Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian din Durostorum (8 iunie)

Tot în cetatea Durostorum au mărturisit pe Hristos alţi doi ostaşi din armata romană, Marcian şi Nicandru. Au fost aruncaţi în închisoare şi îndemnaţi să tăgăduiască pe Hristos şi să jertfească idolilor. Refuzând aceste îndemnuri, au fost supuşi la multe chinuri: bătuţi cu toiege, împunşi cu suliţa, pârjoliţi în foc, aruncaţi pe cărbuni aprinşi, târâţi prin cioburi ascuţite şi multe altele. Toate aceste cumplite chinuri nu i-au putut clinti din statornicia credinţei lor. Şi astfel, din poruncă împărătească, în ziua de 8 iunie li s-au tăiat capetele, aşa cum se întâmplase, cu puţin înainte şi cu ceilalţi soldaţi mărturisitori: Pasicrate şi Valentin, îuliu şi Isihie. Biserica creştină îi cinsteşte pe toţi în ziua pătimirii lor pentru Hristos Domnul. „ Urând oştirea cea de pe pământ, mucenicilor, v-aţi împărtăşit de slava cea cerească şi aţi răbdat dureri şi moarte cumplită. Pentru aceasta, aducând laude lui Hristos, cinstim prea slăvită prăznuirea voastră, prea fericiţilor mucenici din Durostorum”.