Viaţa Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt ( 2 iulie) Rugaciunile incepatoare, apoi: Condac 1 Apărătorului creştinătăţii, Binecredinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate şi cu dragoste a cârmuit poporul încredinţat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creştine şi al...