Cuviosul Anastasie (20 aprilie)

Cuviosul părintele nostru Atanasie s-a născut pe la anul 1302 în Noul Patras al Ipatiei din părinţi nobili, dar a rămas orfan de mic. El a fost crescut de un unchi şi a arătat mare râvnă pentru învăţătură. Deşi nu avea bani să plătească profesori vestiţi, stătea să asculte la ferestrele acestora, încât i-a făcut pe ei să-l primească fără plată la învăţătură. Descoperind apoi adevărata filozofie în Sfântul Munte, a vrut să se facă călugăr, dar fiind prea tânăr, nu a fost primit. A mers aşadar în Constantinopol, unde i-a cunoscut pe Sfântul Grigorie Sinaitul şi pe Sfântul Isidor, viitorul patriarh, care i-au lăudat râvna. Fugind însă de slava deşartă, s-a dus din nou la Muntele Athos, unde s-a călugărit la vârsta de 30 de ani. Apoi, neputând să se liniştească din pricina năvălirii piraţilor turci, a trebuit să plece în Tesalia, într-un ţinut sălbatic, cu stânci foarte mari, făcute parcă pentru pustnicie. Acolo a întemeiat vestita mă­năstire a Schimbării la Faţă, pe o stâncă uriaşă cu numele Meteora, care le întrecea pe celelalte în înălţime. Apoi a pus rânduiala mănăstirilor cu viaţă de obşte de la Sfântul Munte şi a strâns în jurul lui mulţi ucenici, chiar şi de la Athos. Deci dobândind darul înainte-vederii şi al profeţiei, a călăuzit multe suflete spre mântuire şi s-a mutat la Domnul în anul 1380.

Urmaşul lui a fost Sfântul Ioasaf, care era prinţ din dinastia sârbească Nemania. Acesta, când i-a venit rândul să împărătească, a lăsat lumea şi a fost îmbrăcat de Sfântul Atanasie în haina călugă­rească, urmându-1 mai apoi la cârmuirea mănăstirii sale.