatiano, de Dumnezeu cugetatoare.
Împreuna cu slujitorii cei fara de trup, preamareai la închisoare pe marirea dumnezeiestii straluciri, ramânând neapropiata de toti cei ce erau tinuti de întunericul înselaciunii.

Binecuvântam pe Tatal…

Zdruncinarea madularelor tale a slabit mestesugirile vrajmasului si curgerea sângiuirilor a uscat pâraiele cele cumplite ale nedumnezeirii, aratându-ne noua multimea minunilor tale.

Si acum…

Mântuieste-ne si milostiveste-te spre noi, ceea ce ai nascut mai presus de cuvânt, pe Înduratorul Dumnezeu Mântuitorul, ridicând de la noi arsurile cugetelor si zaduful patimilor, cu rugaciunile tale, Maica, prea curata fecioara.

Irmosul.Sa laudam bine sa cuvântam…

„Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la cei trei tineri credinciosi si vapaia întru racoreala o a prefacut, ca pe Domnul laudati-L, lucrurile, si-L preaînaltati întru toti vecii.”

Pesna 9

Dupa chinurile cele multe, cumplitul judecator te-a pus la osânda sabiei, Mucenita, la a carei suire s-au veselit cetele îngeresti, iar Hristos te-a încununat pe tine, cu dreapta cea atotputernica, ca pe una ce te-ai chinuit dupa lege.

Împreuna cu cetele cele prea luminate ale mucenicilor te-ai salasluit si, apropiindu-te mai aratat la Dumnezeu, vezi cele ce vad îngerii si ca o fecioara curata locuiesti în camara Mirelui tau, rugându-te sa se mântuiasca cei ce cu dragoste te cinstesc.

Slava…

Izvor pecetluit si gradina închisa, dar cinstit si sfintit, mireasa a lui Hristos nestricata, jertfa si junghiere, mielusea si porumbita a Stapânului tuturor, te propovaduim, Tatiano.

Si acum…

Ceea ce primesti glasurile celor ce cu credinta cer de la tine folosinta, care singura esti scaparea credinciosilor, mântuieste, milostiveste-te Stapâna, pazeste de stricaciune si de toata asuprirea pe cei ce cu dragoste si cu credinta pururea te maresc.

Irmosul (glasul al 2-lea) „Pe Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu, Carele cu negraita întelepciune a venit sa înnoiasca pe Adam, cel cazut prin mâncare întru stricaciune, din sfânta Fecioara negrait întrupându-se pentru noi, credinciosii, cu un gând întru laude Îl marim.”

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decât heruvimii si mai marita fara de asemanare decât serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu Cuvântul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.

Ectenia. Miluieste-ne pe noi… si pomenirile.

Troparul, glas 4

Mieluseaua ta, Iisuse, Tatiana, striga cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc, si spre Tine cautând ma chinuiesc, si împreuna ma rastignesc, si împreuna ma îngrop cu botezul Tau, si patimesc pentru Tine, ca sa si împaratesc întru Tine, si mor întru Tine, ca sa viez întru Tine, ci ca pe o jertfa fara prihana, primeste-ma pe mine, ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mântuieste sufletele noastre.

Slava…

Pentru dragostea lui Hristos ai rabdat chinuri, tu, Tatiano, cea cu gând vitejesc, si puterea dracilor vitejeste o ai pierdut. Pentru aceasta, toti, cu credinta, te fericim.

Si acum… (Bogorodicina).

Taina cea din veac ascunsa, si de îngeri nestiuta, prin tine, Nascatoare de Dumnezeu, celor de pe pamânt s-a aratat. Dumnezeu întrupându-se întru unire neamestecata, si crucea de bunavoie pentru noi primind, prin care înviind pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.