Viaţa Sfintei Elisabeta Feodorovna, noua muceniţă Rugăciunile începătoare, apoi: Condacul 1 Veniţi toţi credincioşii să aducem smerite laude şi cântări duhovniceşti precuvioasei maicii noastre Elisabeta, care pentru Împărăţia Cerurilor a lepădat bogăţia şi slava celor trecătoare şi cu virtutea milosteniei s-a...