Acatistul Preasfintei și de Viață Făcătoarei Treimi

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1:

Imparate al veacurilor si Doamne cel mai inainte de veci, Facatorule a toata faptura cea vazuta si nevazuta, Dumnezeule cel slavit in Sfanta treime, Caruia se inchina tot genunchiul: al celor ceresti, al celor pamantesti si al celor de desupt. Pentru aceasta si noi, ca cei ce suntem luminati cu sfantul Botez intru numele Tau cel intreit sfant, desi nevrednici fiind, indraznim a-Ti aduce aceasta cantare de lauda; iar Tu, ca Facatorul, Purtatorul de grija si judecatorul nostru, ia aminte spre glasul rugaciunii robilor tai, si nu departa mila Ta de la noi, pentru ca noi din adancul sfantului pururea sa strigam Tie: Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel sfant.

Icosul 1:

Arhanghelii si ingerii, incepatorile si puterile, scaunele si domniile, stand inaintea Scaunului sclaviei Tale, nu pot a vesti marimea desavarsirilor Tale. Heruvimii cei cu ochi multi si serafimii cei cu cate sase aripi, acoperindu-si fetele, cu frica si cu dragoste graiesc unii catre altii: Sfant, Sfant, Sfant Domnul Savaot. Iar noi, ca unii ce suntem praf si cenusa cu lesnire ar fi mai ales a iubi tacerea; insa pentru ca sa nu ne aratam neaducatori aminte si nemultumitori, pentru atatea indurari revarsate intru zidirea si rascumpararea cea asupra noastra, urmand doxologiei celor de sus, cu credinta si cu dragoste graim unele ca acestea:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti inaltimea desavarsirilor celor nespuse si adancul tainelor celor neurmate;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pretutindenea esti si toate le implinesti, Cel ce unul esti, acelasi ieri, astazi si in veac;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe toate le faci numai cu voia, aducand intru fiinta pe cele ce nu sunt, ca si cum ar fi; Cel ce pogori pana la iad si iarasi ridici;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cerci inimile si rarunchii oamenilor; Cel ce numeri stelele si lor tuturor nume le dai;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, ale carui toate caile sunt adevarate si toate judecatile drepete si totodata si dorite;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce rasplatesti pacatele parintilor asupra fiilor, miluiesti si ajuti din neam in neam;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 2:

Vazndu-Te pe Tine Isaia pe scaun inalt si preainaltat a grait: O! ticalosul de mine, ca om fiind si buze necurate avand, am vazut pe Domnul Savaot cu ochii mei; iar cand carbunele cel de foc purtat de inger s-a atins de buzele lui, cu curatie Te lauda pe Tine, Tatal si Fiul si Sfantul Duh, pe unul Dumnezeu deci, o, Preasfanta treime, arde cu focul dumnezeirii tale spinii faradelegilor noastre celor multe, ca sa cantam Tie cu inima curata: Aliluia!

Icosul 2:

Intelegerea cea neinteleasa cautand sa o inteleaga marele intre prooroci Moise, a zis: arata-mi mie fata Ta! Insuti cunoscut sa Te vad pe Tine. Iar Tu ai zis catre dansul: spatele Meu vei vedea, dar fata Mea nu se va arata pe Tie; ca nu va vedea omul fata Mea si sa fie viu. Dar noua, desi nevrednici fiind, ai binevoit a Te arata pe Tine in fata Unuia- Nascut Fiului Tau; pentru aceasta cu multumire graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti dragostea cea cu vapaie arzatoare a serafimilor si intelepciunea cea pururea luminatoare a heruvimilor;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti imparatul cel mai presus de scaunele ceresti, si Domnul cel adevarat al domniilor celor mai presus de lume;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti taria nebiruita a puterilor ceresti, si atotputernice stapanitorule al stapaniilor celor inalte;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti bunavestire cea plina de bucurie a arhanghelilor si propovaduirea cea fara de tacere a ingerilor;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti inceputul a toata inceperea incepatoriilor celor intelegatoare si a tuturor puterilor ceresti, Atottiitorule poruncilor;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai nemurire si petreci in Lumina neapropiata; iar cu alesii Tai, ca si cu niste prieteni, fata catre fata vorbesti;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 3:

Cu puterea cea nespusa a puterniciei Tale, toate le tii; cu cuvantul intelepciunii Tale celei neurmate, toate le chivernisesti; si cu Duhul gurii Tale, toate le inviezi si le faci a se bucura. O, Cel in trei Sori a toate Facatorule, Tu ai masurat cerul cu dreapta si pamantul cu palma, Care poti si hranesti toata faptura, toate pe nume le chemi; si nu este nimeni ce poate a se tainui de puternicia dreptei si a vederii Tale. Pentru aceasta impreuna cu toate puterile cele de sus si de jos, cu umilinta cazand, cantam Tie: Aliluia!

Icosul 3:

Avand toata zidirea slujitoare poruncii Tale, pretutindenea arati urmele proniei si a desavarsirilor Tale celor neurmate; pentru aceasta pe cele nevazute ale Tale, si puterea cea pururea fiitoare si Dumnezeirea, de pe fapturi cugetandu-le le vedem; pentru care cu mirare si cu bucurie graim unele ca acestea:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, puternice Facatorule al celor vazute si nevazute, si Chivernisitorule cel cu dragoste imbelsugata al celor de acum si al celor viitoare;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce din patru stihii ai alcatuit faptura si cu patru timpuri ai incununat crugul anului;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai poruncit soarelui sa lumineze ziua, si luna cu stelele sa lumineze noaptea;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce scoti vanturile din vistierii; Cel ce imbraci cerul cu nori si trimiti ploaie si roua spre racorirea caldurii;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce incingi dealurile cu bucurie si vaile cu veselie; Cel ce impodobesti crinii tarini si incununezi campiile cu roade;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce trimiti hrana puilor de corbi si adapi toate fiarele campului si trimiti indurarile Tale peste toate lucrarile Tale;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 4:

Vifor avand inauntru eresul cel pierzator de suflete, al doilea Iuda, Arie nebunul, s-a lepadat de Tine, Fiul lui Dumnezeu, a fi unul din Sfanta Treime; iar noi desi pe un Ipostas al Tatalui, altul al Fiului si altul al Sfantului Duh numim, insa o Dumnezeire in Tatal si Fiul si sfantul Duh, deopotriva puterea, de o fiinta slava, cu inima si cu buzele marturisim, si cu Lumina cea intreit luminatoare in baia sfantului Botez luminati fiind, Tatalui si fiului si Sfantului Duh, unui Dumnezeu ne inchinam, cantand: Aliluia!

Icosul 4:

Auzind Pastorii si invatatorii sfintei Biserici pe arie, ca o fiara cumplita intrand in turma cea cuvantatoare a lui Hristos, si rapind oile de la adevarata marturisire a dreptslavitoarei credinte, adunandu-se in Niceea la sobor, au marturisit pe Hristos Dumnezeu, iar nu faptura; si deopotriva Tatalui pe Fiul si pe Sfantul Duh cinstindu-L, cu glas ca de tunet au grait:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeule Parinte si Dumnezeule Fiule si Dumnezeule Duhule Sfinte, unule adevaratul Dumnezeu, iar nu trei dumnezei;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Parinte nezidit, si Fiule nezidit, si Duhule Sfinte, unule impreuna nezidit; iar nu trei indeosebi neziditi;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Parinte, Cel ce ai nascut pe Fiul mai inainte de veci; Fiule, Cel ce Te-ai nascut fara de ani din Tatal; Duhurile Sfinte, Care din veac Te purcezi de la Parintele, dar nu Te nasti;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Parinte, Care ne-ai chemat pe noi dintru nefiinta; Fiule, Cel ce ne-ai rascumparat pe noi cei cazuti prin Crucea ta; Duhule Sfinte, Cel ce sfintesti si inviezi pe toti cu darul Tau;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai binevoit a intemeia in duhul, in sufletul si in trupul nostru cortul cel cu trei parti spre a Ta salasluire, si nu l-ai lasat pe el intru noi pana in sfarsit a se strica prin pacat;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai pus semnul fiintei Tale celei in trei Ipostasuri peste toate lucrurile Tale in lumea aceasta vazuta si in cea nevazuta;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 5:

Treime cea fara de inceput si a toate facatoare, zidindu-ne pe noi dupa chipul si asemanarea Ta, ai poruncit noua a face cele placute inaintea ta; iar noi ticalosii voia noastra cea rea iubind-o, fagaduintele sfantului Botez am lepadat si chipul Tau l-am intinat. Deci acum iarasi alergam catre Tine si ne rugam: trimite noua darul Tau, scoate-ne pe noi din mana vrasmasilor celor vazuti si nevazuti, si ne mantuieste pe noi cu judecatile pe care le stii, ca in vecii vecilor sa cantam Tie: Aliluia!

Icosul 5:

Vazand intelegerea, care covarseste desavarsirile Tale si nespusele faceri de bine catre fiii cei saraci ai lui Adam: ca tot cel ce crede cu adevarat intru Tine, Dumnezeul cel in trei Ipostasuri, cel mort cu Duhul se inviaza, cel intinat cu stiinta se curateste si cel pierdut se mantuieste; deci cu minte multumitoare, cu inima multumitoare si cu buze de multumire zidite de Tine, plecand genunchii grainm:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai hotarat intru sfatul tau cel in trei Ipostasuri a zidi pe om, si in trupul lui cel luat din tarana, suflare de viata din gura Ta ai insuflat;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce in fata lui Adam cu chipul si asemanarea Ta, pe noi, pe toti ne-ai cinstit si bunatatilor Raiului mosteni ne-ai facut;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu intelepciune ne-ai inaltat pe noi mai presus decat toate cele vazute, si pe toata faptura cea de jos sub picioarele noastre ai supus-o;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai daruit noua pomul vietii intru hrana, si cu darul nemuririi ne-ai imbogatit;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe stramosii nostrii, cei care au calcat porunca, nu i-ai parasit nici dupa greseala, ci intru nadejdea mantuirii in preajma Edenului i-ai salasluit;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai scos si pe noi din pantecele maicii noastre, si cu darul Evangheliei, dupa nastere ne-ai sfintit;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 6:

Propovaduitorul dreptatii si ravnitorul Sfantului Tau nume, Ilie cel prealuminat, chemat fiind de inger, a stat pe muntele Horeb; deci s-a facut mai intai vant mare si foc arzator; ci nu intru acestea Te-a vazut pe Tine. Iar dupa foc, glas de vant subtire, si acolo Te-a vazut; deci, acoperindu-si fata cu cojocul, cu veselie si cu frica a grait: Aliluia!

Icosul 6:

Rasarit-ai Lumina cunostintei celei cu trei Raze stralucitoare a Dumnezeirii tale la toata lumea; gonit-ai toata ratacirea cea idoleasca, Dumnezeule cel in trei Ipostasuri si Doamne, iar pe tot neamul omenesc din intunericul cel mare al paganatatii, intru lumina cea minunata a Evanghelilei l-ai adus, prin care noi cei luminati, slavind atotputernica a Ta pronie, graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai pierdut pana in sfarsit cu apele potopului toata faptura cea stricata prin pacat, si in fata lui Noe ai annoit tot neamul omenesc;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai despartit pe parintele credinciosilor Avraam din amestecarea limbilor, si in semintia lui ai intemeiat adevarata Biserica;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai scos pe poporul Tau din Egipt, l-ai hranit pe el cu mana in pustie si l-ai dus in pamantul in care curge lapte si miere;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai ridicat pe David, plinit-ai cu Duhul Tau pe prooroci; si printr-insii in mijlocul lui Israel ai pazit credinta in Rascumparatorul cel fagaduit;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai pedepsit pe poporul Tau cel ce gresise, prin robia Babilonului, dupa sfarsitul careia, iarasi ai poruncit a se zidi Ierusalimul;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai aratat pe Macabei statornici pana la moarte in credinta si predaniile cele parintesti, iar pe Biserica cea de sub Lege, ca pe o mireasa pana la venirea iubitului mire, ai pazit-o intreaga;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 7:

Vrand a arata marimea dragostei si a milostivirii Tale celei catre neamul omenesc cel cazut, cand s-a implinit vremea, ai trimis pe Cel Unul-Nascut Fiul Tu; Care, nascandu-Se din Fecioara, S-a supus Legii, pentru ca pe cei de sub Lege sa-i rascumpere; Care, petrecand pe pamant ca un om si rascumparandu-ne pe noi prin Crucea Sa, S-a inaltat la cer, de unde, implinind fagaduinta, a trimis noua pe Preasfantul Duh, ca sa cantam toti: Aliluia!

Icosul 7:

Minunata inradevar si noua minune ai aratat, Minunatule intru cele inalte Doamne, cand dupa trimiterea Preasfantului duh peste alesii ucenici si apostoli, i-ai trimis pe ei la propovaduire in toata lumea, ca sa vesteasca numele cel mare al Preasfintei Treimi, si sa aduca toate neamurile la ascultarea credintei. Pentru aceasta, minunandu-ne de puterea si lucrarea cuvintelor lor, celor insuflate de Dumnezeu, cu bucurie graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai ales pe cele neputincioase, de neam prost si nebagate in seama ale lumii, ca sa rusineze pe cele tari, marite si intelepte;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai intarit nenumarate cete de mucenici, ca prin nenumarate chinuri si omorari sa fie pecetluit adevarul evangheliei si puterea darului lui Hristos;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin semnul Crucii ai plecat inima marelui Constantin cel intocmai cu apostolii, si prin acela ai pus sfarsit cumplitelor prigoniri asupra crestinilor;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai intarit Biserica, prin cele sapte Soboare a toata lumea, ca si cu sapte stalpi, a purtatorilor de Dumnezeu parinti, si de invaluirile eretice nevatamata ai pazit-o;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai daruit invatatorilor celor de Dumnezeu inteleptiti si marilor nevoitori ai bunei cinstiri, ca unor prealuminate stele, pe taria Bisericii a straluci;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai povatuit si pe stapanitorul imparatiei romanilor Constantin, la lumina credintei celei adevarate, si prin acela ai izbavit toata lumea de inselaciunea multei necredinte;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 8:

Strain si minunat, la stejarul lui Mamvri, Te-a vazut avraam pe Tine adevaratul dumnezeu: adica trei barbati vazand, ca si catre unul a grait: Doamne, de am aflat har inaintea Ta, nu trece pe robul Tau. deci Celor Trei, Care i s-au aratat in trei fete: Tatalui si Fiului si Sfantului duh, iar unuia Dumnezeu intru o fiinta, pana la pamant s-a inchinat, graim: Aliluia!

Icosul 8:

Cu totul pretutindenea esti, si totdeauna purtator de grija pentru toata zidirea ta, nu numai cu puternicia nemasuratei puterii Tale, ci si cu bogatia cea atotlucratoare; iar noua, precum a zis Fiul Tau, ca si perii capului toti sunt numarati la Tine, ca nici unul dintr-insii sa nu cada fara voia Ta. Pentru aceasta, nadajduind spre pronia Ta, cu indrazneala si cu dragoste graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai binevoit ca tot neamul omenesc sa se imparta in semintii si neamuri, si fiecaruia din ele i-ai randuit locul si timpul vietuirii;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, prin Cre imparatii imparatesc si cei puternici fac dreptate, si pazesti pe alesii Tai ca lumina ochiului;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, din Care izvoraste toata intelepciunea si intelegerea, toata taria si puterea, toata sanatatea si frumusetea;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce randuiesti razboaie, si iarasi le opresti pe ele; Cel ce incununezi cu biruinta arma ce poarta dreptatew, iar pe cea nedreapta, chiar in mijlocul biruintelor, mai inainte o hotarasti spre sfarmare;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce faci semne pe cer si pe pamant, trimiti foc, boli si foamete asupra oamenilor, ca sa nu rataceasca ei pana in sfarsit din caile Tale cele drepte;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce inalti pe cei smeriti pe pamant si ii pui sa sada cu domnii poporului tau; iar pe cei mandri ii nimicesti ca sa nu se afle locul lor;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 9:

Toata firea, sus si jos, neincetat Te slaveste pe Tine, Facatorul cel prevesnic si Dumnezeu: in cer unii canta zi si noapte: Sfant, Sfant, Sfant, iar altii cununile lor le pun la picioarele Tale: insa noi pe pamant impreuna cu toata faptura, ca cei impodobiti cu chipul slavei Tale celei de o fiinta, Tie ne rugam si de la Tine asteptam mare si bogata mila, candand: Aliluia!

Icosul 9:

Ritorii cei mult-vorbitori, desi mult se ostenesc cu mintea a ispiti despre taina Preasfintei Treimi, dar nu pot a intelege: cum este un Dumnezeu de o fire, insa in trei desavarsite fete; iar noi intru aceasta credem si marturisim; dar cum, nu o cercam. Si nenumaratele faceri de bine cele catre noi ale Fiecareia din cele trei dumnezeiesti Fete bine stiindu-le, cu credinta si cu multumire graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai randuit cu dreapta judecata Ta noua tuturor a ne intoarce in pamantul din care suntem luati, si in ziua Invierii iarasi a ne scula;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce mai inainte ai hotarat soarelui, lunii si stelelor sa se intunece oarecand, iar pamantului si tuturor celor ce sunt pe el cu foc a se lamuri, pentru ca in locul lor sa se arate cer nou si pamant nou, intru care petrece dreptatea;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai randuit ziua, in care vor sta inaintea Ta la judecata toate semintiile si neamurile, ca sa-si ia fiecare plata dupa faptele sale;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce vei zice dreptilor in ziua rasplatirii: veniti binecuvantatii Parintelui Meu, de mosteniti imparatia care este gatita voua de la intemeierea lumii;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, de la Care pacatosii cei care nu s-au pocait cu frica atunci vor auzi: duceti-va de la Mine blestematilor in focul cel vesnic, care este gatit diavolului si ingerilor lui;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai fagaduit ca Biserica Ta sa o pazesti neclintita pana la sfarsitul lumii, spre a nu fi ea biruita nici de portile iadului;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 10:

Vrand sa mantuiesti lumea, Te-ai aratat la raul Iordanului Preasfanta si Dumnezeiasca Treime: Tatal in glas din cer marturisind pe Fiul cel iubit; Fiul in chip omenesc primind Botezul de la rob; si Duhul Sfant pogorandu-se in chip de porumbel peste Cel ce Se boteaza. Deci intru numele a unui Dumnezeu, insa in trei Fete: a tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, ne-am invatat a lumina cu Botezul pe tot omul ce vine in lume, cantand: Aliluia!;

Icosul 10:

Imparate preavesnice, Care rasari soarele peste cei buni si peste cei rai; Cel ce iubesti pe cei drepti si pe cei pacatosi miluiesti, spala necuratia noastra cea sufleteasca si trupeasca; binevoieste a face in noi locasul Tau, desi nevredici robi ai Tai suntem. Pierde gandurile noastre cele necurate, sterge faptele cele necuvioase, indrepteaza limba noastra spre a vorbi cele placute inainintea Ta, pentru ca , cu inima si cu buze curate, cu umilinta sa garaim unele ca acestea:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, despre Care ceata apostolilor invederat vorbeste si catre Care soborul proorocilor pururea priveste;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, pe Care ceata mucenicilor cu dumnezeiasca cuviinta il marturiseste si oastea preacuviosilor Sfant numele Tau il slaveste;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, pentru Care multimea pustnicilor neincetat suspina, si de la Care nevointele pustnicesti se incununeaza;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Caruia ierarhii si pastorii Bisericii aduc cantare de multumire; iar invatatorii lumii spre a noastra mantuire prin El teologhisesc;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, primeste rugaciunea cea pentru noi si mijlocirea tuturor sfintilor; iar mai ales a Preasfintei Fecioare, care isi intinde mainile sale catre Tine pentru noi;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, ingradeste-ne pe noi cu sfintii Tai ingeri, si goneste de la noi duhurile cele rele de sub cer;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 11:

Toata cantarea ce se aduce Tie nu poate a-Ti aduce multumirea cuvenita pentru toti si pentru toate, Dumnnezeule cel slavit in Treime; caci nu se afla nici minte, care sa poata a se intinde cu cugetul catre multimea indurarilor Tale celor asupra noastra; nici cuvant prin care cu vrednicie sa le povesteasca; insa pentru toate cele vazute de noi, si care ni se dau noua, fie Tie, Preasfanta Treime, multumire de la noi, cinstea si slava pe care Tu insati le stii ca ar fi vrednice si placute de slava Ta; deci noi inchinandu-ne Tie, cu smerenie si cu dragoste cantam: Aliluia!

Icosul 11:

Luminatorule cel in trei Sori, ca un datator de lumina te-ai aratat, in fagaduintele Tale, noua celor ce suntem intru intunericul necunostintei despre soarta noastra cea viitoare; cu multumire insa Te marturisim, ca, macar uneia din fericirile cele prevestite de Unul-Nascut Fiul Tau sa ne invrednicesti pe noi; pentru care acum cu umilinta si cu dragoste graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai gatit alesilor Tai bunatatile pe care ochiul nu le-a vazut, urechea nu le-a auzit si la inima omului nu s-au suit;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, pe Care toti cei curati cu inima Te vor vedea precum esti si Te vor cunoaste precum Tu insuti pe ei;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, intru Care toti cei flamanzi si insetati vor afla dreptate, pe satiul ce niciodata nu se imputineaza;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, de la Care facatorii de pace fii iubiti se vor chema, ca cei ce sunt urmatori Unuia-Nascut Fiului Tau, Celui ce pe toate le-a impacat;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, intru Care cei blanzi vor mosteni pamantul; iar cei saraci cu duhul se vor invrednici de imparatia cerului;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai fagaduit vesnica plata celor ce miluiesc, si nesfarsita bucurie celor ce plang;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 12:

Preasfanta Treime, da-ne noua darul tau cel atotputernic; primeste marturisirea pacatelor noastre inaintea slavei Imparatiei Tale; cauta la suspinurile noastre, trimite-ne noua duhul umilintei si al indurarilor; pentru ca sa ne invrednicim, cu suflet si cu inima curata, fara de osanda a grai catre Tine pe pamant, precum graiesc ingerii in cer: Aliluia!

Icosul 12:

Cantand Pronia Ta cea iubitoare de oameni, Te slavim pe Tine toti, Treime fara de inceput; credem intru unul Dumnezeu Tatal si dumnezeu fiul si Dumnezeu Duhul Sfant; ca pe altul afara de Tine Dumnezeu nu stim, catre Tine cadem si Tie ne rugam, zicand:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, da-ne noua ajutor ca sa nu ne temem de nici un rau, si spre apararea vietii noastre, spre a nu ne infricosa de nici un vrasmas;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce mantuiesti pe pacatosii cei ce se pocaiesc; deci mantuieste-ne pe noi mult pacatosi;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce inmultesti mila Ta tuturor, inmulteste-o si asupra noastra, si ne miluieste pe noi, ca neputinciosi suntem;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, prelungeste-ne noua tuturor vremea vietii spre a ne pocai, si nu ne osandi pe noi spre taiere ca pe smochinul cel neroditor;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, izbaveste-ne pe noi de ispitele ce ne impresoara: de lume, de trup si de diavol, si ne intareste in credinta si dragostea cea catre Tine;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, invredniceste-ne pe noi a Te vedea fata catre fata, si a intra in camara Ta cea luminoasa la nunta Mielului;
Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul 13:

O, Preasfanta, de viata facatoare, nedespatrita si a toate facatoare Treime: Parinte si Fiule si Duhule Sfinte, Unule adevaratul Dumnezeu si Facatorul nostru, primeste aceasta de acum multumire a noastra; trimite-ne noua darul si puterea din inaltimea sfantului Tau locas, ca, toate poftele trupesti calcandu-le, si vietuim intru toata buna cinstire si curatie, pana la sfarsitul vietii noastre, pururea laudand preasfant numele Tau, si cantand: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1

Rugaciune catre Dumnezeu-Tatal

Atotputernice Stapane, intelepte si atotbunule Doamne, Nascatorule cel fara de inceput al Fiului celui dintru o fiinta nascut; si purcezator al Sfantului si celui de viata facatorului Tau Duh, vesnic si pururea fiitor; Insusi pricinuitorule de purcedere, a Carui marire este nemarginita, slava nespusa si milostivirea nemasurata; Cel ce -ai adus pe noi din nefiinta si ne-ai cinstit cu chipul Tau cel preascump; Care ne-ai daruit noua nevrednicilor nu numai a Te cunoaste pe Tine si a Te iubi, dar inca ce este mai scump, ca si Tata a Te numi pe Tine ne-ai invrednicit. Multumim Tie, Dumnezeule al milostivirii si al indurarilor, Cel ce nu ne-ai lasat pe noi cei ce am calcat porunca Ta, in mijlocul pacatului si al umbrei mortii; ci ai binevoit a trimite pe pamant pentru mantuirea noastra, pe Unul-Nascut Fiul Tau, prin Care si veacurile s-au facut; ca prin intruparea Lui si prin patimile Lui cele infricosatoare, de chinuirea diavolului si din stricaciunea mortii sa ne izbavim. Multumim Tie, Dumnezeule al dragostei si al puterilor, ca dupa inaltarea la cer a Preascumpului nostru Mantuitor, rugat fiind prin Crucea Lui, ai trimis si pe Preasfantul Tau Duh peste alesii lui ucenici si apostoli; pentru ca prin puterea propovaduirii lor celei de Dumnezeu insuflate pe toata lumea s-o lumineze cu lumina cea nestricacioasa a Evangheliei Tale. Deci, Insuti, Iubitorule de oameni, Stapane, asculta acum rugaciunea cea smerita a nevrednicilor fiilor Tai, ca asa precum ne-ai zidit pe noi numai pentru bunatatea Ta, asa ne si mantuieste pe noi dupa milostivirea Ta cea neasemanata; fiindca din faptele noastre nici urma de pocainta nu avem, ci dreapta rasplatire si despartire de prealuminata fata Ta ne asteapta. Ca, daca si pentru tot cuvantul in desert se va cere de la noi raspuns in ziua judecatii si a rasplatirii, pentru nenumaratele noastre faradelegi, cu care am gresit inaintea Ta, apoi, ce raspuns vom da noi, saracii, in ziua aceea? Pentru aceasta foarte intristandu-ne despre indreptarea urmarilor noastre numai spre a Ta bunatate, care covarseste toata mintea si cuvantul, alergam, avand-o pe aceea ca temelie tare a nadejdii, ne rugam Tie: gresit-am, curateste-ne pe noi, Doamne; nelegiuit-am, iarta-ne, Stapane; maniatu-Te-am, milostiveste-Te, Indelung-rabdatorule. Si pazeste mai ales mintea, stiinta si inima noastra de rautatiile lumii; izbaveste-ne pe noi si ne mantuieste de viforul cel mult invaluitor al patimilor si al caderilor in pacatele cele de voie si cele fara de voie, celor stiute si nestiute; si ne indrepteaza pe noi la limanul cel lin al credintei, al dragostei si al nadejdii vietii celei vesnice. Adu-ti aminte, Doamne, de noi, intru mila Ta; daruieste-ne noua toate cererile cele spre mantuire, iar mai ales viata curata si fara de prihana; invredniceste-ne pe noi a Te iubi pe Tine, si a ne teme din toata inima noastra, si a face voia Ta cea sfanta; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu, si ale tuturor sfintilor. Ca bun si iubitor de oameni Dumnezeul nostru esti, si Tie slava si multumire si inchinaciune inaltam, cu Cel fara de inceput al Tau Fiu si cu Preasfantul si bunul si de viata facatorul Tau Duh, acum si puturea si vecii vecilor. Amin.

Rugaciune catre Dumnezeu-Fiul

Unule-nascut Fiule si Cuvantul lui Dumnzeu, Cel ce pentru mantuirea noastra ai binevoit a Te intrupa si moarte a patimi; iar acum si cu preacuratul Tau Trup la cer de-a dreapta impreuna cu Tatal sezi, si toata lumea o carmuiesti; nu ne uita cu milostivirea Ta pe noi, cei ce suntem jos si de multe ispite si mahniri ispitandu-ne; care macar ca suntem cu totul intinati si nevrednici, insa intru Tine, Mantuitorule si Dumnezeul nostru, credem si pe alt mijlocitor si nadejde a mantuirii nu stim. Deci, da-ne noua, Preabunule rascumparatorule, ca totdeauna sa ne aducem aminte de cate chinuri ale sufletului si ale trupului Tau a fost trebuinta ca sa impaci dreptatea cea vesnica a Parintelui Tau pentru pacatele noastre; si cum te-ai pogorat de pe cruce pana la iad, cu preacuratul sufletul Tau, ca sa ne izbavesti pe noi de puterea chinurii iadului. Iar aducandu-ne aminte de acestea, sa ne pazim de pofte si de pacate, care au fost pricina de infricosatoare patimi si de moartea Ta; si sa iubim dreptatea si virtutea, care sunt mai placute Tie decat tot darul cel intru noi. Deci, ca Cel ispitit dupa toate, Preabunule, singur stii cat este de mare slabiciunea duhului si a trupului nostru si cat de puternic si viclean este vrasmasul nostru care umbla ca un leu, cautand pe cine sa inghita; pentru aceasta nu ne lipsi pe noi de ajutorul Tau cel atotputernic; ci fii de-a pururea cu noi, pazindu-ne si acoperindu-ne, povatuindu-ne si intarindu-ne, bucurand si veselind duhul nostru. Iar noi aruncandu-ne la sanul dragostei si al indurarii Tale, toata viata noastra cea vremelnica si vesnica Tie sa o dam, Stapanului nostru, Rascumparatorului si Domnului; prin Care din adancul sufletului Te rugam, ca sa ne faci pe noi cu judecatile care le stii, fara de impiedicare a trece calea aceasta intunecoasa a vietii pamantesti si a ajunge la camara cea dumnezeiasca a Ta, pe care ai fagaduit a o pregati tuturor celor ce cred in numele Tau, si urmeaza dumnezeiestilor Tale invataturi.

Rugaciune catre Dumnezeu-Duhul Sfant

Imparate ceresc, preabunule Mangaietorule, Duhule al adevarului, Cel ce din Tatal mai inainte de veci purcezi, si intru Fiul pururea Te odihnesti; nepartinitorule izvor al darurilor celoor dumnezeiesti, impartindu-le pe acelea precum voiesti; prin care si noi nevrednicii ne-am sfintit si ne-am uns in ziua botezului nostru. Cauta spre rugaciunea robilor Tai; vino la noi si Te salasluieste intru noi si curateste sufletele noastre, ca sa ne putem a ne face locas Presfintei Treimi. Asa, o, Preabunule, nu Te scarbi de necuratia noastra nici de ranile pacatelor; ci le tamaduieste pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecatoare. Lumineaza mintea noastra, ca sa cunoastem desertaciunea lumii si a celor ce sunt in lume; inviaza stiinta noastra, ca neincetat sa vesteasca noua ceea ce se cuvine a lepada;indrepteaza si inoieste inima noastra, ca sa nu izvorasca mai mult ziua si noaptea gandurile rele si poftele necuvioase. Imblanzeste trupul si stinge cu insuflarea Ta cea datatoare de roua, vapaia patimilor, prin care se intuneca in noi chipul cel preascump al lui Dumnezeu. Iar duhul lenevirii, al mahnirii, al iubirii de stapanire si al grairii in desert, goneste-l de la noi; si ne da noua duhul dragostei si al rabdarii, duhul blandetii si al dreptatii; ca indreptand inimile cele slabanogite si genunchii, fara de lenevire sa calatorim pe calea sfintelor porunci; si asa, ferindu-ne de tot pacatul si implinind toata dreptatea, sa ne invrednicim a primi sfarsit crestinesc si nerusinat, si a intra in Ierusalimul cel ceresc; iar acolo a ne inchina Tie, impreuna cu Tatal si cu Fiul, canatand in vecii vecilor: Treime Sfanta, slava Tie.

Rugaciune catre Presfanta Treime

Presfanata Treime, Stapanire de o fiinta, pricinuitoare a tot binele; ce vom rasplati Tie pentru toate cate ne-ai dat noua, pacatosilor si nevrednicilor, pe care mai inainte de a ne naste noi in lume le-ai randuit, si pentru toate cele ce ne dai fiecaruia din noi in toate zilele si pentru cele ce ai gatit noua tuturor in veacul cel viitor? Deci se cuvenea pentru atatea binefaceri si indurari, sa multumim Tie nu numai cu cuvintele, ci mai ales cu faptele, pazind si implinind poruncile Tale; iar noi, cu patimile noastre si cu obiceiurile cele rele in nenumarate pacate si faradelegi ne-am aruncat. Pentru aceasta, ca cei ce suntem necurati si intinati, nu numai ca nu indraznim a ne arata inaintea preasfintei fete Tale celei intreit stralucitoare, ci nici Preasfant numele Tau a-l chema, de nu ai fi binevoit Insati Tu spre a noastra managaiere a ne vesti noua: ca pe cei drepti si curati iubesti, iar pe pacatosii care se pocaiesc ii miluiesti si cu milostivire ii primesti. Deci, cauta, o, Dumnezeiasca Treime, din inaltimea sfintei slavei tale asupra noastra, mult pacatosilor; si bunavointa noastra, in loc de fapte bune o primeste, si ne da noua duhul pocaintei celei adevarate; ca, urand tot pacatul, intru cuviosie si dreptate pana la sfarsitul vietii noastre sa petrecem, facand voia Ta cea sfanta si slavind cu cuget curat si cu fapte bune preadulcele si preaincuviintat numele Tau. Amin.