Pătimirea Sfintelor Muceniţe Chiriachia, Caleria şi Maria (7 iunie)

Chiriachia, Caleria şi Maria, muceniţele lui Hristos, au fost din cetatea Cezareea Palestinei. Ele, învăţînd de la un creştin credinţa lui Hristos şi lepădînd jertfele cele urîte ale idolilor, s-au apropiat de Hristos. Cîte trei şedeau într-o colibă petrecînd în tăcere şi rugîndu-se lui Dumnezeu ca să zdrobească pînă la sfîrşit înşelăciunea idolească, iar credinţa lui Hristos să strălucească în toată lumea şi să înceteze prigonirea împotriva creştinilor. Astfel, vieţuind ele în posturi şi în rugăciuni, au fost pîrîte de slujitorii de idoli la mai marele acelei ţări, care le silea să se lepede de Hristos şi să se închine idolilor. Dar ele nicidecum n-au dorit să facă aceasta, pentru care au fost muncite fără de milă cu bătăi, şi în acele munci şi-au dat sufletele lor în mîinile lui Dumnezeu.