Tipologii iconografice ale Maicii Domnului

Maica Domnului ATOTCUPRINZĂTOAREA (PLATYTERA) este reprezentată în conca absidei altarului, tronând între Arhangheli. Este reprezentată fie bust cu Pruncul Hristos în dreptul pieptului, fie în întregime cu Pruncul în poală. În unele icoane apare ținând pe Hristos cu amlele mâini, în altele are mâinile în rugăciune.

Maica Domnului POVĂȚUITOAREA sau ÎNDRUMĂTOAREA (HODIGHITRIA) este icoana atribuită Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, cea mai veche reprezentare a Maicii Domnului și cea mai răspândită. Maica Domnului este reprezentată bust în poziție frontală, cu mâna dreaptă arătând spre Prunc. Așezat pe brațul stâng al Maicii, Hristos binecuvintează cu mâna dreaptă, iar în cealaltă ține un rotulus. Mai târziu s-a pictat în aceeași postură tronând sau stând in picioare.

Maica Domnului MILUITOAREA sau MILOSTIVA (ELEOUSA) este icoana în care capul Maicii Domnului este aplecat cu dragoste către Prunc, fețele se ating, Pruncul Hristos are o expresie de afecțiune pentru Maică. Cea mai cunoscută icoană din această tipologie este Icoana Maicii Domnului de le Vladimir (Vledimirskaia), lucrare realizată la Constantinopol, pentru un boier rus în jurul anului 1125 și păstrată la Moscova. În limba rusă icoana se numește UMILENIE.

Maica Domnului DULCE IUBITOAREA (GLYKOPHILOUSA) este asemănătoare cu Eleousa, Maica strânge Pruncul la piept cu tandrețe, doar că Pruncul atinge obazul Maicii.

Maica Domnului RUGĂTOAREA (ORANTA) are ambele mâini ridicate în rugăciune. Maica este singură sau având la piept pe Pruncul Iisus bust, îmbrăcat în alb și binecuvântând cu ambele măini, simplu sau sub formă de medalion.

Maica Domnului A PATIMII este o icoană din perioada bizantină având specific reprezentarea a doi îngeri ce poartă în mâini simbolurile patimilor. Maica ține Pruncul pe partea stângă iar cu mâna dreaptă ține mâna Pruncului. Hristos are capul întors, privind la îngerul care are în mâna dreaptă o cruce. În colțul din stânga, deasupra umărului Prea Sfintei Fecioare, celălalt înger ține sulița și buretele.

IZVORUL TĂMĂDUIRII este icoana ce exprimă ideea că Maica Domnului l-a născut pe Hristos, care este Dătătorul apei vii a Duhului. În Inmul Acatist se spune că Maica Domnului este izvor nesecat de apă vie iar în Canonul Maicii Domnului, Izvorul Vieții. Maica Domnului este reprezentată fie singură, fie cu Pruncul în brațe, într-un vas baptismal cu revărsări de apă. În multe reprezentări această icoană prezintă o complexitate nejustificată, fiind reprezentate mulțimi de oameni. În acest caz se pune mai mult accent pe apa fizică decât pe apa vie a Duhului Sfânt.

Constantine Cavarnos – Ghid de iconografie Bizantină