Sfinții Mucenici Claudiu, Castor, Nicostrat, Sempronian și Simplicie din Sirmium (9 noiembrie)

În apropiere de Sirmium lucrau mai mulţi cioplitori şi sculptori în marmură, conduşi de cinci neîntrecuţi meşteri creştini, cu numele Claudius, Castorius, Nicostratus, Sempronianus şi Simplicius. Primii patru fuseseră botezaţi de episcopul Chirii al Antiohiei, surghiunit în aceste ţinuturi, împreună cu alţi 600 de muncitori – dintre care cei mai mulţi erau păgâni – ei executau felurite statui şi alte lucrări în marmură pentru un strălucit palat al împăratului Diocleţian din cetatea Salonae (azi Split, în Croaţia, pe ţărmurile Mării Adriatice).

Cioplitorii şi sculptorii păgâni au înştiinţat pe împărat că acei cinci meşteri creştini au refuzat să lucreze statuia lui Asclepios, zeul medicinei, instigând împotriva lor mulţime mare de păgâni. Te-mându-se de o răscoală, împăratul a poruncit ca toţi cinci să fie închişi de vii în sicrie de plumb şi aruncaţi în râul Sava. Şi astfel, şi-au dăruit viaţa lui Hristos cu sufletul curat, primind cununile muceniciei. Un creştin cu numele Nicodim a scos în ascuns sicriele din apă şi le-a îngropat după cuviinţă ca pe nişte odoare de mare preţ. Episcopul Chirii al Antiohiei, care botezase pe patru din ei şi era acum în temniţa din Sirmium, a murit de supărare, auzind de sfârşitul fiilor săi duhovniceşti. Cinstita lor pomenire se făcea în ziua de 9 noiembrie.