Acatistul Sfinților Rafail, Nicolae și Irina

Viaţa Sfinţilor Rafail, Irina şi Nicolae diaconul (9 aprilie)
Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1

Pe Rafael, minunatul mucenic, pe Nicolae si pe Irina sa-i slavim, pe cei cu prisosinta slaviti de Domnul. Caci in Thermi ne-au stralucit noua ca niste stele, luminandu-ne neincetat cu dumnezeiestile lor minuni, pe noi, cei ce strigam: Sfintilor mucenici ai lui Hristos, bucurati-va!

Icosul 1

Fericita lupta ati purtat cu inima neindoita, treime de mucenici, Rafael, Nicolae si Irina, si pe tirani i-ati rusinat. Pentru aceasta, si noi, cinstindu-va, intr-un glas strigam:

Bucura-te, treime de tari luptatori;
Bucura-te, pleiada de slujitori ai lui Hristos;
Bucura-te, purtatorule de Dumnezeu, Rafaele, alesule al lui Dumnezeu;
Bucura-te, purtatorule de biruinta, Nicolae, cugetatorule de Dumnezeu;
Bucura-te, Sfanta Mucenita Irina, ceea ce porti numele pacii, candela fecioriei;
Bucura-te, cantare dumnezeiasca in trei stihuri si treime a biruitorilor mucenici;
Bucura-te, ceata dumnezeiasca intreit stralucita de nebiruiti luptatori;
Bucura-te, lauda ortodocsilor evlaviosi;
Bucura-te, intreita adunare dumnezeiasca;
Bucura-te, dumnezeiasca slava a dreptmaritorilor crestini;
Bucura-te, sobor de mucenici;
Bucurati-va, cei impreuna-cinstiti cu toti sfintii;
Sfintilor mucenici ai lui Hristos, bucurati-va!

Condacul 2

Viața dumnezeiasca ducand, ați bi ruit atacul necredincioșilor pagani prin rav na inimii voastre și, tainuiți fiind vreme inde lungata, acum, in chip minunat, ați fost desco periți noua, o, intreiți luptatori, minu nandu-i pe cei ce striga cu uimire: Aliluia!

Icosul 2

Cu hotarare barbateasca ai infruntat, o, Rafaele, nebunia cea plina de rautate a dusmanilor credintei si, fiind supus chinurilor de multe feluri, de cinstea muceniciei te-ai in vrednicit; de aceea si noi, minunandu-ne de indelunga ta rabdare, strigam:

Bucura-te, stalp al rabdarii;
Bucura-te, surparea necredinței;
Bucura-te, vlastar preasfant al cetatii Ithaca;
Bucura-te, cel intru toate urmator mucenicilor;
Bucura-te, indumnezeit liturghisitor al dragostei lui Hristos;
Bucura-te, stalp neclintit al poporului drept cugetator de Dumnezeu;
Bucura-te, ca pe Domnul intru toate L-ai urmat.
Bucura-te, ca de placerile acestei lumi te-ai lepadat;
Bucura-te, fierbinte slujitor al lui Hristos;
Bucura-te, pavaza neclintita a credincioșilor;
Bucura-te, carma a vietii virtuoase;
Bucura-te, vas ales al luminii ceresti;
Bucura-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de lauda!

Condacul 3

Putere cereasca avand in cuvant, inspirat de Evanghelia lui Hristos, in cercat povatuitor te-ai aratat, Rafaele, si tuturor te-ai facut cunoscut, pe toti ridicandu-i sa strige: Aliluia!

Icosul 3

Lumina credintei purtand in inima, Nicolae, prin cuvintele lui Rafael, ai fost chemat la slujba diaconiei, ca sa slujesti dupa cuviinta Bisericii lui Hristos; pentru aceasta, pe tine te fericim, cantandu-ti unele ca acestea:

Bucura-te, cel ce te-ai hranit cu dragostea lui Hristos;
Bucura-te, cel ce te-ai dovedit ascultator de Dumnezeu intru toate;
Bucura-te, stralucire a sfintitilor diaconi;
Bucura-te, podoaba slavitilor luptatori ai lui Hristos;
Bucura-te, urmator si impreuna-lucrator cu Rafael preotul;
Bucura-te, cuvioase diacon al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, dumnezeiasca lauda a Tesalonicului;
Bucura-te, floare bine-inmiresmata a nemuririi;
Bucura-te, cel ce esti mai presus de orice stricaciune;
Bucura-te, cel ce te-ai facut partas cetei mucenicilor;
Bucura-te, sfintita jertfa a lui Hristos;
Bucura-te, rana de mult plans a vrajmasului;
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condacul 4

Viata virtuoasa ducand ca diacon sfintit, te-ai impotrivit navalirii barbarilor. Si lupta cea buna luptand in Thermi, ca un atlet al lui Hristos ai fost slavit, strigand Celui ce te in tarea pe tine, impreuna cu sfintii biruitori mucenici: Aliluia!

Icosul 4

Din copilarie avand cugetul la Dumnezeu, ai luptat cu tarie de suflet, Sfanta Mucenita Irina, fericita fecioara, si, dispretuind mandria tiranului, te-ai adus Domnului ca o jertfa bine primita, auzind de la noi unele ca acestea:

Bucura-te, alabastru al curatiei;
Bucura-te, surparea rautatii;
Bucura-te, ceea ce porti numele pacii celei vesnice;
Bucura-te, ceea ce salasluiești in acelasi cort cu sfintii mucenici biruitori;
Bucura-te, crinul cel cu mireasma de mir al iubirii lui Hristos;
Bucura-te, sabie cu doua taișuri impotriva mandriei vrajmașului;
Bucura-te, podoaba cea sfanta a tinerelor;
Bucura-te, pajiște preainmiresmata a fe cioriei;
Bucura-te, blanda mielușea neprihanita a lui Hristos;
Bucura-te, ceea ce calatorești spre lumina cea nematerialnica;
Bucura-te, mireasa preacurata a lui Hristos;
Bucura-te, a credincioșilor biruința, de Dumnezeu incununata;
Bucura-te, Sfanta Irina, fecioara prea cuvioasa!

Condacul 5

Ai starnit mania barbarilor navalitori, deși aveai faptura firava, Mucenița Irina, și, sub privirile ingrozite ale tatalui tau, ai rabdat cu mult curaj infricoșata mucenicie; pentru aceea, te-ai invrednicit sa auzi de la toți cantarea: Aliluia!

Icosul 5

Plin de darzenie te-ai aratat, o, Rafaele, in fața tiranilor chinuitori, in fruntandu-i cu barbație. Și, dupa ce in felurite chipuri te-au chinuit, ți-au taiat trupul cu fierastraie cumplite, ucigandu-te cu salbaticie, o, preasfinte, spre in grozirea tuturor celor ce te priveau. Pentru aceasta ajuta-i pe cei ce striga ție:

Bucura-te, lauda preoților;
Bucura-te, rasplata pustnicilor;
Bucura-te, pilda minunata a rabdarii;
Bucura-te, chip al indraznirii celei bune a sufletului;
Bucura-te, sfeșnic prealuminat al manastirilor din Thermi;
Bucura-te, de Dumnezeu daruit sprijinitor in nevoi al celor evlavioși și cucernici;
Bucura-te, ca ai suferit chinuri de ne indurat;
Bucura-te, ca pe tiranii cei necredincioși i-ai intors la Dumnezeu;
Bucura-te, invațatorule neprihanit al virtuților;
Bucura-te, cel plin de multe haruri du hovnicești;
Bucura-te, izvor de minuni tamaduitoare;
Bucura-te, izvor de agheasma care adapi sufletele noastre;
Bucura-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de lauda!

Condacul 6

Fiind tainuit pentru mulți ani in pamantul din Thermi, Sfinte Rafaele, purtatorule de Dumnezeu, in chip minunat, te-ai facut cunoscut credincioșilor, prin vederile și puterile semnelor, minunandu-i cu binefacerile tale pe toți cei ce striga: Aliluia!

Icosul 6

Stralucind prin faptele tale cucernice te-ai aratat, Nicolae, impraștiind razele slavei pe care ai dobandit-o; iar noi cei ce venim astazi la mormantul tau, sfinte mucenice, Il laudam pe Dumnezeu și, im partașindu-ne toți din harul Sau, cu bucurie iți cantam:

Bucura-te, diacon al lui Dumnezeu;
Bucura-te, impotrivitorul inșelatorului;
Bucura-te, ca ai biruit invartoșarea tiranilor;
Bucura-te, cel ce te-ai imbogațit cu stra lu cirea ingerilor;
Bucura-te, mucenic nebiruit al Sta pa nului Hristos;
Bucura-te, caderea și nimicirea diavolului celui pierzator;
Bucura-te, ca ai savarșit pana la capat cursa mucenicilor;
Bucura-te, ca ai preamarit cuvantul Domnului;
Bucura-te, lauda de Dumnezeu daruita a credincioșilor;
Bucura-te, cununa noastra cea dumne ze iasca;
Bucura-te, cel ce ai intrat in ceata mucenicilor;
Bucura-te, ca te impartașești de bucuria sfinților;
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condacul 7

Lupta mucenicilor savarșind cu dumnezeiesc cuget, Nicolae fericite, ai ramas tainuit pentru mulți ani in pamantul orașului Thermi. Și in chip minunat te-ai descoperit noua acum. Pentru aceasta, noi, cei ce ne apropiem cu credința de sfintele tale moaște, strigam: Aliluia!

Icosul 7

Cu moarte groaznica fiind omorata, la slava cea nemuritoare te-ai mutat, fericita Irina, și in camara de nunta a vieții celei adevarate privind stralucirea Mantuitorului, roaga-te pen tru noi, cei ce cu smerenie strigam ție:

Bucura-te, sfanta copila a lui Hristos;
Bucura-te, fericita fecioara;
Bucura-te, ca arderea focului pentru ade var ai rabdat;
Bucura-te, ca ai invins inverșunarea vrajmașilor;
Bucura-te, mireasa cu totul nepatata a Stapanului Hristos;
Bucura-te, mirul cel duhovnicesc al vieții feciorești;
Bucura-te, ca aici, pe pamant, lupta muceniceasca ai ales;
Bucura-te, ca, dincolo, la slava ingereasca ai urcat;
Bucura-te, mireasma neprihanirii care pe toate le umpli de buna mireasma;
Bucura-te, ca ești partașa mucenicilor vestiți;
Bucura-te, ceea ce te impartașești de ospațul cel dumnezeiesc;
Bucura-te, ca ești partașa vieții celei sfinte;
Bucura-te, Sfanta Irina, fecioara prea cuvioasa!

Condacul 8

Cu totul te-ai instrainat de cele de jos, fericita fecioara, Irina, intrand in ceata sfinților ingeri, lupta cea buna luptand, prea infrumusețata fecioara și, impreuna cu Ra fael și Nicolae, canți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul slavit te-ai aratat, o, Rafaele, minunat descoperindu-te in Thermi și, im preuna cu Nicolae și Irina, pretutindeni savarșești multe minuni, pe cei bolnavi ta maduindu-i și ajutand celor ce striga:

Bucura-te, mare facatorule de minuni;
Bucura-te, cel slavit intre sfinți;
Bucura-te, cel ce oarecand ai luptat cu tarie;
Bucura-te, cel ce acum te arați in dumnezeit;
Bucura-te, cel ce savarșești pretutindeni minuni mai presus de fire;
Bucura-te, cel ce in chip minunat da ruiești tuturor plinire cererilor;
Bucura-te, ca te-ai aratat in vise, dar și aievea, multor credincioși;
Bucura-te, ca de cei vrednici ai fost vazut indumnezeit;
Bucura-te, ca pe mulți i-ai tamaduit de patimi;
Bucura-te, ocrotitorul și aparatorul nostru in lupte;
Bucura-te, sfeșnicul Manastirii Kareia;
Bucura-te, podoaba sfanta a orașului Thermi;
Bucura-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de lauda!

Condacul 9

Ca un adevarat parinte te-ai aratat pen tru mulți, implinindu-le cererile și um plandu-i de dumnezeiasca bucurie. De aceea, de pretutindeni, mulțimea de cre din cioși alearga la sfanta ta racla din Thermi, laudandu-te pe tine, Sfinte Rafaele, și Man tuitorului strigand: Aliluia!

Icosul 9

Tarie dumnezeiasca avand, Nicolae, ai coborat in arena de lupta a muceniciei, in chip legiuit luptandu-te, și de Domnul ai fost slavit, atunci cand sfintele tale moaște in Thermi s-au descoperit. De aceea și noi cu dor te slavim și iți cantam unele ca acestea:

Bucura-te, cel sfințit intre diaconi;
Bucura-te, cel ce intre purtatorii de lupte mucenic te-ai aratat;
Bucura-te, ca mucenicilor celor din vechime in cinste te-ai asemanat;
Bucura-te, ca de aceeași cinste cu toți sfinții te-ai aratat;
Bucura-te, Nicolae slavite, biruința credincioșilor de pretutindeni;
Bucura-te, temelia și zidirea dreptmaritorilor creștini;
Bucura-te, ca ai primit cununa ne stricaciunii;
Bucura-te, ca celor ce te cinstesc le daruiești tarie;
Bucura-te, ca paharul lui Hristos ai baut;
Bucura-te, dumnezeiasca scapare;
Bucura-te, ca sagețile vrajmașilor le-ai zadarnicit;
Bucura-te, ca luminezi mintea credincioșilor;
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condacul 10

Locuitor in corturile sfinților și ale mu cenicilor fiind, o, Nicolae, muce nicul lui Hristos, impreuna cu Rafael și Irina, nu inceta a te ruga pentru noi, pentru ca, fiind izbaviți din necazuri, intr-un cuget sa-ți stri gam: Aliluia!

Icos 10

In corturile cele cerești salașluindu-te, frumusețea cea fara de prihana a Mirelui ceresc neincetat o privești. Pentru aceea, impreuna cu preacuvioșii tai parinți, Irina, fecioara și nebiruita mucenița, roaga-te lui Hristos pentru noi, cei ce cu evlavie iți cantam:

Bucura-te, crinul cucerniciei;
Bucura-te, vasul cel ales al fecioriei;
Bucura-te, mireasma minunata a gra dinii celei dumnezeiești;
Bucura-te, cununa de biruința a fecioarelor;
Bucura-te, mir amestecat cu multe miresme al petrecerii celei cuvioase;
Bucura-te, cereasca mirungere a harului mu ce ni cesc;
Bucura-te, ca ai primit intarire dumnezeiasca de sus;
Bucura-te, ca pe șarpele cel cumplit l-ai biruit;
Bucura-te, mireasma cea buna a lui Hristos;
Bucura-te, jertfa curata și sfanta;
Bucura-te, privighetoare smerita a a de va rului;
Bucura-te, stralucire a nestricaciunii;
Bucura-te, Sfanta Irina, fecioara prea cuvioasa!

Condacul 11

Cu cantari de biruința, vrednica Irina, laudam lupta ta, mucenița, pentru ca, in trup neputincios fiind, pe vechiul balaur l-ai surpat și, impodobindu-te cu cu nuna biruinței, nu incetezi a canta Domnului: Aliluia!

Icosul 11

Purtatori de lumina, asemenea unor sfeșnice v-ați aratat, arzand in Lesvos, și, descoperindu-va acum lumii, cu margaritarele minunilor voastre, ați stralucit credința crești nilor, intreiților purtatori de biruința. Pentru aceea, cu credința cantam:

Bucura-te, intreit alai al mucenicilor.
Bucura-te, candela luminatoare a insulei Lesvos;
Bucura-te, intreit sobor mucenicesc;
Bucura-te, mustrarea a toata necredința;
Bucura-te, intreita adunare de casnici ai Mantuitorului;
Bucura-te, ceata unita cu Dumnezeu, a credincioșilor drept maritori calauze;
Bucura-te, torța din trei sori aprinsa;
Bucura-te, ceata purtatoare de Dumne zeu a sfinților mucenici;
Bucura-te, treime de luptatori ai Sfintei Treimi;
Bucurați-va, luminatori de mult preț ai credincioșilor;
Bucura-te, Rafaele, impreuna cu Nicolae;
Bucura-te, Irina, podoaba a fecioarelor;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bu curați-va!

Condacul 12

Bucurandu-va intru cele de sus, Ra faele și Irina, cu dumnezeiescul Ni colae dim preuna și cu toți cei din Kareia, lupta ați savarșit, pe vrajmași i-ați rușinat. Pentru aceea, rugați-va neincetat pentru noi, cei ce cantam lui Dum nezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cantand pururea impreuna cu ingerii intreita cantare a Sfintei Treimi, ne in cetat va rugați pentru noi, sfinților mucenici, ca sa fim izbaviți de primejdii și intristari. De aceea, și noi intr-un glas va cantam unele ca acestea:

Bucura-te, slavit alai de mucenici;
Bucura-te, ceata unita cu ingerii;
Bucura-te, Rafaele, preasfinte mucenice;
Bucura-te, Nicolae biruitorule, de Dum ne zeu cugetatorule;
Bucura-te, mucenița ce porți numele pacii, Irina cea minunata;
Bucura-te, adunare intreita de mucenici, sprijinitorii cetații Mitilene;
Bucura-te, unime intreita de mucenici ai lui Hristos;
Bucura-te, comuniune a mucenicilor bi ruitori;
Bucura-te, biserica a lui Hristos cu trei turle;
Bucura-te, alai al celor trei mucenici;
Bucura-te, o, intreita bucurie a noastra;
Bucura-te, coloana de trei mucenici;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-va!

Condacul 13

O, fericita treime a vestiților Mucenici ai lui Hristos, Rafael, Nicolae și Irina, aduceți pururea rugaciuni pentru noi Sfintei Treimi, pentru ca sa dobandim moștenirea cea de sus noi, cei ce strigam: Aliluia!

Acest condac se spune de trei ori.
Apoi se zice iarasi icosul intai si condacul intai.