Despre singura Lumină care luminează în întuneric

Sfântul Nicolae Velimirovici despre singura Lumină care luminează în întuneric
Eu sunt Lumina lumii (loan 8:12).

Nimeni niciodată de pe faţa pământului, dintre cei născuţi, nu a îndrăznit vreodată să rostească aceste cuvinte. Au existat şi mai există oameni care spun: „Eu aduc lumina,” dar nimeni niciodată nu a cutezat să afirme Eu sunt lumina. Numai Mântuitorul Hristos a putut rosti aceste cuvinte cu îndrăznire, şi cu putere, cu puterea de a fi crezut. Scurta Lui viaţă pe pământ, şi îndelungata Lui istorie de [peste] două mii de ani, au arătat pe deplin adevărul suprem al acestor cuvinte.
Căei El este Lumina Adevărului, El Lumina Dreptăţii şi El Lumina Vieţii. El este Lumina Adevărului pentru că El S-a arătat pe Sine ca Dumnezeu adevărat şi ca Om Adevărat. Prin El a arătat care este adevărata legătură dintre om şi om şi dintre om şi Dumnezeu. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Lui nu vor trece, căci şi cerul şi pământul au venit la fiinţă prin cuvântul Lui iar cuvântul Lui cu El este întotdeauna şi niciodată nu va trece. Căci Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece (Matei 24:35; Marcu 13: 31).

El este Lumina Dreptăţii căci El a arătat puterea de nebiruit a dreptăţii şi slăbiciunea şi neputinţa nedreptăţii. El a arătat aceasta în cea mai vie lumină, prin ceea ce a vorbit, prin ceea ce a făcut, şi prin ceea ce a pătimit, şi astfel a biruit pe toţi nedrepţii. El a arătat aceasta prin Biserica Lui de-a lungul a două mii de ani, şi prin tot şirul lung de sfinţi, de drepţi şi de mucenici pentru dreptate. Dreptatea este de la Dumnezeu, şi niciodată de-a lungul istoriei ea nu poate fi înfiinţa. Nedreptatea este de la neputincioşi. Nedreptea se repede în sus cu steagul ei triumfător, dar repede este împinsă în mormânt.

El este Lumina Vieţii. Cuvintele Lui luminează viaţa. Faptele Lui luminează viaţa. Biruinţa Lui luminează viaţa, şi mai ales învierea Lui luminează ca cel mai luminos soare toată viaţa pământului, împrăştiind ca pe nişte neputincioase umbrele morţii.

O Stăpâne Iisuse Hristoase, Lumină Atotluminoasă, Soare al Adevărului, Soare al Dreptăţii, şi Soare al Vieţii, luminează-ne pe noi prea-păcătoşii şi prea-nevrednicii robii Tăi! Căci a Ta este slava şi mulţumită în veci, Amin.
(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)