Sfinții Mucenici Gordian, Macrovie, Ilie, Valerian, Zotic și Luchian din Tomis (13 septembrie)

Vechile sinaxare greceşti şi Mineiele ortodoxe pomenesc, la 13 septembrie, şase martiri care au pătimit la Tomis sub împăratul Liciniu, prin anii 320-323: Macrobiu, Gordian, Ilii (Heli), Zotic, Luchian şi Valerian.

Macrobiu şi Gordian erau doi tineri originari din Asia Mică şi care serveau la curtea împărătească a lui Liciniu. Au fost înlăturaţi din slujba lor, pentru că se mărturisiseră creştini, fiind exilaţi tocmai la Tomis. Aici au asistat la interogatoriul care s-a luat creştinilor Ilii (Heli), Zotic şi Luchian, care au fost condamnaţi la decapitare. Macrobiu şi Gordian au împărtăşit o soartă asemănătoare, fiind arşi în foc, din porunca guvernatorului provinciei Moesia Inferior. Despre Valerian se spune că ar fi murit mai pe urmă, plângând pe mormintele fraţilor de suferinţă.