Despre mânie

Sfântul Nicolae Velimirovici despre mânie
Să fie mijloacele voastre încinse şi făcliile voastre aprinse (Luca 12:35).

Aceasta este porunca Celui Care cunoaşte slăbiciunile noastre şi Care doreşte binele nostru mai mult decât părinţii care ne-au născut. Aceasta este porunca iubitorului de oameni Dumnezeu. Când omul nu este încins, oare nu este trupul lui un pic lăsat în jos? Dar când el se încinge, oare nu se înalţă trupul lui, făcându-se drept ca luminarea? Drept ca luminarea, aşa trebuie să se afle fiecare suflet înaintea lui Dumnezeu. Cum vor sta oare sufletele drept înaintea lui Dumnezeu dacă patimile şi poftele trupeşti le trag trupurile mereu în jos? Căci iată pântecele este cuibul tuturor patimilor trupeşti ale omului. De aceea duhovniceşte încingerea mijlocului înseamnă că trebui să ne ţinem strâns patimile cu stăpânirea de sine, şi să nu le lăsăm să umble după bunul lor plac. Pe când încingerea mijlocului trupului nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care ne încingem mai bine şi mintea, şi inima, şi voinţa. Căci trebuie să ştim că stăpânirea [încingerea] trupului este primul pas la şcoala făuririi caracterului creştinesc; de abia după aceea facem paşii mai înalţi ai stăpânirii minţii, ai stăpânirii inimii şi stăpânirii voinţei. Căci încingându-ne mintea, gândurile de curvie nu vor mai putea să-şi afle loc în ea; şi încingându-ne inima, poftele de curvie nu vor mai putea să-şi afle loc în ea; iar încingându-ne voinţa, demonii sălbatici ai tuturor poftelor nu-şi vor mai putea afla loc în ea.
Fraţilor, numai pe calea cea strimtă se poate călători la împărăţia lui Dumnezeu. Numai în strâmtorarea minţii, inimii şi voinţei putem aprinde luminările virtuţilor a căror lumină se înalţă la Dumnezeu. Iar luminările cele aprinse sunt virtuţile creştine.
O Doamne curat şi fără de păcat, Lumina de cămin a tuturor virtuţilor, ajută-ne nouă să ne încingem cu stăpânirea de sine şi să umblăm pe calea strimtă către Tine cu candela inimii noastre aprinse, pe care însuţi ne o ai dăruit. Căci a Ta este mulţumită şi slava în veci, Amin.
(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)