Viața Sfântului Simeon Noul Teolog (12 martie) Rugaciunile incepatoare, apoi: Condacul 1 Lumină lumii şi mărturisitor al Luminii neînserate, păstor şi învăţător al Bisericii te-ai arătat, Sfinte Simeon. Prin suirea pe scara virtuţilor ai odrăslit rodul desăvârşitei iubiri de Hristos, din...